Show
Ignore:
Timestamp:
02/14/05 23:14:17 (19 years ago)
Author:
jalet
Message:

Updated the translation files to the latest version of the code

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • pykota/trunk/po/tr_TR/pykota.po

  r2028 r2059  
  4242#, python-format 
  4343msgid "" 
   44"autopykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
   45"Libres\n" 
   46"A tool to automate user account creation and initial balance setting.\n" 
   47"\n" 
   48"THIS TOOL MUST NOT BE USED IF YOU WANT TO LIMIT YOUR USERS BY PAGE QUOTA !\n" 
   49"\n" 
   50"command line usage :\n" 
   51"\n" 
   52"  THIS TOOL MUST NOT BE USED FROM THE COMMAND LINE BUT ONLY AS PART\n" 
   53"  OF AN external policy IN pykota.conf\n" 
   54"  \n" 
   55"  autopykota { -i | --initbalance value } \n" 
   56"\n" 
   57"options :\n" 
   58"\n" 
   59"  -v | --version       Prints autopykota's version number then exits.\n" 
   60"  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   61"  \n" 
   62"  -i | --initbalance b Sets the user's account initial balance value to b.\n" 
   63"                       If the user already exists, actual balance is left\n" 
   64"                       unmodified. If unset, the default value is 0.\n" 
   65"                       \n" 
   66"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   67"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   68"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   69"(at your option) any later version.\n" 
   70"\n" 
   71"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   72"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   73"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   74"GNU General Public License for more details.\n" 
   75"\n" 
   76"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   77"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   78"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   79"\n" 
   80"Please e-mail bugs to: %s" 
   81msgstr "" 
   82"autopykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
   83"Libres\n" 
   84"Kullanıcı hesapları oluşumunu otomatikleştirme ve başlangıç hesap ayarları " 
   85"için araç.\n" 
   86"\n" 
   87"BU ARAÇ KULLANICILARINIZI SAYFA KOTASI İLE SINIRLAMAK İÇİN " 
   88"KULLANILMAMALIDIR !\n" 
   89"\n" 
   90"komut satırı kullanımı :\n" 
   91"\n" 
   92"  BU ARAÇ KOMUT SATIRINDAN KULLANILMAMALIDIR FAKAT SADECE   pykota.conf " 
   93"İÇİNDE external policy OLARAK KULLANILABİLİR\n" 
   94"  \n" 
   95"  autopykota { -i | --initbalance değer } \n" 
   96"\n" 
   97"seçenekler :\n" 
   98"\n" 
   99"  -v | --version       autopykota'nın sürüm numarasını yazar ve çıkar.\n" 
   100"  -h | --help          bu mesajı yazar ve çıkar.\n" 
   101"  \n" 
   102"  -i | --initbalance b Kullanıcının başlangıç hesabını b değeri olarak " 
   103"atar.\n" 
   104"                       Eğer kullanıcı zaten varsa, mevcut hesap değişmeden " 
   105"kalır.\n" 
   106"                       Eğer yok ise öntanımlı değer 0'dır.\n" 
   107"                       \n" 
   108"Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
   109"yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
   110"tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
   111"ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
   112"\n" 
   113"Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
   114"GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
   115"DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
   116"Kamu Lisansını okuyun.\n" 
   117"\n" 
   118"GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
   119"olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
   120"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
   121"\n" 
   122"Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
   123 
   124msgid "Job contains no data. Printing is denied." 
   125msgstr "İş hiçbir veri içermiyor. Yazma engellendi." 
   126 
   127msgid "Banner won't be printed : maximum number of deny banners reached." 
   128msgstr "" 
   129 
   130msgid "Job accounting begins." 
   131msgstr "İş hesaplaması başlatılıyor." 
   132 
   133msgid "Job accounting ends." 
   134msgstr "İş hesaplaması bitiriliyor." 
   135 
   136msgid "Job size forced to 0 because printing is denied." 
   137msgstr "İş boyutu 0 olarak ayarlandı çünkü yazma engellendi." 
   138 
   139#, python-format 
   140msgid "Beware : computed job size (%s) != precomputed job size (%s)" 
   141msgstr "" 
   142 
   143#, python-format 
   144msgid "Job size : %i" 
   145msgstr "İş boyutu : %i" 
   146 
   147#, python-format 
   148msgid "Updating user %s's quota on printer %s" 
   149msgstr "%s kullanıcısının %s yazıcısındaki kotası güncelleniyor" 
   150 
   151msgid "Job added to history." 
   152msgstr "İş geçmişe eklendi." 
   153 
   154#, python-format 
   155msgid "File number %s unregistered twice from polling object, ignored." 
   156msgstr "%s dosya numarası yoklama nesnesinde kayıtlı değil, yok sayılıyor." 
   157 
   158#, python-format 
   159msgid "SIGTERM was sent to real backend %s (pid: %s)" 
   160msgstr "SIGTERM %s ana arkaucuna gönderildi (pid: %s)" 
   161 
   162#, python-format 
   163msgid "CUPS backend %s died abnormally." 
   164msgstr "CUPS arkaucu %s beklenmedik bir şekilde sonlandı." 
   165 
   166#, python-format 
   167msgid "" 
   168"dumpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
   169"Libres\n" 
   170"\n" 
   171"Dumps PyKota database's content.\n" 
   172"\n" 
   173"command line usage :\n" 
   174"\n" 
   175"  dumpykota [options] [filterexpr]\n" 
   176"\n" 
   177"options :\n" 
   178"\n" 
   179"  -v | --version       Prints dumpykota's version number then exits.\n" 
   180"  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   181"  \n" 
   182"  -d | --data type     Dumps 'type' datas. Allowed types are :\n" 
   183"                       \n" 
   184"                         - history : dumps the jobs history.\n" 
   185"                         - users : dumps users.\n" 
   186"                         - groups : dumps user groups.\n" 
   187"                         - printers : dump printers.\n" 
   188"                         - upquotas : dump user quotas.\n" 
   189"                         - gpquotas : dump user groups quotas.\n" 
   190"                         - payments : dumps user payments.\n" 
   191"                         - pmembers : dumps printer groups members.\n" 
   192"                         - umembers : dumps user groups members.\n" 
   193"                         \n" 
   194"                       NB : the -d | --data command line option   \n" 
   195"                       is MANDATORY.\n" 
   196"  \n" 
   197"  -f | --format fmt    Dumps datas in the 'fmt' format. When not specified,\n" 
   198"                       the format is to dump datas in the csv format (comma\n" 
   199"                       separated values). All data dumped is between double\n" 
   200"                       quotes. Allowed formats are :\n" 
   201"                       \n" 
   202"                         - csv : separate datas with commas\n" 
   203"                         - ssv : separate datas with semicolons\n" 
   204"                         - tsv : separate datas with tabs\n" 
   205"                         - xml : dump data as XML\n" 
   206"                         - cups : dump datas in CUPS' page_log format :\n" 
   207"                                  ONLY AVAILABLE WITH --data history\n" 
   208"                         \n" 
   209"  -o | --output fname  All datas will be dumped to the file instead of\n" 
   210"                       to the standard output. The special '-' filename\n" 
   211"                       is the default value and means stdout.\n" 
   212"                       WARNING : existing files are truncated !\n" 
   213"                       \n" 
   214"  Use the filter expressions to extract only parts of the \n" 
   215"  datas. Allowed filters are of the form :\n" 
   216"                \n" 
   217"         key=value\n" 
   218"                         \n" 
   219"  Allowed keys for now are :  \n" 
   220"                       \n" 
   221"         username       User's name\n" 
   222"         groupname      Users group's name\n" 
   223"         printername    Printer's name\n" 
   224"         pgroupname     Printers group's name\n" 
   225"         \n" 
   226"  Contrary to other PyKota management tools, wildcard characters are not \n" 
   227"  expanded, so you can't use them.\n" 
   228"  \n" 
   229"  NB : not all keys are allowed for each data type, so the result may be \n" 
   230"  empty if you use a key not available for a particular data type.\n" 
   231"  \n" 
   232"Examples :\n" 
   233"\n" 
   234"  $ dumpykota --data history --format csv >myfile.csv\n" 
   235"  \n" 
   236"  This dumps the history in a comma separated values file, for possible\n" 
   237"  use in a spreadsheet.\n" 
   238"  \n" 
   239"  $ dumpykota --data users --format xml -o users.xml\n" 
   240"  \n" 
   241"  Dumps all users datas to the users.xml file.\n" 
   242"  \n" 
   243"  $ dumpykota --data history printername=HP2100 username=jerome\n" 
   244"  \n" 
   245"  Dumps the job history for user jerome on printer HP2100 only.\n" 
   246"  \n" 
   247"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   248"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   249"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   250"(at your option) any later version.\n" 
   251"\n" 
   252"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   253"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   254"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   255"GNU General Public License for more details.\n" 
   256"\n" 
   257"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   258"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   259"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   260"\n" 
   261"Please e-mail bugs to: %s" 
   262msgstr "" 
   263 
   264msgid "The -d | --data command line option is mandatory, see help." 
   265msgstr "-d | --data komut satırı seçeneği zorunludur, yardıma bakın." 
   266 
   267#, python-format 
   268msgid "" 
   269"edpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
   270"Libres\n" 
   271"A Print Quota editor for PyKota.\n" 
   272"\n" 
   273"command line usage :\n" 
   274"\n" 
   275"  edpykota [options] user1 user2 ... userN\n" 
   276"  \n" 
   277"  edpykota [options] group1 group2 ... groupN\n" 
   278"\n" 
   279"options :\n" 
   280"\n" 
   281"  -v | --version       Prints edpykota's version number then exits.\n" 
   282"  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   283"  \n" 
   284"  -a | --add           Adds users and/or printers if they don't \n" 
   285"                       exist on the Quota Storage Server.\n" 
   286"                       \n" 
   287"  -d | --delete        Deletes users/groups from the quota storage.\n" 
   288"                       Printers are never deleted.\n" 
   289"                       \n" 
   290"  -c | --charge p[,j]  Sets the price per page and per job to charge\n" 
   291"                       for a particular printer. Job price is optional.\n" 
   292"                       If both are to be set, separate them with a comma.\n" 
   293"                       Floating point values are allowed.\n" 
   294"                       \n" 
   295"  -o | --overcharge f  Sets the overcharging factor applied to the user \n" 
   296"                       when computing the cost of a print job. Positive or \n" 
   297"                       negative floating point values are allowed,\n" 
   298"                       this allows you to do some really creative\n" 
   299"                       things like giving money to an user whenever\n" 
   300"                       he prints. The number of pages in a print job\n" 
   301"                       is not modified by this coefficient, only the\n" 
   302"                       cost of the job for a particular user.\n" 
   303"                       Only users have a coefficient.\n" 
   304"  \n" 
   305"  -i | --ingroups g1[,g2...]  Puts the users into each of the groups\n" 
   306"                              listed, separated by commas. The groups\n" 
   307"                              must already exist in the Quota Storage.\n" 
   308"  \n" 
   309"  -u | --users         Edit users print quotas, this is the default.\n" 
   310"  \n" 
   311"  -P | --printer p     Edit quotas on printer p only. Actually p can\n" 
   312"                       use wildcards characters to select only\n" 
   313"                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
   314"                       all printers. \n" 
   315"                       You can specify several names or wildcards, \n" 
   316"                       by separating them with commas.\n" 
   317"  \n" 
   318"  -G | --pgroups pg1[,pg2...] Adds the printer(s) to the printer groups\n" 
   319"                       pg1, pg2, etc... which must already exist.\n" 
   320"                       A printer group is just like a normal printer,\n" 
   321"                       only that it is usually unknown from the printing\n" 
   322"                       system. Create printer groups exactly the same\n" 
   323"                       way that you create printers, then add other \n" 
   324"                       printers to them with this option.\n" 
   325"                       Accounting is done on a printer and on all\n" 
   326"                       the printer groups it belongs to, quota checking\n" 
   327"                       is done on a printer and on all the printer groups\n" 
   328"                       it belongs to.\n" 
   329"  \n" 
   330"  -g | --groups        Edit users groups print quotas instead of users.\n" 
   331"                          \n" 
   332"  -p | --prototype u|g Uses user u or group g as a prototype to set\n" 
   333"                       print quotas\n" 
   334"                       \n" 
   335"  -n | --noquota       Doesn't set a quota but only does accounting.\n" 
   336"  \n" 
   337"  -r | --reset         Resets the actual page counter for the user\n" 
   338"                       or group to zero on the specified printers. \n" 
   339"                       The life time page counter is kept unchanged.\n" 
   340"                       \n" 
   341"  -R | --hardreset     Resets the actual and life time page counters\n" 
   342"                       for the user or group to zero on the specified \n" 
   343"                       printers. This is a shortcut for '--used 0'.\n" 
   344"                       \n" 
   345"  -l | --limitby l     Choose if the user/group is limited in " 
   346"printing                     \n" 
   347"                       by its account balance or by its page quota.\n" 
   348"                       The default value is 'quota'. Allowed values\n" 
   349"                       are 'quota' 'balance' 'quota-then-balance' and\n" 
   350"                       'balance-then-quota'.\n" 
   351"                       WARNING : quota-then-balance and balance-then-quota\n" 
   352"                       are not yet implemented.\n" 
   353"                       \n" 
   354"  -b | --balance b     Sets the user's account balance to " 
   355"b.                     \n" 
   356"                       Account balance may be increase or decreased\n" 
   357"                       if b is prefixed with + or -.\n" 
   358"                       WARNING : when decreasing account balance,\n" 
   359"                       the total paid so far by the user is decreased\n" 
   360"                       too.\n" 
   361"                       Groups don't have a real balance, but the\n" 
   362"                       sum of their users' account balance.\n" 
   363"                       \n" 
   364"  -S | --softlimit sl  Sets the quota soft limit to sl " 
   365"pages.                       \n" 
   366"  \n" 
   367"  -H | --hardlimit hl  Sets the quota hard limit to hl pages.\n" 
   368"\n" 
   369"  -U | --used usage    Sets the pagecounters for the user to usage pages;\n" 
   370"                       useful for migrating users from a different system\n" 
   371"                       where they have already used some pages. Actual\n" 
   372"                       and Life Time page counters may be increased or " 
   373"decreased\n" 
   374"                       if usage is prefixed with + or -.\n" 
   375"                       WARNING : BOTH page counters are modified in all " 
   376"cases,\n" 
   377"                       so be careful.\n" 
   378"                       NB : if 'usage' equals '0', then the action taken is\n" 
   379"                       the same as if --hardreset was used.\n" 
   380"\n" 
   381"  user1 through userN and group1 through groupN can use wildcards\n" 
   382"  if the --add option is not set.\n" 
   383"  \n" 
   384"examples :                              \n" 
   385"\n" 
   386"  $ edpykota --add -p jerome john paul george ringo/ringo@example.com\n" 
   387"  \n" 
   388"  This will add users john, paul, george and ringo to the quota\n" 
   389"  database, and set their print quotas to the same values than user \n" 
   390"  jerome. User jerome must already exist.\n" 
   391"  User ringo's email address will also be set to 'ringo@example.com'\n" 
   392"  \n" 
   393"  $ edpykota --printer lp -S 50 -H 60 jerome\n" 
   394"  \n" 
   395"  This will set jerome's print quota on the lp printer to a soft limit\n" 
   396"  of 50 pages, and a hard limit of 60 pages. If either user jerome or\n" 
   397"  printer lp doesn't exist on the Quota Storage Server then nothing is " 
   398"done.\n" 
   399"\n" 
   400"  $ edpykota --add --printer lp --ingroups coders,it -S 50 -H 60 jerome\n" 
   401"  \n" 
   402"  Same as above, but if either user jerome or printer lp doesn't exist \n" 
   403"  on the Quota Storage Server they are automatically added. Also\n" 
   404"  user jerome is put into the groups \"coders\" and \"it\" which must\n" 
   405"  already exist in the Quota Storage.\n" 
   406"            \n" 
   407"  $ edpykota -g -S 500 -H 550 financial support            \n" 
   408"  \n" 
   409"  This will set print quota soft limit to 500 pages and hard limit\n" 
   410"  to 550 pages for groups financial and support on all printers.\n" 
   411"  \n" 
   412"  $ edpykota --reset jerome \"jo*\"\n" 
   413"  \n" 
   414"  This will reset jerome's page counter to zero on all printers, as\n" 
   415"  well as every user whose name begins with 'jo'.\n" 
   416"  Their life time page counter on each printer will be kept unchanged.\n" 
   417"  You can also reset the life time page counters by using the\n" 
   418"  --hardreset | -R command line option.\n" 
   419"  \n" 
   420"  $ edpykota --printer hpcolor --noquota jerome\n" 
   421"  \n" 
   422"  This will tell PyKota to not limit jerome when printing on the \n" 
   423"  hpcolor printer. All his jobs will be allowed on this printer, but \n" 
   424"  accounting of the pages he prints will still be kept.\n" 
   425"  Print Quotas for jerome on other printers are unchanged.\n" 
   426"  \n" 
   427"  $ edpykota --limitby balance jerome\n" 
   428"  \n" 
   429"  This will tell PyKota to limit jerome by his account's balance\n" 
   430"  when printing.\n" 
   431"  \n" 
   432"  $ edpykota --balance +10.0 jerome\n" 
   433"  \n" 
   434"  This will increase jerome's account balance by 10.0 (in your\n" 
   435"  own currency). You can decrease the account balance with a\n" 
   436"  dash prefix, and set it to a fixed amount with no prefix.\n" 
   437"  \n" 
   438"  $ edpykota --delete jerome rachel\n" 
   439"  \n" 
   440"  This will completely delete jerome and rachel from the Quota Storage\n" 
   441"  database. All their quotas and jobs will be deleted too.\n" 
   442"  \n" 
   443"  $ edpykota --printer lp --charge 0.1\n" 
   444"  \n" 
   445"  This will set the page price for printer lp to 0.1. Job price\n" 
   446"  will not be changed.\n" 
   447"  \n" 
   448"  $ edpykota --printer hplj1,hplj2 --pgroups Laser,HP\n" 
   449"  \n" 
   450"  This will put printers hplj1 and hplj2 in printers groups Laser and HP.\n" 
   451"  When printing either on hplj1 or hplj2, print quota will also be \n" 
   452"  checked and accounted for on virtual printers Laser and HP.\n" 
   453"  \n" 
   454"  $ edpykota --overcharge 2.5 poorstudent\n" 
   455"  \n" 
   456"  This will overcharge the poorstudent user by a factor of 2.5.\n" 
   457"  \n" 
   458"  $ edpykota --overcharge -1 jerome\n" 
   459"  \n" 
   460"  User jerome will actually earn money whenever he prints.\n" 
   461"  \n" 
   462"  $ edpykota --overcharge 0 boss\n" 
   463"  \n" 
   464"  User boss can print at will, it won't cost him anything because the\n" 
   465"  cost of each print job will be multiplied by zero before charging\n" 
   466"  his account.\n" 
   467"\n" 
   468"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   469"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   470"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   471"(at your option) any later version.\n" 
   472"\n" 
   473"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   474"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   475"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   476"GNU General Public License for more details.\n" 
   477"\n" 
   478"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   479"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   480"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   481"\n" 
   482"Please e-mail bugs to: %s" 
   483msgstr "" 
   484 
   485msgid "You're not allowed to use this command." 
   486msgstr "Bu komutu kullanmaya yetkili değilsiniz." 
   487 
   488#, python-format 
   489msgid "Invalid used value %s." 
   490msgstr "" 
   491 
   492#, python-format 
   493msgid "Invalid softlimit value %s." 
   494msgstr "Geçersiz esnek sınır değeri %s." 
   495 
   496#, python-format 
   497msgid "Invalid hardlimit value %s." 
   498msgstr "Geçersiz son sınır değeri %s." 
   499 
   500#, python-format 
   501msgid "Hard limit %i is less than soft limit %i, values will be exchanged." 
   502msgstr "" 
   503"Son sınır %i esnek sınır olan %i değerinden daha küçük, değerler yer " 
   504"değiştirildi." 
   505 
   506#, python-format 
   507msgid "Invalid overcharge value %s" 
   508msgstr "" 
   509 
   510#, python-format 
   511msgid "Invalid balance value %s" 
   512msgstr "Geçersiz blanço değeri %s" 
   513 
   514#, python-format 
   515msgid "Invalid charge amount value %s" 
   516msgstr "Geçersiz ücret miktarı değeri %s" 
   517 
   518#, python-format 
   519msgid "Invalid limitby value %s" 
   520msgstr "Geçesiz limitby değeri %s" 
   521 
   522#, python-format 
   523msgid "Impossible to add printer %s" 
   524msgstr "%s yazıcısı eklenemez" 
   525 
   526#, python-format 
   527msgid "Invalid printer name %s" 
   528msgstr "Geçersiz yazıcı ismi %s" 
   529 
   530#, python-format 
   531msgid "There's no printer matching %s" 
   532msgstr "%s ile eşleşen bir yazıcı yok" 
   533 
   534msgid "You have to pass user or group names on the command line" 
   535msgstr "Komut satırına kullanıcı ve grup isimlerini girmelisiniz" 
   536 
   537#, python-format 
   538msgid "Prototype %s not found in Quota Storage for printer %s." 
   539msgstr "Prototip %s, %s yazıcısı için Kota Deposu içinde bulunamadı." 
   540 
   541#, python-format 
   542msgid "Prototype object %s not found in Quota Storage." 
   543msgstr "Prototip nesnesi %s Kota Deposu içinde bulunamadı." 
   544 
   545#, python-format 
   546msgid "Undefined hard limit set to soft limit (%s) on printer %s." 
   547msgstr "Belirsiz son sınır esnek sınır (%s) olarak %s yazıcısında ayarlandı." 
   548 
   549#, python-format 
   550msgid "Undefined soft limit set to hard limit (%s) on printer %s." 
   551msgstr "Belirsiz esnek sınır son sınır (%s) olarak %s yazıcısında ayarlandı." 
   552 
   553#, python-format 
   554msgid "Invalid email address %s" 
   555msgstr "Geçersiz e-posta adresi %s" 
   556 
   557#, python-format 
   558msgid "Unknown group %s" 
   559msgstr "" 
   560 
   561#, python-format 
   562msgid "Unknown user %s" 
   563msgstr "" 
   564 
   565#, python-format 
   566msgid "Invalid group name %s" 
   567msgstr "Geçersiz grup adı %s" 
   568 
   569#, python-format 
   570msgid "Invalid user name %s" 
   571msgstr "Geçersiz kullanıcı adı %s" 
   572 
   573#, python-format 
   574msgid "Quota not found for object %s on printer %s." 
   575msgstr "%s nesnesi için %s yazıcısında kota bulunamadı." 
   576 
   577#, python-format 
   578msgid "Group %s not found in the PyKota Storage." 
   579msgstr "%s grubu PyKota deposu içinde bulunamadı." 
   580 
   581msgid "incompatible options, see help." 
   582msgstr "geçersiz seçenekler, yardıma bakın." 
   583 
   584msgid "Software accounting already done in first pass. Ignoring." 
   585msgstr "Yazılım hesaplaması zaten ilk geçişte yapıldı, yok sayılıyor." 
   586 
   587msgid "Hardware accounting already done in first pass. Ignoring." 
   588msgstr "Donanım hesaplaması zaten ilk geçişte yapıldı, yok sayılıyor." 
   589 
   590msgid "Job size and price now set in history." 
   591msgstr "" 
   592 
   593#, python-format 
   594msgid "" 
   595"repykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
   596"Libres\n" 
   597"\n" 
   598"Generates print quota reports.\n" 
   599"\n" 
   600"command line usage :\n" 
   601"\n" 
   602"  repykota [options] \n" 
   603"\n" 
   604"options :\n" 
   605"\n" 
   606"  -v | --version       Prints repykota's version number then exits.\n" 
   607"  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   608"  \n" 
   609"  -u | --users         Generates a report on users quota, this is \n" 
   610"                       the default.\n" 
   611"  \n" 
   612"  -g | --groups        Generates a report on group quota instead of users.\n" 
   613"  \n" 
   614"  -P | --printer p     Report quotas on this printer only. Actually p can\n" 
   615"                       use wildcards characters to select only\n" 
   616"                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
   617"                       all printers.\n" 
   618"                       You can specify several names or wildcards, \n" 
   619"                       by separating them with commas.\n" 
   620"  \n" 
   621"examples :                              \n" 
   622"\n" 
   623"  $ repykota --printer lp\n" 
   624"  \n" 
   625"  This will print the quota status for all users who use the lp printer.\n" 
   626"\n" 
   627"  $ repykota \n" 
   628"  \n" 
   629"  This will print the quota status for all users on all printers.\n" 
   630"  \n" 
   631"  $ repykota --printer \"laser*,*pson\" jerome \"jo*\"\n" 
   632"  \n" 
   633"  This will print the quota status for user jerome and all users\n" 
   634"  whose name begins with \"jo\" on all printers which name begins\n" 
   635"  with \"laser\" or ends with \"pson\".\n" 
   636"  \n" 
   637"  If launched by an user who is not a PyKota administrator, additionnal\n" 
   638"  arguments representing users or groups names are ignored, and only the\n" 
   639"  current user/group is reported.\n" 
   640"\n" 
   641"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   642"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   643"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   644"(at your option) any later version.\n" 
   645"\n" 
   646"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   647"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   648"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   649"GNU General Public License for more details.\n" 
   650"\n" 
   651"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   652"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   653"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   654"\n" 
   655"Please e-mail bugs to: %s" 
   656msgstr "" 
   657"repykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
   658"Libres\n" 
   659"\n" 
   660"Yacıcı kotası raporları oluşturur.\n" 
   661"\n" 
   662"komut satırı kullanımı :\n" 
   663"\n" 
   664"  repykota [seçenekler] \n" 
   665"\n" 
   666"seçenekler :\n" 
   667"\n" 
   668"  -v | --version       repykota'nın sürüm numarasını gösterir ve çıkar.\n" 
   669"  -h | --help          Bu mesaji gösterir ve çıkar.\n" 
   670"  \n" 
   671"  -u | --users         Kullanıcı kotaları üzerine bir rapor oluşturur, bu \n" 
   672"                       öntanımlıdır.\n" 
   673"  \n" 
   674"  -g | --groups        Kullanıcılar yerine grup kotaları üzerine rapor " 
   675"oluşturur.\n" 
   676"  \n" 
   677"  -P | --printer p     Sadece bu yazıcı üzerindeki kotaları raporlar. p " 
   678"maske\n" 
   679"                       karakterleri kullanarak sadece bazı yazıcıları " 
   680"seçebilir.\n" 
   681"                       Öntanımlı değer *'dır, tüm yazıcılar\n" 
   682"                       anlamına gelir.\n" 
   683"                       Virgül ile ayırarak birden fazla isim ya da maske \n" 
   684"                       kullanabilirsiniz.\n" 
   685"  \n" 
   686"örnekler :                              \n" 
   687"\n" 
   688"  $ repykota --printer lp\n" 
   689"  \n" 
   690"  Bu lp yazıcısını kullanan tüm kullanıcıların kota durumlarını bildirir.\n" 
   691"\n" 
   692"  $ repykota \n" 
   693"  \n" 
   694"  Bu tüm yacıcıların kullanıcıların kota durumlarını bildirir.\n" 
   695"  \n" 
   696"  $ repykota --printer \"laser*,*pson\" jerome \"jo*\"\n" 
   697"  \n" 
   698"  Bu adı \"laser\" ile başlayan ya da \"pson\" ile biten tüm yazıcılar\n" 
   699"  üzerinde adı \"jo\" ile başlayan ve adı jerome olan kullanıcıların kota\n" 
   700"  durumlarını bildirir.\n" 
   701"  \n" 
   702"  Eğer PyKota yöneticisi olmayan bir kullanıcı tarafından başlatılırsa,\n" 
   703"  kullanıcı ve grup adlarını belirten parametreler yok sayılır, sadece " 
   704"mevcut\n" 
   705"  kullanıcı ve grup hakkında bildirim yapılır.\n" 
   706"\n" 
   707"Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
   708"yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
   709"tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
   710"ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
   711"\n" 
   712"Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
   713"GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
   714"DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
   715"Kamu Lisansını okuyun.\n" 
   716"\n" 
   717"GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
   718"olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
   719"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
   720"\n" 
   721"Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
   722 
   723#, python-format 
   724msgid "" 
   725"warnpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
   726"Libres\n" 
   727"\n" 
   728"Sends mail to users over print quota.\n" 
   729"\n" 
   730"command line usage :\n" 
   731"\n" 
   732"  warnpykota  [options]  [names]\n" 
   733"\n" 
   734"options :\n" 
   735"\n" 
   736"  -v | --version       Prints warnpykota's version number then exits.\n" 
   737"  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   738"  \n" 
   739"  -u | --users         Warns users over their print quota, this is the \n" 
   740"                       default.\n" 
   741"  \n" 
   742"  -g | --groups        Warns users whose groups quota are over limit.\n" 
   743"  \n" 
   744"  -P | --printer p     Verify quotas on this printer only. Actually p can\n" 
   745"                       use wildcards characters to select only\n" 
   746"                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
   747"                       all printers.\n" 
   748"                       You can specify several names or wildcards, \n" 
   749"                       by separating them with commas.\n" 
   750"  \n" 
   751"examples :                              \n" 
   752"\n" 
   753"  $ warnpykota --printer lp\n" 
   754"  \n" 
   755"  This will warn all users of the lp printer who have exceeded their\n" 
   756"  print quota.\n" 
   757"\n" 
   758"  $ warnpykota \n" 
   759"  \n" 
   760"  This will warn all users  who have exceeded their print quota on\n" 
   761"  any printer.\n" 
   762"\n" 
   763"  $ warnpykota --groups --printer \"laserjet*\" \"dev*\"\n" 
   764"  \n" 
   765"  This will warn all users of groups which names begins with \"dev\" and\n" 
   766"  who have exceeded their print quota on any printer which name begins \n" 
   767"  with \"laserjet\"\n" 
   768"  \n" 
   769"  If launched by an user who is not a PyKota administrator, additionnal\n" 
   770"  arguments representing users or groups names are ignored, and only the\n" 
   771"  current user/group is reported.\n" 
   772"\n" 
   773"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   774"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   775"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   776"(at your option) any later version.\n" 
   777"\n" 
   778"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   779"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   780"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   781"GNU General Public License for more details.\n" 
   782"\n" 
   783"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   784"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   785"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   786"\n" 
   787"Please e-mail bugs to: %s" 
   788msgstr "" 
   789"warnpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
   790"Libres\n" 
   791"\n" 
   792"Yazma kotası üzerinden kullanıcılara mektup gönderir.\n" 
   793"\n" 
   794"komut satırı kullanımı :\n" 
   795"\n" 
   796"  warnpykota  [seçenekler]  [adlar]\n" 
   797"\n" 
   798"seçenekler :\n" 
   799"\n" 
   800"  -v | --version       warnpykota'nın sürüm numarasını yaza ve çıkar.\n" 
   801"  -h | --help          Bu mesajı yazar ve çıkar.\n" 
   802"  \n" 
   803"  -u | --users         Yazma kotası üzerindeki kullanıcıları uyarır, bu \n" 
   804"                       öntanımlıdır .\n" 
   805"  \n" 
   806"  -g | --groups        Grupları yazma kotasının üzerinde olan kullanıcıları " 
   807"uyarır.\n" 
   808"  \n" 
   809"  -P | --printer p     Sadece bu yazıcıyı denetler. p birkaç yazıcı\n" 
   810"                       seçmek için maske karakterlerini kullanabilir.\n" 
   811"                       Öntanımlı deıer *'dır, tüm yazıcılar anlamına \n" 
   812"                       gelir.\n" 
   813"                       Birden fazla ismi ya da maskeyi kullanabilirsiniz, \n" 
   814"                       onları virgül ile ayırarak kullanın.\n" 
   815"  \n" 
   816"örnekler :                              \n" 
   817"\n" 
   818"  $ warnpykota --printer lp\n" 
   819"  \n" 
   820"  Bu lp yazıcısı üzerinde yazma kotalarını geçmiş olan tüm kullanıcıları\n" 
   821"  uyarır.\n" 
   822"\n" 
   823"  $ warnpykota \n" 
   824"  \n" 
   825"  Bu herhangi bir yazıcı üzerinde yazma kotasını geçmiş olan kullanıcıları\n" 
   826"  uyarır.\n" 
   827"\n" 
   828"  $ warnpykota --groups --printer \"laserjet*\" \"dev*\"\n" 
   829"  \n" 
   830"  Bu adı \"dev\" ile başlayan ve adı \"laserjer\" ile başlayan herhangi bir " 
   831"yazıcı\n" 
   832"  üzerinde yazma kotasını geçmiş tüm kullanıcıları uyarır\n" 
   833"  \n" 
   834"  \n" 
   835"  Eğer PyKota yöneticisi olmayan birisi tarafından başlatılırsa, kullanıcı " 
   836"ve\n" 
   837"  grup adlarını belirten isimler yoksayılır, ve sadece mevcut kullanıcı/" 
   838"grup\n" 
   839"  belirtilir.\n" 
   840"\n" 
   841"Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
   842"yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
   843"tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
   844"ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
   845"\n" 
   846"Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
   847"GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
   848"DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
   849"Kamu Lisansını okuyun.\n" 
   850"\n" 
   851"GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
   852"olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
   853"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
   854"\n" 
   855"Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
   856 
   857#, python-format 
   858msgid "" 
   859"pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   860"An OSD quota monitor for PyKota.\n" 
   861"\n" 
   862"command line usage :\n" 
   863"\n" 
   864"  pykosd [options]\n" 
   865"\n" 
   866"options :\n" 
   867"\n" 
   868"  -v | --version       Prints pykosd's version number then exits.\n" 
   869"  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   870"  \n" 
   871"  -c | --color #rrggbb Sets the color to use for display as an hexadecimal\n" 
   872"                       triplet, for example #FF0000 is 100%% red.\n" 
   873"                       Defaults to 100%% green (#00FF00).\n" 
   874"                       \n" 
   875"  -d | --duration d    Sets the duration of the display in seconds. \n" 
   876"                       Defaults to 3 seconds.\n" 
   877"                       \n" 
   878"  -f | --font f        Sets the font to use for " 
   879"display.                      \n" 
   880"                       Defaults to the Python OSD library's default.\n" 
   881"  \n" 
   882"  -l | --loop n        Sets the number of times the info will be displayed.\n" 
   883"                       Defaults to 0, which means loop forever.\n" 
   884"                       \n" 
   885"  -s | --sleep s       Sets the sleeping duration between two displays \n" 
   886"                       in seconds. Defaults to 180 seconds (3 minutes).\n" 
   887"                       \n" 
   888"  \n" 
   889"examples :                              \n" 
   890"\n" 
   891"  $ pykosd -s 60 --loop 5\n" 
   892"  \n" 
   893"  Will launch pykosd. Display will be refreshed every 60 seconds,\n" 
   894"  and will last for 3 seconds (the default) each time. After five\n" 
   895"  iterations, the program will exit.\n" 
   896"  \n" 
   897"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   898"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   899"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   900"(at your option) any later version.\n" 
   901"\n" 
   902"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   903"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   904"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   905"GNU General Public License for more details.\n" 
   906"\n" 
   907"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   908"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   909"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   910"\n" 
   911"Please e-mail bugs to: %s" 
   912msgstr "" 
   913"pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   914"PyKota için bir OSD kota izleyicisi.\n" 
   915"\n" 
   916"komut satırı kullanımı :\n" 
   917"\n" 
   918"  pykosd [seçenekler]\n" 
   919"\n" 
   920"seçenekler :\n" 
   921"\n" 
   922"  -v | --version       pykosd'nin sürüm numarasını yazar ve çıkar.\n" 
   923"  -h | --help          Bu mesajı yazar ve çıkar.\n" 
   924"  \n" 
   925"  -c | --color #rrggbb onaltılı üçlü olarak arkaplan rengini ayarlar\n" 
   926"                       örneğin #FF0000 değeri 100%% kırmızı yapar.\n" 
   927"                       Öntanımlı 100%% yeşildir (#00FF00).\n" 
   928"                       \n" 
   929"  -d | --duration d    Saniye olarak gösterim süresini belirtir. \n" 
   930"                       Öntanımlı 3 saniyedir.\n" 
   931"                       \n" 
   932"  -f | --font f        Gösterim için kullanılacak yazıtipini " 
   933"ayarlar.                      \n" 
   934"                       Öntanımlı Python OSD kütüphanesinin öntanımlısıdır.\n" 
   935"  \n" 
   936"  -l | --loop n        Bilginin kaç kere gösterileceğini ayarlar.\n" 
   937"                       Öntanımlı 0'dır, sonsuza kadar döngü yapılacaıını " 
   938"belirtir.\n" 
   939"                       \n" 
   940"  -s | --sleep s       Saniye cinsinden iki gösterim arasında beklenecek\n" 
   941"                       süreyi ayarlar. Öntanımlı 180 saniyedir (3 dakika).\n" 
   942"                       \n" 
   943"  \n" 
   944"örnekler :                              \n" 
   945"\n" 
   946"  $ pykosd -s 60 --loop 5\n" 
   947"  \n" 
   948"  pykosd'yi başlatır. Gösterim her 60 saniyede tazelenir,\n" 
   949"  ve her defasında 3 saniye sonunda (ön tanımlı) sona erer. Beş\n" 
   950"  tekrardan sonra çıkar.\n" 
   951"  \n" 
   952"Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
   953"yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
   954"tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
   955"ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
   956"\n" 
   957"Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
   958"GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
   959"DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
   960"Kamu Lisansını okuyun.\n" 
   961"\n" 
   962"GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
   963"olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
   964"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
   965"\n" 
   966"Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
   967 
   968#, python-format 
   969msgid "Invalid duration option %s" 
   970msgstr "Geçersiz süre seçeneği %s" 
   971 
   972#, python-format 
   973msgid "Invalid loop option %s" 
   974msgstr "Geçersiz döngü seçeneği %s" 
   975 
   976#, python-format 
   977msgid "Invalid sleep option %s" 
   978msgstr "Geçersiz bekleme seçeneği %s" 
   979 
   980#, python-format 
   981msgid "Invalid color option %s" 
   982msgstr "Geçersiz renk seçeneği %s" 
   983 
   984#, python-format 
   985msgid "User %s doesn't exist in PyKota's database" 
   986msgstr "%s kullanıcısı PyKota veritabanında bulunmuyor" 
   987 
   988#, python-format 
   989msgid "Pages used on %s : %s" 
   990msgstr "%s üzerinde kullanılan sayfalar: %s" 
   991 
   992#, python-format 
   993msgid "PyKota Units left : %.2f" 
   994msgstr "Kalan PyKota birimi : %.2f" 
   995 
   996#, python-format 
   997msgid "" 
   998"pykotme v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   999"\n" 
   1000"Gives print quotes to users.\n" 
   1001"\n" 
   1002"command line usage :\n" 
   1003"\n" 
   1004"  pykotme  [options]  [files]\n" 
   1005"\n" 
   1006"options :\n" 
   1007"\n" 
   1008"  -v | --version       Prints pykotme's version number then exits.\n" 
   1009"  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   1010"  \n" 
   1011"  -P | --printer p     Gives a quote for this printer only. Actually p can\n" 
   1012"                       use wildcards characters to select only\n" 
   1013"                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
   1014"                       all printers.\n" 
   1015"                       You can specify several names or wildcards, \n" 
   1016"                       by separating them with commas.\n" 
   1017"  \n" 
   1018"examples :                              \n" 
   1019"\n" 
   1020"  $ pykotme --printer apple file1.ps file2.ps\n" 
   1021"  \n" 
   1022"  This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" 
   1023"  the price and size of a job consisting in file1.ps and file2.ps \n" 
   1024"  which would be sent to the apple printer.\n" 
   1025"  \n" 
   1026"  $ pykotme --printer apple,hplaser <file1.ps\n" 
   1027"  \n" 
   1028"  This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" 
   1029"  the price and size of a job consisting in file1.ps as read from\n" 
   1030"  standard input, which would be sent to the apple or hplaser\n" 
   1031"  printer.\n" 
   1032"\n" 
   1033"  $ pykotme \n" 
   1034"  \n" 
   1035"  This will give a quote for a job consisting of what is on standard \n" 
   1036"  input. The quote will list the job size, and the price the job\n" 
   1037"  would cost on each printer.\n" 
   1038"\n" 
   1039"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   1040"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   1041"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   1042"(at your option) any later version.\n" 
   1043"\n" 
   1044"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   1045"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   1046"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   1047"GNU General Public License for more details.\n" 
   1048"\n" 
   1049"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   1050"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   1051"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   1052"\n" 
   1053"Please e-mail bugs to: %s" 
   1054msgstr "" 
   1055"pykotme v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   1056"\n" 
   1057"Kullanıcılara kota verir.\n" 
   1058"\n" 
   1059"komut satırı kullanımı :\n" 
   1060"\n" 
   1061"  pykotme  [seçenekler]  [dosyalar]\n" 
   1062"seçenekler :\n" 
   1063"\n" 
   1064"  -v | --version       pykotme'nin sürüm numarasını gösterir ve çıkar.\n" 
   1065"  -h | --help          Bu mesaji gösterir ve çıkar.\n" 
   1066"  \n" 
   1067"  -P | --printer p     Sadece bu yazıcı için kota verir. p maske\n" 
   1068"                       karakterlerini birden fazla yazıcı belirtmek için\n" 
   1069"                       içerebilir. Öntanımlı değer *'dır, tüm yazıcılar\n" 
   1070"                       anlamına gelir.\n" 
   1071"                       Virgül ile ayırarak birden fazla yazıcı ve maske \n" 
   1072"                       kullanabilirsiniz.\n" 
   1073"  \n" 
   1074"örnekler :                              \n" 
   1075"\n" 
   1076"  $ pykotme --printer apple file1.ps file2.ps\n" 
   1077"  \n" 
   1078"  Mevcut kullanıcıya kota verir. Kota ücreti ve isin boyutu\n" 
   1079"  the price and size of a job consisting in file1.ps and file2.ps \n" 
   1080"  which would be sent to the apple printer.\n" 
   1081"\n" 
   1082"  \n" 
   1083"  $ pykotme --printer apple,hplaser <file1.ps\n" 
   1084"  \n" 
   1085"  Bu mevcut kullanıcının baskı bilgisini yazdırır. Bilgiler\n" 
   1086"  apple ve hplaser yazıcılarına gönderilirse, standart girdiden\n" 
   1087"  okunacak file1.ps için iş ücreti ve işin boyutunu gösterir.\n" 
   1088"  \n" 
   1089"\n" 
   1090"  $ pykotme \n" 
   1091"  \n" 
   1092"  Standart girdideki işin hakkında bilgi gösterir. Bilgi işin boyutunu\n" 
   1093"  ücretini ve her yazıcı için ne kadar tutacağını içerir.\n" 
   1094"  \n" 
   1095"\n" 
   1096"Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
   1097"yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
   1098"tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
   1099"ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
   1100"\n" 
   1101"Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
   1102"GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
   1103"DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
   1104"Kamu Lisansını okuyun.\n" 
   1105"\n" 
   1106"GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
   1107"olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
   1108"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
   1109"\n" 
   1110"Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
   1111 
   1112#, python-format 
   1113msgid "Your account balance : %.2f" 
   1114msgstr "Hesap bilançonuz : %.2f" 
   1115 
   1116#, python-format 
   1117msgid "Job size : %i pages" 
   1118msgstr "İş boyutu : %i sayfa" 
   1119 
   1120#, python-format 
   1121msgid "Cost on printer %s : %.2f" 
   1122msgstr "%s yazıcısı için fiyat : %.2f" 
   1123 
   1124#, python-format 
   1125msgid "" 
  441126"pkbanner v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
  451127"Libres\n" 
   
  4371519msgstr "" 
  4381520 
  439 msgid "You're not allowed to use this command." 
  440 msgstr "Bu komutu kullanmaya yetkili değilsiniz." 
  441  
  442 #, python-format 
  443 msgid "There's no printer matching %s" 
  444 msgstr "%s ile eşleşen bir yazıcı yok" 
  445  
  446 #, python-format 
  447 msgid "Invalid charge amount value %s" 
  448 msgstr "Geçersiz ücret miktarı değeri %s" 
  449  
  4501521#, python-format 
  4511522msgid "Printer %s already exists, skipping." 
   
  4561527msgstr "%s yazıcısı zaten mevcut, bilgileri düzenlenecek." 
  4571528 
  458 #, python-format 
  459 msgid "Impossible to add printer %s" 
  460 msgstr "%s yazıcısı eklenemez" 
  461  
  462 #, python-format 
  463 msgid "Invalid printer name %s" 
  464 msgstr "Geçersiz yazıcı ismi %s" 
  465  
  4661529msgid "in" 
  4671530msgstr "içinde" 
  4681531 
  469 msgid "incompatible options, see help." 
  470 msgstr "geçersiz seçenekler, yardıma bakın." 
  471  
  4721532msgid "You have to pass printer groups names on the command line" 
  4731533msgstr "Komut satırına yazıcı grupları adlarını geçmelisiniz" 
   
  4771537 
  4781538#, python-format 
  479 msgid "" 
  480 "pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
  481 "An OSD quota monitor for PyKota.\n" 
  482 "\n" 
  483 "command line usage :\n" 
  484 "\n" 
  485 "  pykosd [options]\n" 
  486 "\n" 
  487 "options :\n" 
  488 "\n" 
  489 "  -v | --version       Prints pykosd's version number then exits.\n" 
  490 "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
  491 "  \n" 
  492 "  -c | --color #rrggbb Sets the color to use for display as an hexadecimal\n" 
  493 "                       triplet, for example #FF0000 is 100%% red.\n" 
  494 "                       Defaults to 100%% green (#00FF00).\n" 
  495 "                       \n" 
  496 "  -d | --duration d    Sets the duration of the display in seconds. \n" 
  497 "                       Defaults to 3 seconds.\n" 
  498 "                       \n" 
  499 "  -f | --font f        Sets the font to use for " 
  500 "display.                      \n" 
  501 "                       Defaults to the Python OSD library's default.\n" 
  502 "  \n" 
  503 "  -l | --loop n        Sets the number of times the info will be displayed.\n" 
  504 "                       Defaults to 0, which means loop forever.\n" 
  505 "                       \n" 
  506 "  -s | --sleep s       Sets the sleeping duration between two displays \n" 
  507 "                       in seconds. Defaults to 180 seconds (3 minutes).\n" 
  508 "                       \n" 
  509 "  \n" 
  510 "examples :                              \n" 
  511 "\n" 
  512 "  $ pykosd -s 60 --loop 5\n" 
  513 "  \n" 
  514 "  Will launch pykosd. Display will be refreshed every 60 seconds,\n" 
  515 "  and will last for 3 seconds (the default) each time. After five\n" 
  516 "  iterations, the program will exit.\n" 
  517 "  \n" 
  518 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
  519 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
  520 "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
  521 "(at your option) any later version.\n" 
  522 "\n" 
  523 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
  524 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
  525 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
  526 "GNU General Public License for more details.\n" 
  527 "\n" 
  528 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
  529 "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
  530 "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
  531 "\n" 
  532 "Please e-mail bugs to: %s" 
  533 msgstr "" 
  534 "pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
  535 "PyKota için bir OSD kota izleyicisi.\n" 
  536 "\n" 
  537 "komut satırı kullanımı :\n" 
  538 "\n" 
  539 "  pykosd [seçenekler]\n" 
  540 "\n" 
  541 "seçenekler :\n" 
  542 "\n" 
  543 "  -v | --version       pykosd'nin sürüm numarasını yazar ve çıkar.\n" 
  544 "  -h | --help          Bu mesajı yazar ve çıkar.\n" 
  545 "  \n" 
  546 "  -c | --color #rrggbb onaltılı üçlü olarak arkaplan rengini ayarlar\n" 
  547 "                       örneğin #FF0000 değeri 100%% kırmızı yapar.\n" 
  548 "                       Öntanımlı 100%% yeşildir (#00FF00).\n" 
  549 "                       \n" 
  550 "  -d | --duration d    Saniye olarak gösterim süresini belirtir. \n" 
  551 "                       Öntanımlı 3 saniyedir.\n" 
  552 "                       \n" 
  553 "  -f | --font f        Gösterim için kullanılacak yazıtipini " 
  554 "ayarlar.                      \n" 
  555 "                       Öntanımlı Python OSD kütüphanesinin öntanımlısıdır.\n" 
  556 "  \n" 
  557 "  -l | --loop n        Bilginin kaç kere gösterileceğini ayarlar.\n" 
  558 "                       Öntanımlı 0'dır, sonsuza kadar döngü yapılacaıını " 
  559 "belirtir.\n" 
  560 "                       \n" 
  561 "  -s | --sleep s       Saniye cinsinden iki gösterim arasında beklenecek\n" 
  562 "                       süreyi ayarlar. Öntanımlı 180 saniyedir (3 dakika).\n" 
  563 "                       \n" 
  564 "  \n" 
  565 "örnekler :                              \n" 
  566 "\n" 
  567 "  $ pykosd -s 60 --loop 5\n" 
  568 "  \n" 
  569 "  pykosd'yi başlatır. Gösterim her 60 saniyede tazelenir,\n" 
  570 "  ve her defasında 3 saniye sonunda (ön tanımlı) sona erer. Beş\n" 
  571 "  tekrardan sonra çıkar.\n" 
  572 "  \n" 
  573 "Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
  574 "yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
  575 "tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
  576 "ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
  577 "\n" 
  578 "Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
  579 "GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
  580 "DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
  581 "Kamu Lisansını okuyun.\n" 
  582 "\n" 
  583 "GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
  584 "olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
  585 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
  586 "\n" 
  587 "Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
  588  
  589 #, python-format 
  590 msgid "Invalid duration option %s" 
  591 msgstr "Geçersiz süre seçeneği %s" 
  592  
  593 #, python-format 
  594 msgid "Invalid loop option %s" 
  595 msgstr "Geçersiz döngü seçeneği %s" 
  596  
  597 #, python-format 
  598 msgid "Invalid sleep option %s" 
  599 msgstr "Geçersiz bekleme seçeneği %s" 
  600  
  601 #, python-format 
  602 msgid "Invalid color option %s" 
  603 msgstr "Geçersiz renk seçeneği %s" 
  604  
  605 #, python-format 
  606 msgid "User %s doesn't exist in PyKota's database" 
  607 msgstr "%s kullanıcısı PyKota veritabanında bulunmuyor" 
  608  
  609 #, python-format 
  610 msgid "Pages used on %s : %s" 
  611 msgstr "%s üzerinde kullanılan sayfalar: %s" 
  612  
  613 #, python-format 
  614 msgid "PyKota Units left : %.2f" 
  615 msgstr "Kalan PyKota birimi : %.2f" 
  616  
  617 #, python-format 
  618 msgid "" 
  619 "pykotme v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
  620 "\n" 
  621 "Gives print quotes to users.\n" 
  622 "\n" 
  623 "command line usage :\n" 
  624 "\n" 
  625 "  pykotme  [options]  [files]\n" 
  626 "\n" 
  627 "options :\n" 
  628 "\n" 
  629 "  -v | --version       Prints pykotme's version number then exits.\n" 
  630 "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
  631 "  \n" 
  632 "  -P | --printer p     Gives a quote for this printer only. Actually p can\n" 
  633 "                       use wildcards characters to select only\n" 
  634 "                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
  635 "                       all printers.\n" 
  636 "                       You can specify several names or wildcards, \n" 
  637 "                       by separating them with commas.\n" 
  638 "  \n" 
  639 "examples :                              \n" 
  640 "\n" 
  641 "  $ pykotme --printer apple file1.ps file2.ps\n" 
  642 "  \n" 
  643 "  This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" 
  644 "  the price and size of a job consisting in file1.ps and file2.ps \n" 
  645 "  which would be sent to the apple printer.\n" 
  646 "  \n" 
  647 "  $ pykotme --printer apple,hplaser <file1.ps\n" 
  648 "  \n" 
  649 "  This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" 
  650 "  the price and size of a job consisting in file1.ps as read from\n" 
  651 "  standard input, which would be sent to the apple or hplaser\n" 
  652 "  printer.\n" 
  653 "\n" 
  654 "  $ pykotme \n" 
  655 "  \n" 
  656 "  This will give a quote for a job consisting of what is on standard \n" 
  657 "  input. The quote will list the job size, and the price the job\n" 
  658 "  would cost on each printer.\n" 
  659 "\n" 
  660 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
  661 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
  662 "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
  663 "(at your option) any later version.\n" 
  664 "\n" 
  665 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
  666 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
  667 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
  668 "GNU General Public License for more details.\n" 
  669 "\n" 
  670 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
  671 "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
  672 "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
  673 "\n" 
  674 "Please e-mail bugs to: %s" 
  675 msgstr "" 
  676 "pykotme v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
  677 "\n" 
  678 "Kullanıcılara kota verir.\n" 
  679 "\n" 
  680 "komut satırı kullanımı :\n" 
  681 "\n" 
  682 "  pykotme  [seçenekler]  [dosyalar]\n" 
  683 "seçenekler :\n" 
  684 "\n" 
  685 "  -v | --version       pykotme'nin sürüm numarasını gösterir ve çıkar.\n" 
  686 "  -h | --help          Bu mesaji gösterir ve çıkar.\n" 
  687 "  \n" 
  688 "  -P | --printer p     Sadece bu yazıcı için kota verir. p maske\n" 
  689 "                       karakterlerini birden fazla yazıcı belirtmek için\n" 
  690 "                       içerebilir. Öntanımlı değer *'dır, tüm yazıcılar\n" 
  691 "                       anlamına gelir.\n" 
  692 "                       Virgül ile ayırarak birden fazla yazıcı ve maske \n" 
  693 "                       kullanabilirsiniz.\n" 
  694 "  \n" 
  695 "örnekler :                              \n" 
  696 "\n" 
  697 "  $ pykotme --printer apple file1.ps file2.ps\n" 
  698 "  \n" 
  699 "  Mevcut kullanıcıya kota verir. Kota ücreti ve isin boyutu\n" 
  700 "  the price and size of a job consisting in file1.ps and file2.ps \n" 
  701 "  which would be sent to the apple printer.\n" 
  702 "\n" 
  703 "  \n" 
  704 "  $ pykotme --printer apple,hplaser <file1.ps\n" 
  705 "  \n" 
  706 "  Bu mevcut kullanıcının baskı bilgisini yazdırır. Bilgiler\n" 
  707 "  apple ve hplaser yazıcılarına gönderilirse, standart girdiden\n" 
  708 "  okunacak file1.ps için iş ücreti ve işin boyutunu gösterir.\n" 
  709 "  \n" 
  710 "\n" 
  711 "  $ pykotme \n" 
  712 "  \n" 
  713 "  Standart girdideki işin hakkında bilgi gösterir. Bilgi işin boyutunu\n" 
  714 "  ücretini ve her yazıcı için ne kadar tutacağını içerir.\n" 
  715 "  \n" 
  716 "\n" 
  717 "Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
  718 "yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
  719 "tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
  720 "ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
  721 "\n" 
  722 "Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
  723 "GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
  724 "DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
  725 "Kamu Lisansını okuyun.\n" 
  726 "\n" 
  727 "GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
  728 "olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
  729 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
  730 "\n" 
  731 "Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
  732  
  733 #, python-format 
  734 msgid "Your account balance : %.2f" 
  735 msgstr "Hesap bilançonuz : %.2f" 
  736  
  737 #, python-format 
  738 msgid "Job size : %i pages" 
  739 msgstr "İş boyutu : %i sayfa" 
  740  
  741 #, python-format 
  742 msgid "Cost on printer %s : %.2f" 
  743 msgstr "%s yazıcısı için fiyat : %.2f" 
  744  
  745 #, python-format 
  746 msgid "" 
  747 "autopykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
  748 "Libres\n" 
  749 "A tool to automate user account creation and initial balance setting.\n" 
  750 "\n" 
  751 "THIS TOOL MUST NOT BE USED IF YOU WANT TO LIMIT YOUR USERS BY PAGE QUOTA !\n" 
  752 "\n" 
  753 "command line usage :\n" 
  754 "\n" 
  755 "  THIS TOOL MUST NOT BE USED FROM THE COMMAND LINE BUT ONLY AS PART\n" 
  756 "  OF AN external policy IN pykota.conf\n" 
  757 "  \n" 
  758 "  autopykota { -i | --initbalance value } \n" 
  759 "\n" 
  760 "options :\n" 
  761 "\n" 
  762 "  -v | --version       Prints autopykota's version number then exits.\n" 
  763 "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
  764 "  \n" 
  765 "  -i | --initbalance b Sets the user's account initial balance value to b.\n" 
  766 "                       If the user already exists, actual balance is left\n" 
  767 "                       unmodified. If unset, the default value is 0.\n" 
  768 "                       \n" 
  769 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
  770 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
  771 "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
  772 "(at your option) any later version.\n" 
  773 "\n" 
  774 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
  775 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
  776 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
  777 "GNU General Public License for more details.\n" 
  778 "\n" 
  779 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
  780 "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
  781 "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
  782 "\n" 
  783 "Please e-mail bugs to: %s" 
  784 msgstr "" 
  785 "autopykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
  786 "Libres\n" 
  787 "Kullanıcı hesapları oluşumunu otomatikleştirme ve başlangıç hesap ayarları " 
  788 "için araç.\n" 
  789 "\n" 
  790 "BU ARAÇ KULLANICILARINIZI SAYFA KOTASI İLE SINIRLAMAK İÇİN " 
  791 "KULLANILMAMALIDIR !\n" 
  792 "\n" 
  793 "komut satırı kullanımı :\n" 
  794 "\n" 
  795 "  BU ARAÇ KOMUT SATIRINDAN KULLANILMAMALIDIR FAKAT SADECE   pykota.conf " 
  796 "İÇİNDE external policy OLARAK KULLANILABİLİR\n" 
  797 "  \n" 
  798 "  autopykota { -i | --initbalance değer } \n" 
  799 "\n" 
  800 "seçenekler :\n" 
  801 "\n" 
  802 "  -v | --version       autopykota'nın sürüm numarasını yazar ve çıkar.\n" 
  803 "  -h | --help          bu mesajı yazar ve çıkar.\n" 
  804 "  \n" 
  805 "  -i | --initbalance b Kullanıcının başlangıç hesabını b değeri olarak " 
  806 "atar.\n" 
  807 "                       Eğer kullanıcı zaten varsa, mevcut hesap değişmeden " 
  808 "kalır.\n" 
  809 "                       Eğer yok ise öntanımlı değer 0'dır.\n" 
  810 "                       \n" 
  811 "Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
  812 "yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
  813 "tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
  814 "ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
  815 "\n" 
  816 "Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
  817 "GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
  818 "DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
  819 "Kamu Lisansını okuyun.\n" 
  820 "\n" 
  821 "GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
  822 "olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
  823 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
  824 "\n" 
  825 "Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
  826  
  827 msgid "Job contains no data. Printing is denied." 
  828 msgstr "İş hiçbir veri içermiyor. Yazma engellendi." 
  829  
  830 msgid "Job accounting begins." 
  831 msgstr "İş hesaplaması başlatılıyor." 
  832  
  833 msgid "Job accounting ends." 
  834 msgstr "İş hesaplaması bitiriliyor." 
  835  
  836 msgid "Job size forced to 0 because printing is denied." 
  837 msgstr "İş boyutu 0 olarak ayarlandı çünkü yazma engellendi." 
  838  
  839 #, python-format 
  840 msgid "Job size : %i" 
  841 msgstr "İş boyutu : %i" 
  842  
  843 #, python-format 
  844 msgid "Updating user %s's quota on printer %s" 
  845 msgstr "%s kullanıcısının %s yazıcısındaki kotası güncelleniyor" 
  846  
  847 msgid "Job added to history." 
  848 msgstr "İş geçmişe eklendi." 
  849  
  850 #, python-format 
  851 msgid "File number %s unregistered twice from polling object, ignored." 
  852 msgstr "%s dosya numarası yoklama nesnesinde kayıtlı değil, yok sayılıyor." 
  853  
  854 #, python-format 
  855 msgid "SIGTERM was sent to real backend %s (pid: %s)" 
  856 msgstr "SIGTERM %s ana arkaucuna gönderildi (pid: %s)" 
  857  
  858 #, python-format 
  859 msgid "CUPS backend %s died abnormally." 
  860 msgstr "CUPS arkaucu %s beklenmedik bir şekilde sonlandı." 
  861  
  862 #, python-format 
  863 msgid "" 
  864 "dumpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
  865 "Libres\n" 
  866 "\n" 
  867 "Dumps PyKota database's content.\n" 
  868 "\n" 
  869 "command line usage :\n" 
  870 "\n" 
  871 "  dumpykota [options] \n" 
  872 "\n" 
  873 "options :\n" 
  874 "\n" 
  875 "  -v | --version       Prints dumpykota's version number then exits.\n" 
  876 "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
  877 "  \n" 
  878 "  -d | --data type     Dumps 'type' datas. Allowed types are :\n" 
  879 "                       \n" 
  880 "                         - history : dumps the jobs history.\n" 
  881 "                         - users : dumps users.\n" 
  882 "                         - groups : dumps user groups.\n" 
  883 "                         - printers : dump printers.\n" 
  884 "                         - upquotas : dump user quotas.\n" 
  885 "                         - gpquotas : dump user groups quotas.\n" 
  886 "                         - payments : dumps user payments.\n" 
  887 "                         - pmembers : dumps printer groups members.\n" 
  888 "                         - umembers : dumps user groups members.\n" 
  889 "                         \n" 
  890 "                       NB : the -d | --data command line option   \n" 
  891 "                       is MANDATORY.\n" 
  892 "  \n" 
  893 "  -f | --format fmt    Dumps datas in the 'fmt' format. When not specified,\n" 
  894 "                       the format is to dump datas in the csv format (comma\n" 
  895 "                       separated values). All data dumped is between double\n" 
  896 "                       quotes. Allowed formats are :\n" 
  897 "                       \n" 
  898 "                         - csv : separate datas with commas\n" 
  899 "                         - ssv : separate datas with semicolons\n" 
  900 "                         - tsv : separate datas with tabs\n" 
  901 "                         - xml : dump data as XML\n" 
  902 "                         \n" 
  903 "  -o | --output fname  All datas will be dumped to the file instead of\n" 
  904 "                       to the standard output. The special '-' filename\n" 
  905 "                       is the default value and means stdout.\n" 
  906 "                       WARNING : existing files are truncated !\n" 
  907 "  \n" 
  908 "Examples :\n" 
  909 "\n" 
  910 "  $ dumpykota --data history --format csv >myfile.csv\n" 
  911 "  \n" 
  912 "  This dumps the history in a comma separated values file, for possible\n" 
  913 "  use in a spreadsheet.\n" 
  914 "  \n" 
  915 "  $ dumpykota --data users --format xml -o users.xml\n" 
  916 "  \n" 
  917 "  Dumps all users datas to the users.xml file.\n" 
  918 "  \n" 
  919 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
  920 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
  921 "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
  922 "(at your option) any later version.\n" 
  923 "\n" 
  924 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
  925 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
  926 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
  927 "GNU General Public License for more details.\n" 
  928 "\n" 
  929 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
  930 "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
  931 "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
  932 "\n" 
  933 "Please e-mail bugs to: %s" 
  934 msgstr "" 
  935 "dumpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
  936 "Libres\n" 
  937 "\n" 
  938 "PyKota veritabanının içeriğini gösterir.\n" 
  939 "\n" 
  940 "komut satırı kullanımı :\n" 
  941 "\n" 
  942 "  dumpykota [seçenekler] \n" 
  943 "\n" 
  944 "seçenekler :\n" 
  945 "\n" 
  946 "  -v | --version       dumpykota'nın sürüm numarasını gösterir ve çıkar.\n" 
  947 "  -h | --help          Bu mesaji gösterir ve çıkar.\n" 
  948 "  \n" 
  949 "  -d | --data type     'type' verilerini gösterir. Geçerli türler :\n" 
  950 "                       \n" 
  951 "                         - history : iş geçmişlerini gösterir.\n" 
  952 "                         - users : kullanıcıları gösterir.\n" 
  953 "                         - groups : kullanıcı gruplarını gösterir.\n" 
  954 "                         - printers : yazıcıları gösterir.\n" 
  955 "                         - upquotas : kullanıcı kotalarını gösterir.\n" 
  956 "                         - gpquotas : kullanıcı grup kotalarını gösterir.\n" 
  957 "                         - payments : kullanıcı ödemelerini gösterir.\n" 
  958 "                         - pmembers : yazıcı grup üyelerini gösterir.\n" 
  959 "                         - umembers : kullanıcı grup üyelerini gösterir.\n" 
  960 "                         \n" 
  961 "                       NB :-d | --data komut satırı seçeneği  \n" 
  962 "                       ZORUNLU'dur.\n" 
  963 "  \n" 
  964 "  \n" 
  965 "  -f | --format fmt    Verileri 'fmt' biçinde gösterir. Belirtilmediğinde,\n" 
  966 "                       veri csv biçiminde (virgül ile ayırılmış değerler) " 
  967 "gösterilir.\n" 
  968 "                       Tüm veriler çift tırnak içinde gösterirlir. \n" 
  969 "                       Geçerli biçimler :\n" 
  970 "                       \n" 
  971 "                         - csv : verileri virgül ile ayırır\n" 
  972 "                         - ssv : verileri iki nokta ile ayırır\n" 
  973 "                         - tsv : verileri sekme ile ayırır\n" 
  974 "                         - xml : verileri XML olarak aktarır\n" 
  975 "                         \n" 
  976 "  -o | --output dismi  Tüm veriler standart çıktı yerine bir dosya\n" 
  977 "                       içine yazdırılır. Özel '-' dosyas ismi öntanımlıdır\n" 
  978 "                       ve stdout anlamına gelir.\n" 
  979 "                       UYARI : mevcut dosyaların içeriği silinecektir !\n" 
  980 "  \n" 
  981 "Örnekler :\n" 
  982 "\n" 
  983 "  $ dumpykota --data history --format csv >myfile.csv\n" 
  984 "  \n" 
  985 "  Bu hücre programları için kullanılmak üzere verileri virgül ile ayırılmış " 
  986 "değerler\n" 
  987 "  olarak bir dosyaya yazdırır.\n" 
  988 "  \n" 
  989 "  $ dumpykota --data users --format xml -o users.xml\n" 
  990 "  \n" 
  991 "  Tüm kullanıcıları users.xml dosyasına yazdırır.\n" 
  992 "  \n" 
  993 "Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
  994 "yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
  995 "tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
  996 "ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
  997 "\n" 
  998 "Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
  999 "GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
  1000 "DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
  1001 "Kamu Lisansını okuyun.\n" 
  1002 "\n" 
  1003 "GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
  1004 "olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
  1005 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
  1006 "\n" 
  1007 "Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
  1008  
  1009 #, python-format 
  1010 msgid "Invalid modifier [%s] for --data command line option, see help." 
  1011 msgstr "" 
  1012 "--data komut satırı seçeneği için geçersiz düzenleyici [%s], yardıma bakın." 
  1013  
  1014 #, python-format 
  1015 msgid "Invalid modifier [%s] for --format command line option, see help." 
  1016 msgstr "" 
  1017 "--format komut satırı seçeneği için geçersiz düzenleyici [%s], yardıma bakın." 
  1018  
  1019 msgid "XML output is disabled because the jaxml module is not available." 
  1020 msgstr "jaxml modülü bulunmadığı için XML çıktısı kapalı." 
  1021  
  1022 msgid "PyKota data dumper failed : I/O error" 
  1023 msgstr "PyKota veri yazıcısı başarısız : G/Ç hatası" 
  1024  
  1025 msgid "The -d | --data command line option is mandatory, see help." 
  1026 msgstr "-d | --data komut satırı seçeneği zorunludur, yardıma bakın." 
  1027  
  1028 msgid "Too many arguments, see help." 
  1029 msgstr "Çok fazla parametre, yardıma bakın." 
  1030  
  1031 #, python-format 
  1032 msgid "" 
  1033 "edpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
  1034 "Libres\n" 
  1035 "A Print Quota editor for PyKota.\n" 
  1036 "\n" 
  1037 "command line usage :\n" 
  1038 "\n" 
  1039 "  edpykota [options] user1 user2 ... userN\n" 
  1040 "  \n" 
  1041 "  edpykota [options] group1 group2 ... groupN\n" 
  1042 "\n" 
  1043 "options :\n" 
  1044 "\n" 
  1045 "  -v | --version       Prints edpykota's version number then exits.\n" 
  1046 "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
  1047 "  \n" 
  1048 "  -a | --add           Adds users and/or printers if they don't \n" 
  1049 "                       exist on the Quota Storage Server.\n" 
  1050 "                       \n" 
  1051 "  -d | --delete        Deletes users/groups from the quota storage.\n" 
  1052 "                       Printers are never deleted.\n" 
  1053 "                       \n" 
  1054 "  -c | --charge p[,j]  Sets the price per page and per job to charge\n" 
  1055 "                       for a particular printer. Job price is optional.\n" 
  1056 "                       If both are to be set, separate them with a comma.\n" 
  1057 "                       Floating point values are allowed.\n" 
  1058 "  \n" 
  1059 "  -i | --ingroups g1[,g2...]  Puts the users into each of the groups\n" 
  1060 "                              listed, separated by commas. The groups\n" 
  1061 "                              must already exist in the Quota Storage.\n" 
  1062 "  \n" 
  1063 "  -u | --users         Edit users print quotas, this is the default.\n" 
  1064 "  \n" 
  1065 "  -P | --printer p     Edit quotas on printer p only. Actually p can\n" 
  1066 "                       use wildcards characters to select only\n" 
  1067 "                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
  1068 "                       all printers. \n" 
  1069 "                       You can specify several names or wildcards, \n" 
  1070 "                       by separating them with commas.\n" 
  1071 "  \n" 
  1072 "  -G | --pgroups pg1[,pg2...] Adds the printer(s) to the printer groups\n" 
  1073 "                       pg1, pg2, etc... which must already exist.\n" 
  1074 "                       A printer group is just like a normal printer,\n" 
  1075 "                       only that it is usually unknown from the printing\n" 
  1076 "                       system. Create printer groups exactly the same\n" 
  1077 "                       way that you create printers, then add other \n" 
  1078 "                       printers to them with this option.\n" 
  1079 "                       Accounting is done on a printer and on all\n" 
  1080 "                       the printer groups it belongs to, quota checking\n" 
  1081 "                       is done on a printer and on all the printer groups\n" 
  1082 "                       it belongs to.\n" 
  1083 "  \n" 
  1084 "  -g | --groups        Edit users groups print quotas instead of users.\n" 
  1085 "                          \n" 
  1086 "  -p | --prototype u|g Uses user u or group g as a prototype to set\n" 
  1087 "                       print quotas\n" 
  1088 "                       \n" 
  1089 "  -n | --noquota       Doesn't set a quota but only does accounting.\n" 
  1090 "  \n" 
  1091 "  -r | --reset         Resets the actual page counter for the user\n" 
  1092 "                       or group to zero on the specified printers. \n" 
  1093 "                       The life time page counter is kept unchanged.\n" 
  1094 "                       \n" 
  1095 "  -R | --hardreset     Resets the actual and life time page counters\n" 
  1096 "                       for the user or group to zero on the specified \n" 
  1097 "                       printers. \n" 
  1098 "                       \n" 
  1099 "  -l | --limitby l     Choose if the user/group is limited in " 
  1100 "printing                     \n" 
  1101 "                       by its account balance or by its page quota.\n" 
  1102 "                       The default value is 'quota'. Allowed values\n" 
  1103 "                       are 'quota' 'balance' 'quota-then-balance' and\n" 
  1104 "                       'balance-then-quota'.\n" 
  1105 "                       WARNING : quota-then-balance and balance-then-quota\n" 
  1106 "                       are not yet implemented.\n" 
  1107 "                       \n" 
  1108 "  -b | --balance b     Sets the user's account balance to " 
  1109 "b.                     \n" 
  1110 "                       Account balance may be increase or decreased\n" 
  1111 "                       if b is prefixed with + or -.\n" 
  1112 "                       WARNING : when decreasing account balance,\n" 
  1113 "                       the total paid so far by the user is decreased\n" 
  1114 "                       too.\n" 
  1115 "                       Groups don't have a real balance, but the\n" 
  1116 "                       sum of their users' account balance.\n" 
  1117 "                       \n" 
  1118 "  -S | --softlimit sl  Sets the quota soft limit to sl " 
  1119 "pages.                       \n" 
  1120 "  \n" 
  1121 "  -H | --hardlimit hl  Sets the quota hard limit to hl pages.\n" 
  1122 "  \n" 
  1123 "  user1 through userN and group1 through groupN can use wildcards\n" 
  1124 "  if the --add option is not set.\n" 
  1125 "  \n" 
  1126 "examples :                              \n" 
  1127 "\n" 
  1128 "  $ edpykota --add -p jerome john paul george ringo/ringo@example.com\n" 
  1129 "  \n" 
  1130 "  This will add users john, paul, george and ringo to the quota\n" 
  1131 "  database, and set their print quotas to the same values than user \n" 
  1132 "  jerome. User jerome must already exist.\n" 
  1133 "  User ringo's email address will also be set to 'ringo@example.com'\n" 
  1134 "  \n" 
  1135 "  $ edpykota --printer lp -S 50 -H 60 jerome\n" 
  1136 "  \n" 
  1137 "  This will set jerome's print quota on the lp printer to a soft limit\n" 
  1138 "  of 50 pages, and a hard limit of 60 pages. If either user jerome or\n" 
  1139 "  printer lp doesn't exist on the Quota Storage Server then nothing is " 
  1140 "done.\n" 
  1141 "\n" 
  1142 "  $ edpykota --add --printer lp --ingroups coders,it -S 50 -H 60 jerome\n" 
  1143 "  \n" 
  1144 "  Same as above, but if either user jerome or printer lp doesn't exist \n" 
  1145 "  on the Quota Storage Server they are automatically added. Also\n" 
  1146 "  user jerome is put into the groups \"coders\" and \"it\" which must\n" 
  1147 "  already exist in the Quota Storage.\n" 
  1148 "            \n" 
  1149 "  $ edpykota -g -S 500 -H 550 financial support            \n" 
  1150 "  \n" 
  1151 "  This will set print quota soft limit to 500 pages and hard limit\n" 
  1152 "  to 550 pages for groups financial and support on all printers.\n" 
  1153 "  \n" 
  1154 "  $ edpykota --reset jerome \"jo*\"\n" 
  1155 "  \n" 
  1156 "  This will reset jerome's page counter to zero on all printers, as\n" 
  1157 "  well as every user whose name begins with 'jo'.\n" 
  1158 "  Their life time page counter on each printer will be kept unchanged.\n" 
  1159 "  You can also reset the life time page counters by using the\n" 
  1160 "  --hardreset | -R command line option.\n" 
  1161 "  \n" 
  1162 "  $ edpykota --printer hpcolor --noquota jerome\n" 
  1163 "  \n" 
  1164 "  This will tell PyKota to not limit jerome when printing on the \n" 
  1165 "  hpcolor printer. All his jobs will be allowed on this printer, but \n" 
  1166 "  accounting of the pages he prints will still be kept.\n" 
  1167 "  Print Quotas for jerome on other printers are unchanged.\n" 
  1168 "  \n" 
  1169 "  $ edpykota --limitby balance jerome\n" 
  1170 "  \n" 
  1171 "  This will tell PyKota to limit jerome by his account's balance\n" 
  1172 "  when printing.\n" 
  1173 "  \n" 
  1174 "  $ edpykota --balance +10.0 jerome\n" 
  1175 "  \n" 
  1176 "  This will increase jerome's account balance by 10.0 (in your\n" 
  1177 "  own currency). You can decrease the account balance with a\n" 
  1178 "  dash prefix, and set it to a fixed amount with no prefix.\n" 
  1179 "  \n" 
  1180 "  $ edpykota --delete jerome rachel\n" 
  1181 "  \n" 
  1182 "  This will completely delete jerome and rachel from the Quota Storage\n" 
  1183 "  database. All their quotas and jobs will be deleted too.\n" 
  1184 "  \n" 
  1185 "  $ edpykota --printer lp --charge 0.1\n" 
  1186 "  \n" 
  1187 "  This will set the page price for printer lp to 0.1. Job price\n" 
  1188 "  will not be changed.\n" 
  1189 "  \n" 
  1190 "  $ edpykota --printer hplj1,hplj2 --pgroups Laser,HP\n" 
  1191 "  \n" 
  1192 "  This will put printers hplj1 and hplj2 in printers groups Laser and HP.\n" 
  1193 "  When printing either on hplj1 or hplj2, print quota will also be \n" 
  1194 "  checked and accounted for on virtual printers Laser and HP.\n" 
  1195 "\n" 
  1196 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
  1197 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
  1198 "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
  1199 "(at your option) any later version.\n" 
  1200 "\n" 
  1201 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
  1202 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
  1203 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
  1204 "GNU General Public License for more details.\n" 
  1205 "\n" 
  1206 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
  1207 "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
  1208 "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
  1209 "\n" 
  1210 "Please e-mail bugs to: %s" 
  1211 msgstr "" 
  1212 "edpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
  1213 "Libres\n" 
  1214 "PyKota için Yazıcı Kotası düzenleyicisi.\n" 
  1215 "\n" 
  1216 "komut satırı kullanmı :\n" 
  1217 "\n" 
  1218 "  edpykota [seçenekler] kullanıcı1 kullanıcı2 ... kullanıcıN\n" 
  1219 "  \n" 
  1220 "  edpykota [seçenekler] grup1 grup2 ... grupN\n" 
  1221 "seçenkeler :\n" 
  1222 "\n" 
  1223 "  -v | --version       edpykota'nın sürüm numarasını yazar ve çıkar.\n" 
  1224 "  -h | --help          Bu mesajı yazar ve çıkar.\n" 
  1225 "  \n" 
  1226 "  -a | --add           Kota Depo Sunucusu'nda bulunmuyorsa \n" 
  1227 "                       kullanıcılar ve/veya yazıcılar ekler.\n" 
  1228 "                       \n" 
  1229 "  -d | --delete        Kota deposundan kullanıcılar/grupları siler.\n" 
  1230 "                       Yazıcılar asla silinmez.\n" 
  1231 "                       \n" 
  1232 "  -c | --charge p[,j]  Belirli bir yazıcı için sayfa başına fiyat ya da iş\n" 
  1233 "                       başına fiyat atar. İş başına fiyat tercihe baılıdır.\n" 
  1234 "                       Eıer ikisi de belirtilecekse, onları virgül ile " 
  1235 "ayırın.\n" 
  1236 "                       Ondalık sayı değerleri geçerlidir.\n" 
  1237 "  \n" 
  1238 "  -i | --ingroups g1[,g2...]  Kullanıcıları virgül ile ayırılmış listelenen\n" 
  1239 "                              tüm gruplara koyar. Gruplar Kota Deposu'nda\n" 
  1240 "                              önceden bulunmak zorundadır.\n" 
  1241 "  \n" 
  1242 "  -u | --users         Kullanıcıların yazma kotalarını düzenler, bu " 
  1243 "öntanımlıdır.\n" 
  1244 "  \n" 
  1245 "  -P | --printer y     Sadece y yazıcısı üzerindeki kotaları düzenler.\n" 
  1246 "                       Y sadece bazı yazıcıları seçmek için maske karakteri\n" 
  1247 "                       kullanabilir. Öntanımlı değer *'dır, tüm\n" 
  1248 "                       yazıcılar anlamına gelir. \n" 
  1249 "                       Virgül ile ayırarak farklı isimler ve maskeler, \n" 
  1250 "                       kullanabilirsiniz.\n" 
  1251 "  \n" 
  1252 "  -G | --pgroups pg1[,pg2...] Yazıcıları pg1, pg2, vb gibi zaten mevcut\n" 
  1253 "                       olan yazıcı gruplarına ekler. Yazıcı grubu normal " 
  1254 "yazıcı\n" 
  1255 "                       gibidir sadece yazma sistemi tarafından bilinmez.\n" 
  1256 "                       Yazıcı gruplarını aynen yazıcı oluşturur gibi " 
  1257 "oluşturun\n" 
  1258 "                       ve onlara diğer yazıcıları bu komutu kullanarak " 
  1259 "ekleyin.\n" 
  1260 "                       Hesaplamalar ve kota kontrolü bir yazıcı ve onun ait\n" 
  1261 "                       olduğu tüm yazıcı grupları üzerinde yapılır.\n" 
  1262 "                       \n" 
  1263 "                       \n" 
  1264 "                       \n" 
  1265 "  \n" 
  1266 "  -g | --groups        Kullanıcılar yerine grupların yazma kotasını " 
  1267 "düzenler.\n" 
  1268 "                          \n" 
  1269 "  -p | --prototype k|g Yazma kotası ayarlamak için k kullanıcısı ya da\n" 
  1270 "                       g grubunu prototip olarak kullanır\n" 
  1271 "                       \n" 
  1272 "  -n | --noquota       Kota ayarlamaz sadece hesap yapar.\n" 
  1273 "  \n" 
  1274 "  -r | --reset         Belirtilen yazıcılar için güncel sayfa sayacını\n" 
  1275 "                       kullanıcı ya da grup için sıfır yapar. \n" 
  1276 "                       Tüm zaman sayfa sayacı değişmeden kalır.\n" 
  1277 "                       \n" 
  1278 "  -R | --hardreset     Belirtilen yazıcılar için güncel ve tüm zaman\n" 
  1279 "                        sayfa sayacını kullanıcı ya da grup için sıfır " 
  1280 "yapar. \n" 
  1281 "                       Tüm zaman sayfa sayacı değişmeden kalır.\n" 
  1282 "                       \n" 
  1283 "  -l | --limitby l     grubun/kullanıcının hesap blançosu ya da sayfa " 
  1284 "kotası \n" 
  1285 "                       ile yazma sınırlamasını seçer.\n" 
  1286 "                       \n" 
  1287 "                       Öntanımlı değer 'kotadır'. Geçerli değerler\n" 
  1288 "                       'quota' 'balance' 'quota-then-balance' ve\n" 
  1289 "                       'balance-then-quota'dır.\n" 
  1290 "                       UYARI : quota-then-balance ve balance-then-quota\n" 
  1291 "                       henüz tamamlanmamıştır.\n" 
  1292 "                       \n" 
  1293 "  -b | --balance b     Kullanıcııın hesap blançosu b olarak " 
  1294 "ayarlar.                     \n" 
  1295 "                       Hesap blançosu arttırıabilir ya da azaltılabilir.\n" 
  1296 "                       Eğer b + ya da - seklinde önekliyse.\n" 
  1297 "                       UYARI : hesap blançosu azaltıldığında,\n" 
  1298 "                       kullanıcı tarafında şimdiye kadar ödenmiş şeyler de\n" 
  1299 "                       azaltılır.\n" 
  1300 "                       Gruplar ayrı bir hesaba sahip değillerdir, fakat\n" 
  1301 "                       kullanıcılarının hesap blançolarının toplamı " 
  1302 "kullanılır.\n" 
  1303 "                       \n" 
  1304 "  -S | --softlimit sl  Kota esnek sınırını sl sayfa " 
  1305 "olarakayarlar.                       \n" 
  1306 "  \n" 
  1307 "  -H | --hardlimit hl  Kota son limitini hl sayfa olarak ayarlar.\n" 
  1308 "  \n" 
  1309 "  user1'den userN'e ve group1'den groupN'e maske kullanabilir\n" 
  1310 "  Eğer --add seçeneği ayarlı değilse.\n" 
  1311 "  \n" 
  1312 "örnekler :                              \n" 
  1313 "\n" 
  1314 "  $ edpykota --add -p jerome john paul george ringo/ringo@example.com\n" 
  1315 "  \n" 
  1316 "  Bu jerome john paul george ringo kullanıcılarını kota veritabanına\n" 
  1317 "  ekler, ve onların yazma kotalarını jorome kullanıcısının değeri ile aynı\n" 
  1318 "  yapar. jerome kullanıcısı önceden bulunmalıdır.\n" 
  1319 "  ringo kullanıcısının eposta adresi 'ringo@example.com' olarak ayarlanır\n" 
  1320 "  \n" 
  1321 "  $ edpykota --printer lp -S 50 -H 60 jerome\n" 
  1322 "  \n" 
  1323 "  Bu jerome kullanıcısının lp yazıcısı üzerindeki yazma kotasını esnek " 
  1324 "limit\n" 
  1325 "  olarak 50 sayfa yapar, ve son limit olarak 60 sayfa yapar. Eğer jerome\n" 
  1326 "  ya da lp yazıcısı Kota Depo Sunucusu'nda bulunmuyorsa hiçbir şey " 
  1327 "yapılmaz.\n" 
  1328 "\n" 
  1329 "  $ edpykota --add --printer lp --ingroups coders,it -S 50 -H 60 jerome\n" 
  1330 "  \n" 
  1331 "  Yukarıdaki ile aynıdır ancak eğer kullanıcı ve yazıcı Kota Depo\n" 
  1332 "  Sunucusu'nda yoksa kendiliğinden eklenir. Ayrıca jerome\n" 
  1333 "  kullanıcısı Kota Deposu'nda zaten bulunan \"coders\" ve \"it\"\n" 
  1334 "  gruplarına eklenir.\n" 
  1335 "            \n" 
  1336 "  $ edpykota -g -S 500 -H 550 financial support            \n" 
  1337 "  \n" 
  1338 "  Bu yazma esnek sınırını 500 sayfa ve son sınırını 550 sayfa olarak,\n" 
  1339 "  financial ve support grupları için tüm yazıcılarda ayarlar.\n" 
  1340 "  \n" 
  1341 "  $ edpykota --reset jerome \"jo*\"\n" 
  1342 "  \n" 
  1343 "  Bu jerome'un be adı 'jo' ile başlayan tüm kullanıcıların\n" 
  1344 "  sayfa sayacını tüm yazıcılarda sıfırlar.\n" 
  1345 "  Bu kullanıcıların tüm zaman yazma sayaçları değişmeden kalır.\n" 
  1346 "  --hardreset | -R komut satırı seçeneğini kullanarak bu kullanıcıların\n" 
  1347 "  tüm zaman sayaçlarını da sıfırlayabilirsiniz.\n" 
  1348 "  \n" 
  1349 "  $ edpykota --printer hpcolor --noquota jerome\n" 
  1350 "  \n" 
  1351 "  Bu PyKota'ya jerome için hpcolor yazıcısında sınır koymamasını\n" 
  1352 "  söyler. Onun bu yazıcıdaki bütün işlerine izin verilecektir, ancak \n" 
  1353 "  yazdığı sayfaların hesabı gene de tutulacaktır.\n" 
  1354 "  Jerome'un diğer yazıcılar üzerindeki Yazma Kotaları değişmeden kalır.\n" 
  1355 "  \n" 
  1356 " $ edpykota --limitby balance jerome\n" 
  1357 "  \n" 
  1358 "  Bu PyKota'a jerome'u yazarken hesap blançosu ile sınırlamasını\n" 
  1359 "  soyler.\n" 
  1360 "  \n" 
  1361 "  $ edpykota --balance +10.0 jerome\n" 
  1362 "  \n" 
  1363 "  Bu jerome'un hesap blançosunu 10.0 değer arttırır. (kendi\n" 
  1364 "  para biriminizde). Hesap blançosunu başına eksi koyarak\n" 
  1365 "  azaltabilirsiniz, ve onu başına bir şey koymayarak sabit hale " 
  1366 "getirebilirsiniz.\n" 
  1367 "  \n" 
  1368 "  $ edpykota --delete jerome rachel\n" 
  1369 "  \n" 
  1370 "  Bu Kota Depo veritabanından jerome'u ve rachel'i tamamen siler.\n" 
  1371 "  Onların tüm kotaları ve işleri de silinir.\n" 
  1372 "  \n" 
  1373 "  $ edpykota --printer lp --charge 0.1\n" 
  1374 "  \n" 
  1375 "  Bu lp yazıcısı için sayfa başı ücreti 0.1 olarak ayarlar. İş ücreti\n" 
  1376 "  değişmeden kalır.\n" 
  1377 "  \n" 
  1378 "  $ edpykota --printer hplj1,hplj2 --pgroups Laser,HP\n" 
  1379 "  \n" 
  1380 "  Bu hplj1 ve hplj2 yazıcılarını Laser ve HP grubuna koyar.\n" 
  1381 "  hplj1 ve hplj2 yazıcılarının birinde yazarken, yazma kotası da  \n" 
  1382 "  Laser ve HP sanal yazıcıları üzerinde kontrol edilip hesaplanır.\n" 
  1383 "\n" 
  1384 "Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
  1385 "yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
  1386 "tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
  1387 "ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
  1388 "\n" 
  1389 "Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
  1390 "GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
  1391 "DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
  1392 "Kamu Lisansını okuyun.\n" 
  1393 "\n" 
  1394 "GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
  1395 "olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
  1396 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
  1397 "\n" 
  1398 "Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
  1399  
  1400 #, python-format 
  1401 msgid "Invalid softlimit value %s." 
  1402 msgstr "Geçersiz esnek sınır değeri %s." 
  1403  
  1404 #, python-format 
  1405 msgid "Invalid hardlimit value %s." 
  1406 msgstr "Geçersiz son sınır değeri %s." 
  1407  
  1408 #, python-format 
  1409 msgid "Hard limit %i is less than soft limit %i, values will be exchanged." 
  1410 msgstr "" 
  1411 "Son sınır %i esnek sınır olan %i değerinden daha küçük, değerler yer " 
  1412 "değiştirildi." 
  1413  
  1414 #, python-format 
  1415 msgid "Invalid balance value %s" 
  1416 msgstr "Geçersiz blanço değeri %s" 
  1417  
  1418 #, python-format 
  1419 msgid "Invalid limitby value %s" 
  1420 msgstr "Geçesiz limitby değeri %s" 
  1421  
  1422 msgid "You have to pass user or group names on the command line" 
  1423 msgstr "Komut satırına kullanıcı ve grup isimlerini girmelisiniz" 
  1424  
  1425 #, python-format 
  1426 msgid "Prototype %s not found in Quota Storage for printer %s." 
  1427 msgstr "Prototip %s, %s yazıcısı için Kota Deposu içinde bulunamadı." 
  1428  
  1429 #, python-format 
  1430 msgid "Prototype object %s not found in Quota Storage." 
  1431 msgstr "Prototip nesnesi %s Kota Deposu içinde bulunamadı." 
  1432  
  1433 #, python-format 
  1434 msgid "Undefined hard limit set to soft limit (%s) on printer %s." 
  1435 msgstr "Belirsiz son sınır esnek sınır (%s) olarak %s yazıcısında ayarlandı." 
  1436  
  1437 #, python-format 
  1438 msgid "Undefined soft limit set to hard limit (%s) on printer %s." 
  1439 msgstr "Belirsiz esnek sınır son sınır (%s) olarak %s yazıcısında ayarlandı." 
  1440  
  1441 #, python-format 
  1442 msgid "Invalid email address %s" 
  1443 msgstr "Geçersiz e-posta adresi %s" 
  1444  
  1445 #, python-format 
  1446 msgid "Unknown group %s" 
  1447 msgstr "" 
  1448  
  1449 #, python-format 
  1450 msgid "Unknown user %s" 
  1451 msgstr "" 
  1452  
  1453 #, python-format 
  1454 msgid "Invalid group name %s" 
  1455 msgstr "Geçersiz grup adı %s" 
  1456  
  1457 #, python-format 
  1458 msgid "Invalid user name %s" 
  1459 msgstr "Geçersiz kullanıcı adı %s" 
  1460  
  1461 #, python-format 
  1462 msgid "Quota not found for object %s on printer %s." 
  1463 msgstr "%s nesnesi için %s yazıcısında kota bulunamadı." 
  1464  
  1465 #, python-format 
  1466 msgid "Group %s not found in the PyKota Storage." 
  1467 msgstr "%s grubu PyKota deposu içinde bulunamadı." 
  1468  
  1469 msgid "Software accounting already done in first pass. Ignoring." 
  1470 msgstr "Yazılım hesaplaması zaten ilk geçişte yapıldı, yok sayılıyor." 
  1471  
  1472 msgid "Hardware accounting already done in first pass. Ignoring." 
  1473 msgstr "Donanım hesaplaması zaten ilk geçişte yapıldı, yok sayılıyor." 
  1474  
  1475 msgid "Job size and price now set in history." 
  1476 msgstr "" 
  1477  
  1478 #, python-format 
  1479 msgid "" 
  1480 "repykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
  1481 "Libres\n" 
  1482 "\n" 
  1483 "Generates print quota reports.\n" 
  1484 "\n" 
  1485 "command line usage :\n" 
  1486 "\n" 
  1487 "  repykota [options] \n" 
  1488 "\n" 
  1489 "options :\n" 
  1490 "\n" 
  1491 "  -v | --version       Prints repykota's version number then exits.\n" 
  1492 "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
  1493 "  \n" 
  1494 "  -u | --users         Generates a report on users quota, this is \n" 
  1495 "                       the default.\n" 
  1496 "  \n" 
  1497 "  -g | --groups        Generates a report on group quota instead of users.\n" 
  1498 "  \n" 
  1499 "  -P | --printer p     Report quotas on this printer only. Actually p can\n" 
  1500 "                       use wildcards characters to select only\n" 
  1501 "                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
  1502 "                       all printers.\n" 
  1503 "                       You can specify several names or wildcards, \n" 
  1504 "                       by separating them with commas.\n" 
  1505 "  \n" 
  1506 "examples :                              \n" 
  1507 "\n" 
  1508 "  $ repykota --printer lp\n" 
  1509 "  \n" 
  1510 "  This will print the quota status for all users who use the lp printer.\n" 
  1511 "\n" 
  1512 "  $ repykota \n" 
  1513 "  \n" 
  1514 "  This will print the quota status for all users on all printers.\n" 
  1515 "  \n" 
  1516 "  $ repykota --printer \"laser*,*pson\" jerome \"jo*\"\n" 
  1517 "  \n" 
  1518 "  This will print the quota status for user jerome and all users\n" 
  1519 "  whose name begins with \"jo\" on all printers which name begins\n" 
  1520 "  with \"laser\" or ends with \"pson\".\n" 
  1521 "  \n" 
  1522 "  If launched by an user who is not a PyKota administrator, additionnal\n" 
  1523 "  arguments representing users or groups names are ignored, and only the\n" 
  1524 "  current user/group is reported.\n" 
  1525 "\n" 
  1526 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
  1527 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
  1528 "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
  1529 "(at your option) any later version.\n" 
  1530 "\n" 
  1531 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
  1532 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
  1533 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
  1534 "GNU General Public License for more details.\n" 
  1535 "\n" 
  1536 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
  1537 "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
  1538 "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
  1539 "\n" 
  1540 "Please e-mail bugs to: %s" 
  1541 msgstr "" 
  1542 "repykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
  1543 "Libres\n" 
  1544 "\n" 
  1545 "Yacıcı kotası raporları oluşturur.\n" 
  1546 "\n" 
  1547 "komut satırı kullanımı :\n" 
  1548 "\n" 
  1549 "  repykota [seçenekler] \n" 
  1550 "\n" 
  1551 "seçenekler :\n" 
  1552 "\n" 
  1553 "  -v | --version       repykota'nın sürüm numarasını gösterir ve çıkar.\n" 
  1554 "  -h | --help          Bu mesaji gösterir ve çıkar.\n" 
  1555 "  \n" 
  1556 "  -u | --users         Kullanıcı kotaları üzerine bir rapor oluşturur, bu \n" 
  1557 "                       öntanımlıdır.\n" 
  1558 "  \n" 
  1559 "  -g | --groups        Kullanıcılar yerine grup kotaları üzerine rapor " 
  1560 "oluşturur.\n" 
  1561 "  \n" 
  1562 "  -P | --printer p     Sadece bu yazıcı üzerindeki kotaları raporlar. p " 
  1563 "maske\n" 
  1564 "                       karakterleri kullanarak sadece bazı yazıcıları " 
  1565 "seçebilir.\n" 
  1566 "                       Öntanımlı değer *'dır, tüm yazıcılar\n" 
  1567 "                       anlamına gelir.\n" 
  1568 "                       Virgül ile ayırarak birden fazla isim ya da maske \n" 
  1569 "                       kullanabilirsiniz.\n" 
  1570 "  \n" 
  1571 "örnekler :                              \n" 
  1572 "\n" 
  1573 "  $ repykota --printer lp\n" 
  1574 "  \n" 
  1575 "  Bu lp yazıcısını kullanan tüm kullanıcıların kota durumlarını bildirir.\n" 
  1576 "\n" 
  1577 "  $ repykota \n" 
  1578 "  \n" 
  1579 "  Bu tüm yacıcıların kullanıcıların kota durumlarını bildirir.\n" 
  1580 "  \n" 
  1581 "  $ repykota --printer \"laser*,*pson\" jerome \"jo*\"\n" 
  1582 "  \n" 
  1583 "  Bu adı \"laser\" ile başlayan ya da \"pson\" ile biten tüm yazıcılar\n" 
  1584 "  üzerinde adı \"jo\" ile başlayan ve adı jerome olan kullanıcıların kota\n" 
  1585 "  durumlarını bildirir.\n" 
  1586 "  \n" 
  1587 "  Eğer PyKota yöneticisi olmayan bir kullanıcı tarafından başlatılırsa,\n" 
  1588 "  kullanıcı ve grup adlarını belirten parametreler yok sayılır, sadece " 
  1589 "mevcut\n" 
  1590 "  kullanıcı ve grup hakkında bildirim yapılır.\n" 
  1591 "\n" 
  1592 "Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
  1593 "yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
  1594 "tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
  1595 "ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
  1596 "\n" 
  1597 "Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
  1598 "GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
  1599 "DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
  1600 "Kamu Lisansını okuyun.\n" 
  1601 "\n" 
  1602 "GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
  1603 "olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
  1604 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
  1605 "\n" 
  1606 "Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
  1607  
  1608 #, python-format 
  1609 msgid "" 
  1610 "warnpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
  1611 "Libres\n" 
  1612 "\n" 
  1613 "Sends mail to users over print quota.\n" 
  1614 "\n" 
  1615 "command line usage :\n" 
  1616 "\n" 
  1617 "  warnpykota  [options]  [names]\n" 
  1618 "\n" 
  1619 "options :\n" 
  1620 "\n" 
  1621 "  -v | --version       Prints warnpykota's version number then exits.\n" 
  1622 "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
  1623 "  \n" 
  1624 "  -u | --users         Warns users over their print quota, this is the \n" 
  1625 "                       default.\n" 
  1626 "  \n" 
  1627 "  -g | --groups        Warns users whose groups quota are over limit.\n" 
  1628 "  \n" 
  1629 "  -P | --printer p     Verify quotas on this printer only. Actually p can\n" 
  1630 "                       use wildcards characters to select only\n" 
  1631 "                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
  1632 "                       all printers.\n" 
  1633 "                       You can specify several names or wildcards, \n" 
  1634 "                       by separating them with commas.\n" 
  1635 "  \n" 
  1636 "examples :                              \n" 
  1637 "\n" 
  1638 "  $ warnpykota --printer lp\n" 
  1639 "  \n" 
  1640 "  This will warn all users of the lp printer who have exceeded their\n" 
  1641 "  print quota.\n" 
  1642 "\n" 
  1643 "  $ warnpykota \n" 
  1644 "  \n" 
  1645 "  This will warn all users  who have exceeded their print quota on\n" 
  1646 "  any printer.\n" 
  1647 "\n" 
  1648 "  $ warnpykota --groups --printer \"laserjet*\" \"dev*\"\n" 
  1649 "  \n" 
  1650 "  This will warn all users of groups which names begins with \"dev\" and\n" 
  1651 "  who have exceeded their print quota on any printer which name begins \n" 
  1652 "  with \"laserjet\"\n" 
  1653 "  \n" 
  1654 "  If launched by an user who is not a PyKota administrator, additionnal\n" 
  1655 "  arguments representing users or groups names are ignored, and only the\n" 
  1656 "  current user/group is reported.\n" 
  1657 "\n" 
  1658 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
  1659 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
  1660 "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
  1661 "(at your option) any later version.\n" 
  1662 "\n" 
  1663 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
  1664 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
  1665 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
  1666 "GNU General Public License for more details.\n" 
  1667 "\n" 
  1668 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
  1669 "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
  1670 "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
  1671 "\n" 
  1672 "Please e-mail bugs to: %s" 
  1673 msgstr "" 
  1674 "warnpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
  1675 "Libres\n" 
  1676 "\n" 
  1677 "Yazma kotası üzerinden kullanıcılara mektup gönderir.\n" 
  1678 "\n" 
  1679 "komut satırı kullanımı :\n" 
  1680 "\n" 
  1681 "  warnpykota  [seçenekler]  [adlar]\n" 
  1682 "\n" 
  1683 "seçenekler :\n" 
  1684 "\n" 
  1685 "  -v | --version       warnpykota'nın sürüm numarasını yaza ve çıkar.\n" 
  1686 "  -h | --help          Bu mesajı yazar ve çıkar.\n" 
  1687 "  \n" 
  1688 "  -u | --users         Yazma kotası üzerindeki kullanıcıları uyarır, bu \n" 
  1689 "                       öntanımlıdır .\n" 
  1690 "  \n" 
  1691 "  -g | --groups        Grupları yazma kotasının üzerinde olan kullanıcıları " 
  1692 "uyarır.\n" 
  1693 "  \n" 
  1694 "  -P | --printer p     Sadece bu yazıcıyı denetler. p birkaç yazıcı\n" 
  1695 "                       seçmek için maske karakterlerini kullanabilir.\n" 
  1696 "                       Öntanımlı deıer *'dır, tüm yazıcılar anlamına \n" 
  1697 "                       gelir.\n" 
  1698 "                       Birden fazla ismi ya da maskeyi kullanabilirsiniz, \n" 
  1699 "                       onları virgül ile ayırarak kullanın.\n" 
  1700 "  \n" 
  1701 "örnekler :                              \n" 
  1702 "\n" 
  1703 "  $ warnpykota --printer lp\n" 
  1704 "  \n" 
  1705 "  Bu lp yazıcısı üzerinde yazma kotalarını geçmiş olan tüm kullanıcıları\n" 
  1706 "  uyarır.\n" 
  1707 "\n" 
  1708 "  $ warnpykota \n" 
  1709 "  \n" 
  1710 "  Bu herhangi bir yazıcı üzerinde yazma kotasını geçmiş olan kullanıcıları\n" 
  1711 "  uyarır.\n" 
  1712 "\n" 
  1713 "  $ warnpykota --groups --printer \"laserjet*\" \"dev*\"\n" 
  1714 "  \n" 
  1715 "  Bu adı \"dev\" ile başlayan ve adı \"laserjer\" ile başlayan herhangi bir " 
  1716 "yazıcı\n" 
  1717 "  üzerinde yazma kotasını geçmiş tüm kullanıcıları uyarır\n" 
  1718 "  \n" 
  1719 "  \n" 
  1720 "  Eğer PyKota yöneticisi olmayan birisi tarafından başlatılırsa, kullanıcı " 
  1721 "ve\n" 
  1722 "  grup adlarını belirten isimler yoksayılır, ve sadece mevcut kullanıcı/" 
  1723 "grup\n" 
  1724 "  belirtilir.\n" 
  1725 "\n" 
  1726 "Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
  1727 "yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
  1728 "tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
  1729 "ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
  1730 "\n" 
  1731 "Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
  1732 "GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
  1733 "DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
  1734 "Kamu Lisansını okuyun.\n" 
  1735 "\n" 
  1736 "GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
  1737 "olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
  1738 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
  1739 "\n" 
  1740 "Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
  1741  
  1742 #, python-format 
  17431539msgid "Unsupported accounter backend %s" 
  17441540msgstr "Desteklenmeyen muhasebeci arkaucu %s" 
   
  17571553 
  17581554#, python-format 
   1555msgid "Option ldaptls is set, but certificate %s is not readable." 
   1556msgstr "" 
   1557 
   1558#, python-format 
  17591559msgid "Option logger only supports values in %s" 
  17601560msgstr "logger seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul ediyor" 
   
  17971597msgstr "" 
  17981598"%s bölümündeki mailto seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul ediyor" 
   1599 
   1600#, python-format 
   1601msgid "Invalid maximal deny banners counter %s" 
   1602msgstr "" 
  17991603 
  18001604#, python-format 
   
  18351639msgstr "" 
  18361640 
   1641msgid "History" 
   1642msgstr "Geçmiş" 
   1643 
   1644msgid "Users" 
   1645msgstr "" 
   1646 
   1647msgid "Groups" 
   1648msgstr "" 
   1649 
   1650msgid "Printers" 
   1651msgstr "" 
   1652 
   1653msgid "Users Print Quotas" 
   1654msgstr "" 
   1655 
   1656msgid "Users Groups Print Quotas" 
   1657msgstr "" 
   1658 
   1659msgid "History of Payments" 
   1660msgstr "" 
   1661 
   1662msgid "Printers Groups Membership" 
   1663msgstr "" 
   1664 
   1665msgid "Users Groups Membership" 
   1666msgstr "" 
   1667 
   1668msgid "Comma Separated Values" 
   1669msgstr "" 
   1670 
   1671msgid "Semicolon Separated Values" 
   1672msgstr "" 
   1673 
   1674msgid "Tabulation Separated Values" 
   1675msgstr "" 
   1676 
   1677msgid "eXtensible Markup Language" 
   1678msgstr "" 
   1679 
   1680msgid "CUPS' page_log" 
   1681msgstr "" 
   1682 
   1683#, python-format 
   1684msgid "Invalid value [%s] for --filter command line option, see help." 
   1685msgstr "" 
   1686 
   1687#, python-format 
   1688msgid "Invalid modifier [%s] for --data command line option, see help." 
   1689msgstr "" 
   1690"--data komut satırı seçeneği için geçersiz düzenleyici [%s], yardıma bakın." 
   1691 
   1692#, python-format 
   1693msgid "Invalid modifier [%s] for --format command line option, see help." 
   1694msgstr "" 
   1695"--format komut satırı seçeneği için geçersiz düzenleyici [%s], yardıma bakın." 
   1696 
   1697msgid "XML output is disabled because the jaxml module is not available." 
   1698msgstr "jaxml modülü bulunmadığı için XML çıktısı kapalı." 
   1699 
   1700msgid "PyKota data dumper failed : I/O error" 
   1701msgstr "PyKota veri yazıcısı başarısız : G/Ç hatası" 
   1702 
  18371703#, python-format 
  18381704msgid "Unsupported logging subsystem %s" 
   
  18561722 
  18571723msgid "" 
  1858 "Group           used    soft    hard    balance grace         total       " 
  1859 "paid" 
  1860 msgstr "" 
  1861 "Grup           kullanılan    esnek    son    bilanço esneklik         " 
  1862 "toplam       ödenen" 
  1863  
  1864 msgid "" 
  1865 "User            used    soft    hard    balance grace         total       " 
  1866 "paid" 
  1867 msgstr "" 
  1868 "Kullanıcı           kullanılan    esnek    son    bilanço esneklik         " 
  1869 "toplam       ödenen" 
   1724"Group          overcharge   used    soft    hard    balance grace         " 
   1725"total       paid warn" 
   1726msgstr "" 
   1727 
   1728msgid "" 
   1729"User           overcharge   used    soft    hard    balance grace         " 
   1730"total       paid warn" 
   1731msgstr "" 
  18701732 
  18711733msgid "unknown" 
   
  18801742msgstr "Toplam : %9i" 
  18811743 
   1744msgid "N/A" 
   1745msgstr "" 
   1746 
  18821747#, python-format 
  18831748msgid "Unsupported reporter backend %s" 
   
  18891754 
  18901755#, python-format 
   1756msgid "Strange problem with uid(%s) : %s" 
   1757msgstr "" 
   1758 
   1759#, python-format 
   1760msgid "Running as user '%s'." 
   1761msgstr "" 
   1762 
   1763msgid "No user named 'pykota'. Not dropping priviledges." 
   1764msgstr "" 
   1765 
   1766#, python-format 
   1767msgid "Impossible to drop priviledges : %s" 
   1768msgstr "" 
   1769 
   1770msgid "Priviledges dropped. Now running as user 'pykota'." 
   1771msgstr "" 
   1772 
   1773#, python-format 
   1774msgid "Impossible to regain priviledges : %s" 
   1775msgstr "" 
   1776 
   1777msgid "Regained priviledges. Now running as root." 
   1778msgstr "" 
   1779 
   1780#, python-format 
  18911781msgid "Impossible to connect to SMTP server : %s" 
  18921782msgstr "SMTP sunucusuna bağlantı mümkün değil : %s" 
   
  19251815 
  19261816#, python-format 
   1817msgid "User %s will not be charged for printing." 
   1818msgstr "" 
   1819 
   1820#, python-format 
  19271821msgid "Print Quota exceeded for group %s on printer %s" 
  19281822msgstr "%2s yazıcısı üzerindeki %1s grubu Yazma Kotasını aştı" 
   
  20621956 
  20631957#, python-format 
  2064 msgid "Waiting for printer %s to be idle or printing..." 
  2065 msgstr "" 
  2066 "%s yazıcısının beklemede olması ya da yazma durumunda olması bekleniyor..." 
   1958msgid "Waiting for printer %s to be printing..." 
   1959msgstr "" 
  20671960 
  20681961#, python-format 
   
  22362129msgstr "Lütfen yukarıdaki düğmeye tıklayın" 
  22372130 
  2238 msgid "History" 
  2239 msgstr "Geçmiş" 
  2240  
  22412131msgid "Empty" 
  22422132msgstr "Boş" 
   
  22722162msgstr "Seçenekler" 
  22732163 
   2164msgid "MD5Sum" 
   2165msgstr "" 
   2166 
   2167msgid "BillingCode" 
   2168msgstr "" 
   2169 
   2170msgid "Pages" 
   2171msgstr "" 
   2172 
  22742173msgid "Previous page" 
  22752174msgstr "Önceki sayfa" 
   2175 
   2176msgid "PyKota Data Dumper" 
   2177msgstr "" 
   2178 
   2179msgid "Dump" 
   2180msgstr "" 
   2181 
   2182msgid "Data Type" 
   2183msgstr "" 
   2184 
   2185msgid "Output Format" 
   2186msgstr "" 
   2187 
   2188msgid "Filter" 
   2189msgstr "" 
   2190 
   2191#~ msgid "" 
   2192#~ "dumpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
   2193#~ "Libres\n" 
   2194#~ "\n" 
   2195#~ "Dumps PyKota database's content.\n" 
   2196#~ "\n" 
   2197#~ "command line usage :\n" 
   2198#~ "\n" 
   2199#~ "  dumpykota [options] \n" 
   2200#~ "\n" 
   2201#~ "options :\n" 
   2202#~ "\n" 
   2203#~ "  -v | --version       Prints dumpykota's version number then exits.\n" 
   2204#~ "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   2205#~ "  \n" 
   2206#~ "  -d | --data type     Dumps 'type' datas. Allowed types are :\n" 
   2207#~ "                       \n" 
   2208#~ "                         - history : dumps the jobs history.\n" 
   2209#~ "                         - users : dumps users.\n" 
   2210#~ "                         - groups : dumps user groups.\n" 
   2211#~ "                         - printers : dump printers.\n" 
   2212#~ "                         - upquotas : dump user quotas.\n" 
   2213#~ "                         - gpquotas : dump user groups quotas.\n" 
   2214#~ "                         - payments : dumps user payments.\n" 
   2215#~ "                         - pmembers : dumps printer groups members.\n" 
   2216#~ "                         - umembers : dumps user groups members.\n" 
   2217#~ "                         \n" 
   2218#~ "                       NB : the -d | --data command line option   \n" 
   2219#~ "                       is MANDATORY.\n" 
   2220#~ "  \n" 
   2221#~ "  -f | --format fmt    Dumps datas in the 'fmt' format. When not " 
   2222#~ "specified,\n" 
   2223#~ "                       the format is to dump datas in the csv format " 
   2224#~ "(comma\n" 
   2225#~ "                       separated values). All data dumped is between " 
   2226#~ "double\n" 
   2227#~ "                       quotes. Allowed formats are :\n" 
   2228#~ "                       \n" 
   2229#~ "                         - csv : separate datas with commas\n" 
   2230#~ "                         - ssv : separate datas with semicolons\n" 
   2231#~ "                         - tsv : separate datas with tabs\n" 
   2232#~ "                         - xml : dump data as XML\n" 
   2233#~ "                         \n" 
   2234#~ "  -o | --output fname  All datas will be dumped to the file instead of\n" 
   2235#~ "                       to the standard output. The special '-' filename\n" 
   2236#~ "                       is the default value and means stdout.\n" 
   2237#~ "                       WARNING : existing files are truncated !\n" 
   2238#~ "  \n" 
   2239#~ "Examples :\n" 
   2240#~ "\n" 
   2241#~ "  $ dumpykota --data history --format csv >myfile.csv\n" 
   2242#~ "  \n" 
   2243#~ "  This dumps the history in a comma separated values file, for possible\n" 
   2244#~ "  use in a spreadsheet.\n" 
   2245#~ "  \n" 
   2246#~ "  $ dumpykota --data users --format xml -o users.xml\n" 
   2247#~ "  \n" 
   2248#~ "  Dumps all users datas to the users.xml file.\n" 
   2249#~ "  \n" 
   2250#~ "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   2251#~ "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   2252#~ "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   2253#~ "(at your option) any later version.\n" 
   2254#~ "\n" 
   2255#~ "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   2256#~ "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   2257#~ "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   2258#~ "GNU General Public License for more details.\n" 
   2259#~ "\n" 
   2260#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   2261#~ "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   2262#~ "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, " 
   2263#~ "USA.\n" 
   2264#~ "\n" 
   2265#~ "Please e-mail bugs to: %s" 
   2266#~ msgstr "" 
   2267#~ "dumpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
   2268#~ "Libres\n" 
   2269#~ "\n" 
   2270#~ "PyKota veritabanının içeriğini gösterir.\n" 
   2271#~ "\n" 
   2272#~ "komut satırı kullanımı :\n" 
   2273#~ "\n" 
   2274#~ "  dumpykota [seçenekler] \n" 
   2275#~ "\n" 
   2276#~ "seçenekler :\n" 
   2277#~ "\n" 
   2278#~ "  -v | --version       dumpykota'nın sürüm numarasını gösterir ve çıkar.\n" 
   2279#~ "  -h | --help          Bu mesaji gösterir ve çıkar.\n" 
   2280#~ "  \n" 
   2281#~ "  -d | --data type     'type' verilerini gösterir. Geçerli türler :\n" 
   2282#~ "                       \n" 
   2283#~ "                         - history : iş geçmişlerini gösterir.\n" 
   2284#~ "                         - users : kullanıcıları gösterir.\n" 
   2285#~ "                         - groups : kullanıcı gruplarını gösterir.\n" 
   2286#~ "                         - printers : yazıcıları gösterir.\n" 
   2287#~ "                         - upquotas : kullanıcı kotalarını gösterir.\n" 
   2288#~ "                         - gpquotas : kullanıcı grup kotalarını " 
   2289#~ "gösterir.\n" 
   2290#~ "                         - payments : kullanıcı ödemelerini gösterir.\n" 
   2291#~ "                         - pmembers : yazıcı grup üyelerini gösterir.\n" 
   2292#~ "                         - umembers : kullanıcı grup üyelerini gösterir.\n" 
   2293#~ "                         \n" 
   2294#~ "                       NB :-d | --data komut satırı seçeneği  \n" 
   2295#~ "                       ZORUNLU'dur.\n" 
   2296#~ "  \n" 
   2297#~ "  \n" 
   2298#~ "  -f | --format fmt    Verileri 'fmt' biçinde gösterir. " 
   2299#~ "Belirtilmediğinde,\n" 
   2300#~ "                       veri csv biçiminde (virgül ile ayırılmış değerler) " 
   2301#~ "gösterilir.\n" 
   2302#~ "                       Tüm veriler çift tırnak içinde gösterirlir. \n" 
   2303#~ "                       Geçerli biçimler :\n" 
   2304#~ "                       \n" 
   2305#~ "                         - csv : verileri virgül ile ayırır\n" 
   2306#~ "                         - ssv : verileri iki nokta ile ayırır\n" 
   2307#~ "                         - tsv : verileri sekme ile ayırır\n" 
   2308#~ "                         - xml : verileri XML olarak aktarır\n" 
   2309#~ "                         \n" 
   2310#~ "  -o | --output dismi  Tüm veriler standart çıktı yerine bir dosya\n" 
   2311#~ "                       içine yazdırılır. Özel '-' dosyas ismi " 
   2312#~ "öntanımlıdır\n" 
   2313#~ "                       ve stdout anlamına gelir.\n" 
   2314#~ "                       UYARI : mevcut dosyaların içeriği silinecektir !\n" 
   2315#~ "  \n" 
   2316#~ "Örnekler :\n" 
   2317#~ "\n" 
   2318#~ "  $ dumpykota --data history --format csv >myfile.csv\n" 
   2319#~ "  \n" 
   2320#~ "  Bu hücre programları için kullanılmak üzere verileri virgül ile " 
   2321#~ "ayırılmış değerler\n" 
   2322#~ "  olarak bir dosyaya yazdırır.\n" 
   2323#~ "  \n" 
   2324#~ "  $ dumpykota --data users --format xml -o users.xml\n" 
   2325#~ "  \n" 
   2326#~ "  Tüm kullanıcıları users.xml dosyasına yazdırır.\n" 
   2327#~ "  \n" 
   2328#~ "Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
   2329#~ "yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
   2330#~ "tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
   2331#~ "ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
   2332#~ "\n" 
   2333#~ "Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
   2334#~ "GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
   2335#~ "DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
   2336#~ "Kamu Lisansını okuyun.\n" 
   2337#~ "\n" 
   2338#~ "GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
   2339#~ "olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
   2340#~ "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
   2341#~ "\n" 
   2342#~ "Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
   2343 
   2344#~ msgid "Too many arguments, see help." 
   2345#~ msgstr "Çok fazla parametre, yardıma bakın." 
   2346 
   2347#~ msgid "" 
   2348#~ "edpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
   2349#~ "Libres\n" 
   2350#~ "A Print Quota editor for PyKota.\n" 
   2351#~ "\n" 
   2352#~ "command line usage :\n" 
   2353#~ "\n" 
   2354#~ "  edpykota [options] user1 user2 ... userN\n" 
   2355#~ "  \n" 
   2356#~ "  edpykota [options] group1 group2 ... groupN\n" 
   2357#~ "\n" 
   2358#~ "options :\n" 
   2359#~ "\n" 
   2360#~ "  -v | --version       Prints edpykota's version number then exits.\n" 
   2361#~ "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   2362#~ "  \n" 
   2363#~ "  -a | --add           Adds users and/or printers if they don't \n" 
   2364#~ "                       exist on the Quota Storage Server.\n" 
   2365#~ "                       \n" 
   2366#~ "  -d | --delete        Deletes users/groups from the quota storage.\n" 
   2367#~ "                       Printers are never deleted.\n" 
   2368#~ "                       \n" 
   2369#~ "  -c | --charge p[,j]  Sets the price per page and per job to charge\n" 
   2370#~ "                       for a particular printer. Job price is optional.\n" 
   2371#~ "                       If both are to be set, separate them with a " 
   2372#~ "comma.\n" 
   2373#~ "                       Floating point values are allowed.\n" 
   2374#~ "  \n" 
   2375#~ "  -i | --ingroups g1[,g2...]  Puts the users into each of the groups\n" 
   2376#~ "                              listed, separated by commas. The groups\n" 
   2377#~ "                              must already exist in the Quota Storage.\n" 
   2378#~ "  \n" 
   2379#~ "  -u | --users         Edit users print quotas, this is the default.\n" 
   2380#~ "  \n" 
   2381#~ "  -P | --printer p     Edit quotas on printer p only. Actually p can\n" 
   2382#~ "                       use wildcards characters to select only\n" 
   2383#~ "                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
   2384#~ "                       all printers. \n" 
   2385#~ "                       You can specify several names or wildcards, \n" 
   2386#~ "                       by separating them with commas.\n" 
   2387#~ "  \n" 
   2388#~ "  -G | --pgroups pg1[,pg2...] Adds the printer(s) to the printer groups\n" 
   2389#~ "                       pg1, pg2, etc... which must already exist.\n" 
   2390#~ "                       A printer group is just like a normal printer,\n" 
   2391#~ "                       only that it is usually unknown from the printing\n" 
   2392#~ "                       system. Create printer groups exactly the same\n" 
   2393#~ "                       way that you create printers, then add other \n" 
   2394#~ "                       printers to them with this option.\n" 
   2395#~ "                       Accounting is done on a printer and on all\n" 
   2396#~ "                       the printer groups it belongs to, quota checking\n" 
   2397#~ "                       is done on a printer and on all the printer " 
   2398#~ "groups\n" 
   2399#~ "                       it belongs to.\n" 
   2400#~ "  \n" 
   2401#~ "  -g | --groups        Edit users groups print quotas instead of users.\n" 
   2402#~ "                          \n" 
   2403#~ "  -p | --prototype u|g Uses user u or group g as a prototype to set\n" 
   2404#~ "                       print quotas\n" 
   2405#~ "                       \n" 
   2406#~ "  -n | --noquota       Doesn't set a quota but only does accounting.\n" 
   2407#~ "  \n" 
   2408#~ "  -r | --reset         Resets the actual page counter for the user\n" 
   2409#~ "                       or group to zero on the specified printers. \n" 
   2410#~ "                       The life time page counter is kept unchanged.\n" 
   2411#~ "                       \n" 
   2412#~ "  -R | --hardreset     Resets the actual and life time page counters\n" 
   2413#~ "                       for the user or group to zero on the specified \n" 
   2414#~ "                       printers. \n" 
   2415#~ "                       \n" 
   2416#~ "  -l | --limitby l     Choose if the user/group is limited in " 
   2417#~ "printing                     \n" 
   2418#~ "                       by its account balance or by its page quota.\n" 
   2419#~ "                       The default value is 'quota'. Allowed values\n" 
   2420#~ "                       are 'quota' 'balance' 'quota-then-balance' and\n" 
   2421#~ "                       'balance-then-quota'.\n" 
   2422#~ "                       WARNING : quota-then-balance and balance-then-" 
   2423#~ "quota\n" 
   2424#~ "                       are not yet implemented.\n" 
   2425#~ "                       \n" 
   2426#~ "  -b | --balance b     Sets the user's account balance to " 
   2427#~ "b.                     \n" 
   2428#~ "                       Account balance may be increase or decreased\n" 
   2429#~ "                       if b is prefixed with + or -.\n" 
   2430#~ "                       WARNING : when decreasing account balance,\n" 
   2431#~ "                       the total paid so far by the user is decreased\n" 
   2432#~ "                       too.\n" 
   2433#~ "                       Groups don't have a real balance, but the\n" 
   2434#~ "                       sum of their users' account balance.\n" 
   2435#~ "                       \n" 
   2436#~ "  -S | --softlimit sl  Sets the quota soft limit to sl " 
   2437#~ "pages.                       \n" 
   2438#~ "  \n" 
   2439#~ "  -H | --hardlimit hl  Sets the quota hard limit to hl pages.\n" 
   2440#~ "  \n" 
   2441#~ "  user1 through userN and group1 through groupN can use wildcards\n" 
   2442#~ "  if the --add option is not set.\n" 
   2443#~ "  \n" 
   2444#~ "examples :                              \n" 
   2445#~ "\n" 
   2446#~ "  $ edpykota --add -p jerome john paul george ringo/ringo@example.com\n" 
   2447#~ "  \n" 
   2448#~ "  This will add users john, paul, george and ringo to the quota\n" 
   2449#~ "  database, and set their print quotas to the same values than user \n" 
   2450#~ "  jerome. User jerome must already exist.\n" 
   2451#~ "  User ringo's email address will also be set to 'ringo@example.com'\n" 
   2452#~ "  \n" 
   2453#~ "  $ edpykota --printer lp -S 50 -H 60 jerome\n" 
   2454#~ "  \n" 
   2455#~ "  This will set jerome's print quota on the lp printer to a soft limit\n" 
   2456#~ "  of 50 pages, and a hard limit of 60 pages. If either user jerome or\n" 
   2457#~ "  printer lp doesn't exist on the Quota Storage Server then nothing is " 
   2458#~ "done.\n" 
   2459#~ "\n" 
   2460#~ "  $ edpykota --add --printer lp --ingroups coders,it -S 50 -H 60 jerome\n" 
   2461#~ "  \n" 
   2462#~ "  Same as above, but if either user jerome or printer lp doesn't exist \n" 
   2463#~ "  on the Quota Storage Server they are automatically added. Also\n" 
   2464#~ "  user jerome is put into the groups \"coders\" and \"it\" which must\n" 
   2465#~ "  already exist in the Quota Storage.\n" 
   2466#~ "            \n" 
   2467#~ "  $ edpykota -g -S 500 -H 550 financial support            \n" 
   2468#~ "  \n" 
   2469#~ "  This will set print quota soft limit to 500 pages and hard limit\n" 
   2470#~ "  to 550 pages for groups financial and support on all printers.\n" 
   2471#~ "  \n" 
   2472#~ "  $ edpykota --reset jerome \"jo*\"\n" 
   2473#~ "  \n" 
   2474#~ "  This will reset jerome's page counter to zero on all printers, as\n" 
   2475#~ "  well as every user whose name begins with 'jo'.\n" 
   2476#~ "  Their life time page counter on each printer will be kept unchanged.\n" 
   2477#~ "  You can also reset the life time page counters by using the\n" 
   2478#~ "  --hardreset | -R command line option.\n" 
   2479#~ "  \n" 
   2480#~ "  $ edpykota --printer hpcolor --noquota jerome\n" 
   2481#~ "  \n" 
   2482#~ "  This will tell PyKota to not limit jerome when printing on the \n" 
   2483#~ "  hpcolor printer. All his jobs will be allowed on this printer, but \n" 
   2484#~ "  accounting of the pages he prints will still be kept.\n" 
   2485#~ "  Print Quotas for jerome on other printers are unchanged.\n" 
   2486#~ "  \n" 
   2487#~ "  $ edpykota --limitby balance jerome\n" 
   2488#~ "  \n" 
   2489#~ "  This will tell PyKota to limit jerome by his account's balance\n" 
   2490#~ "  when printing.\n" 
   2491#~ "  \n" 
   2492#~ "  $ edpykota --balance +10.0 jerome\n" 
   2493#~ "  \n" 
   2494#~ "  This will increase jerome's account balance by 10.0 (in your\n" 
   2495#~ "  own currency). You can decrease the account balance with a\n" 
   2496#~ "  dash prefix, and set it to a fixed amount with no prefix.\n" 
   2497#~ "  \n" 
   2498#~ "  $ edpykota --delete jerome rachel\n" 
   2499#~ "  \n" 
   2500#~ "  This will completely delete jerome and rachel from the Quota Storage\n" 
   2501#~ "  database. All their quotas and jobs will be deleted too.\n" 
   2502#~ "  \n" 
   2503#~ "  $ edpykota --printer lp --charge 0.1\n" 
   2504#~ "  \n" 
   2505#~ "  This will set the page price for printer lp to 0.1. Job price\n" 
   2506#~ "  will not be changed.\n" 
   2507#~ "  \n" 
   2508#~ "  $ edpykota --printer hplj1,hplj2 --pgroups Laser,HP\n" 
   2509#~ "  \n" 
   2510#~ "  This will put printers hplj1 and hplj2 in printers groups Laser and " 
   2511#~ "HP.\n" 
   2512#~ "  When printing either on hplj1 or hplj2, print quota will also be \n" 
   2513#~ "  checked and accounted for on virtual printers Laser and HP.\n" 
   2514#~ "\n" 
   2515#~ "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   2516#~ "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   2517#~ "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   2518#~ "(at your option) any later version.\n" 
   2519#~ "\n" 
   2520#~ "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   2521#~ "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   2522#~ "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   2523#~ "GNU General Public License for more details.\n" 
   2524#~ "\n" 
   2525#~ "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   2526#~ "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   2527#~ "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, " 
   2528#~ "USA.\n" 
   2529#~ "\n" 
   2530#~ "Please e-mail bugs to: %s" 
   2531#~ msgstr "" 
   2532#~ "edpykota v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels " 
   2533#~ "Libres\n" 
   2534#~ "PyKota için Yazıcı Kotası düzenleyicisi.\n" 
   2535#~ "\n" 
   2536#~ "komut satırı kullanmı :\n" 
   2537#~ "\n" 
   2538#~ "  edpykota [seçenekler] kullanıcı1 kullanıcı2 ... kullanıcıN\n" 
   2539#~ "  \n" 
   2540#~ "  edpykota [seçenekler] grup1 grup2 ... grupN\n" 
   2541#~ "seçenkeler :\n" 
   2542#~ "\n" 
   2543#~ "  -v | --version       edpykota'nın sürüm numarasını yazar ve çıkar.\n" 
   2544#~ "  -h | --help          Bu mesajı yazar ve çıkar.\n" 
   2545#~ "  \n" 
   2546#~ "  -a | --add           Kota Depo Sunucusu'nda bulunmuyorsa \n" 
   2547#~ "                       kullanıcılar ve/veya yazıcılar ekler.\n" 
   2548#~ "                       \n" 
   2549#~ "  -d | --delete        Kota deposundan kullanıcılar/grupları siler.\n" 
   2550#~ "                       Yazıcılar asla silinmez.\n" 
   2551#~ "                       \n" 
   2552#~ "  -c | --charge p[,j]  Belirli bir yazıcı için sayfa başına fiyat ya da " 
   2553#~ "iş\n" 
   2554#~ "                       başına fiyat atar. İş başına fiyat tercihe " 
   2555#~ "baılıdır.\n" 
   2556#~ "                       Eıer ikisi de belirtilecekse, onları virgül ile " 
   2557#~ "ayırın.\n" 
   2558#~ "                       Ondalık sayı değerleri geçerlidir.\n" 
   2559#~ "  \n" 
   2560#~ "  -i | --ingroups g1[,g2...]  Kullanıcıları virgül ile ayırılmış " 
   2561#~ "listelenen\n" 
   2562#~ "                              tüm gruplara koyar. Gruplar Kota " 
   2563#~ "Deposu'nda\n" 
   2564#~ "                              önceden bulunmak zorundadır.\n" 
   2565#~ "  \n" 
   2566#~ "  -u | --users         Kullanıcıların yazma kotalarını düzenler, bu " 
   2567#~ "öntanımlıdır.\n" 
   2568#~ "  \n" 
   2569#~ "  -P | --printer y     Sadece y yazıcısı üzerindeki kotaları düzenler.\n" 
   2570#~ "                       Y sadece bazı yazıcıları seçmek için maske " 
   2571#~ "karakteri\n" 
   2572#~ "                       kullanabilir. Öntanımlı değer *'dır, tüm\n" 
   2573#~ "                       yazıcılar anlamına gelir. \n" 
   2574#~ "                       Virgül ile ayırarak farklı isimler ve maskeler, \n" 
   2575#~ "                       kullanabilirsiniz.\n" 
   2576#~ "  \n" 
   2577#~ "  -G | --pgroups pg1[,pg2...] Yazıcıları pg1, pg2, vb gibi zaten mevcut\n" 
   2578#~ "                       olan yazıcı gruplarına ekler. Yazıcı grubu normal " 
   2579#~ "yazıcı\n" 
   2580#~ "                       gibidir sadece yazma sistemi tarafından bilinmez.\n" 
   2581#~ "                       Yazıcı gruplarını aynen yazıcı oluşturur gibi " 
   2582#~ "oluşturun\n" 
   2583#~ "                       ve onlara diğer yazıcıları bu komutu kullanarak " 
   2584#~ "ekleyin.\n" 
   2585#~ "                       Hesaplamalar ve kota kontrolü bir yazıcı ve onun " 
   2586#~ "ait\n" 
   2587#~ "                       olduğu tüm yazıcı grupları üzerinde yapılır.\n" 
   2588#~ "                       \n" 
   2589#~ "                       \n" 
   2590#~ "                       \n" 
   2591#~ "  \n" 
   2592#~ "  -g | --groups        Kullanıcılar yerine grupların yazma kotasını " 
   2593#~ "düzenler.\n" 
   2594#~ "                          \n" 
   2595#~ "  -p | --prototype k|g Yazma kotası ayarlamak için k kullanıcısı ya da\n" 
   2596#~ "                       g grubunu prototip olarak kullanır\n" 
   2597#~ "                       \n" 
   2598#~ "  -n | --noquota       Kota ayarlamaz sadece hesap yapar.\n" 
   2599#~ "  \n" 
   2600#~ "  -r | --reset         Belirtilen yazıcılar için güncel sayfa sayacını\n" 
   2601#~ "                       kullanıcı ya da grup için sıfır yapar. \n" 
   2602#~ "                       Tüm zaman sayfa sayacı değişmeden kalır.\n" 
   2603#~ "                       \n" 
   2604#~ "  -R | --hardreset     Belirtilen yazıcılar için güncel ve tüm zaman\n" 
   2605#~ "                        sayfa sayacını kullanıcı ya da grup için sıfır " 
   2606#~ "yapar. \n" 
   2607#~ "                       Tüm zaman sayfa sayacı değişmeden kalır.\n" 
   2608#~ "                       \n" 
   2609#~ "  -l | --limitby l     grubun/kullanıcının hesap blançosu ya da sayfa " 
   2610#~ "kotası \n" 
   2611#~ "                       ile yazma sınırlamasını seçer.\n" 
   2612#~ "                       \n" 
   2613#~ "                       Öntanımlı değer 'kotadır'. Geçerli değerler\n" 
   2614#~ "                       'quota' 'balance' 'quota-then-balance' ve\n" 
   2615#~ "                       'balance-then-quota'dır.\n" 
   2616#~ "                       UYARI : quota-then-balance ve balance-then-quota\n" 
   2617#~ "                       henüz tamamlanmamıştır.\n" 
   2618#~ "                       \n" 
   2619#~ "  -b | --balance b     Kullanıcııın hesap blançosu b olarak " 
   2620#~ "ayarlar.                     \n" 
   2621#~ "                       Hesap blançosu arttırıabilir ya da azaltılabilir.\n" 
   2622#~ "                       Eğer b + ya da - seklinde önekliyse.\n" 
   2623#~ "                       UYARI : hesap blançosu azaltıldığında,\n" 
   2624#~ "                       kullanıcı tarafında şimdiye kadar ödenmiş şeyler " 
   2625#~ "de\n" 
   2626#~ "                       azaltılır.\n" 
   2627#~ "                       Gruplar ayrı bir hesaba sahip değillerdir, fakat\n" 
   2628#~ "                       kullanıcılarının hesap blançolarının toplamı " 
   2629#~ "kullanılır.\n" 
   2630#~ "                       \n" 
   2631#~ "  -S | --softlimit sl  Kota esnek sınırını sl sayfa " 
   2632#~ "olarakayarlar.                       \n" 
   2633#~ "  \n" 
   2634#~ "  -H | --hardlimit hl  Kota son limitini hl sayfa olarak ayarlar.\n" 
   2635#~ "  \n" 
   2636#~ "  user1'den userN'e ve group1'den groupN'e maske kullanabilir\n" 
   2637#~ "  Eğer --add seçeneği ayarlı değilse.\n" 
   2638#~ "  \n" 
   2639#~ "örnekler :                              \n" 
   2640#~ "\n" 
   2641#~ "  $ edpykota --add -p jerome john paul george ringo/ringo@example.com\n" 
   2642#~ "  \n" 
   2643#~ "  Bu jerome john paul george ringo kullanıcılarını kota veritabanına\n" 
   2644#~ "  ekler, ve onların yazma kotalarını jorome kullanıcısının değeri ile " 
   2645#~ "aynı\n" 
   2646#~ "  yapar. jerome kullanıcısı önceden bulunmalıdır.\n" 
   2647#~ "  ringo kullanıcısının eposta adresi 'ringo@example.com' olarak " 
   2648#~ "ayarlanır\n" 
   2649#~ "  \n" 
   2650#~ "  $ edpykota --printer lp -S 50 -H 60 jerome\n" 
   2651#~ "  \n" 
   2652#~ "  Bu jerome kullanıcısının lp yazıcısı üzerindeki yazma kotasını esnek " 
   2653#~ "limit\n" 
   2654#~ "  olarak 50 sayfa yapar, ve son limit olarak 60 sayfa yapar. Eğer jerome\n" 
   2655#~ "  ya da lp yazıcısı Kota Depo Sunucusu'nda bulunmuyorsa hiçbir şey " 
   2656#~ "yapılmaz.\n" 
   2657#~ "\n" 
   2658#~ "  $ edpykota --add --printer lp --ingroups coders,it -S 50 -H 60 jerome\n" 
   2659#~ "  \n" 
   2660#~ "  Yukarıdaki ile aynıdır ancak eğer kullanıcı ve yazıcı Kota Depo\n" 
   2661#~ "  Sunucusu'nda yoksa kendiliğinden eklenir. Ayrıca jerome\n" 
   2662#~ "  kullanıcısı Kota Deposu'nda zaten bulunan \"coders\" ve \"it\"\n" 
   2663#~ "  gruplarına eklenir.\n" 
   2664#~ "            \n" 
   2665#~ "  $ edpykota -g -S 500 -H 550 financial support            \n" 
   2666#~ "  \n" 
   2667#~ "  Bu yazma esnek sınırını 500 sayfa ve son sınırını 550 sayfa olarak,\n" 
   2668#~ "  financial ve support grupları için tüm yazıcılarda ayarlar.\n" 
   2669#~ "  \n" 
   2670#~ "  $ edpykota --reset jerome \"jo*\"\n" 
   2671#~ "  \n" 
   2672#~ "  Bu jerome'un be adı 'jo' ile başlayan tüm kullanıcıların\n" 
   2673#~ "  sayfa sayacını tüm yazıcılarda sıfırlar.\n" 
   2674#~ "  Bu kullanıcıların tüm zaman yazma sayaçları değişmeden kalır.\n" 
   2675#~ "  --hardreset | -R komut satırı seçeneğini kullanarak bu kullanıcıların\n" 
   2676#~ "  tüm zaman sayaçlarını da sıfırlayabilirsiniz.\n" 
   2677#~ "  \n" 
   2678#~ "  $ edpykota --printer hpcolor --noquota jerome\n" 
   2679#~ "  \n" 
   2680#~ "  Bu PyKota'ya jerome için hpcolor yazıcısında sınır koymamasını\n" 
   2681#~ "  söyler. Onun bu yazıcıdaki bütün işlerine izin verilecektir, ancak \n" 
   2682#~ "  yazdığı sayfaların hesabı gene de tutulacaktır.\n" 
   2683#~ "  Jerome'un diğer yazıcılar üzerindeki Yazma Kotaları değişmeden kalır.\n" 
   2684#~ "  \n" 
   2685#~ " $ edpykota --limitby balance jerome\n" 
   2686#~ "  \n" 
   2687#~ "  Bu PyKota'a jerome'u yazarken hesap blançosu ile sınırlamasını\n" 
   2688#~ "  soyler.\n" 
   2689#~ "  \n" 
   2690#~ "  $ edpykota --balance +10.0 jerome\n" 
   2691#~ "  \n" 
   2692#~ "  Bu jerome'un hesap blançosunu 10.0 değer arttırır. (kendi\n" 
   2693#~ "  para biriminizde). Hesap blançosunu başına eksi koyarak\n" 
   2694#~ "  azaltabilirsiniz, ve onu başına bir şey koymayarak sabit hale " 
   2695#~ "getirebilirsiniz.\n" 
   2696#~ "  \n" 
   2697#~ "  $ edpykota --delete jerome rachel\n" 
   2698#~ "  \n" 
   2699#~ "  Bu Kota Depo veritabanından jerome'u ve rachel'i tamamen siler.\n" 
   2700#~ "  Onların tüm kotaları ve işleri de silinir.\n" 
   2701#~ "  \n" 
   2702#~ "  $ edpykota --printer lp --charge 0.1\n" 
   2703#~ "  \n" 
   2704#~ "  Bu lp yazıcısı için sayfa başı ücreti 0.1 olarak ayarlar. İş ücreti\n" 
   2705#~ "  değişmeden kalır.\n" 
   2706#~ "  \n" 
   2707#~ "  $ edpykota --printer hplj1,hplj2 --pgroups Laser,HP\n" 
   2708#~ "  \n" 
   2709#~ "  Bu hplj1 ve hplj2 yazıcılarını Laser ve HP grubuna koyar.\n" 
   2710#~ "  hplj1 ve hplj2 yazıcılarının birinde yazarken, yazma kotası da  \n" 
   2711#~ "  Laser ve HP sanal yazıcıları üzerinde kontrol edilip hesaplanır.\n" 
   2712#~ "\n" 
   2713#~ "Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
   2714#~ "yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
   2715#~ "tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
   2716#~ "ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
   2717#~ "\n" 
   2718#~ "Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
   2719#~ "GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
   2720#~ "DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
   2721#~ "Kamu Lisansını okuyun.\n" 
   2722#~ "\n" 
   2723#~ "GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
   2724#~ "olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
   2725#~ "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
   2726#~ "\n" 
   2727#~ "Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
   2728 
   2729#~ msgid "" 
   2730#~ "Group           used    soft    hard    balance grace         total       " 
   2731#~ "paid" 
   2732#~ msgstr "" 
   2733#~ "Grup           kullanılan    esnek    son    bilanço esneklik         " 
   2734#~ "toplam       ödenen" 
   2735 
   2736#~ msgid "" 
   2737#~ "User            used    soft    hard    balance grace         total       " 
   2738#~ "paid" 
   2739#~ msgstr "" 
   2740#~ "Kullanıcı           kullanılan    esnek    son    bilanço " 
   2741#~ "esneklik         toplam       ödenen" 
   2742 
   2743#~ msgid "Waiting for printer %s to be idle or printing..." 
   2744#~ msgstr "" 
   2745#~ "%s yazıcısının beklemede olması ya da yazma durumunda olması bekleniyor..." 
  22762746 
  22772747#~ msgid ""