Changeset 2076 for pykota/trunk/po/tr_TR

Show
Ignore:
Timestamp:
02/21/05 00:11:02 (19 years ago)
Author:
jalet
Message:

Updated translation files

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • pykota/trunk/po/tr_TR/pykota.po

  r2059 r2076  
  4040"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;\n" 
  4141 
   42msgid "PyKota Data Dumper" 
   43msgstr "" 
   44 
   45msgid "Dump" 
   46msgstr "" 
   47 
   48msgid "Please click on the above button" 
   49msgstr "Lütfen yukarıdaki düğmeye tıklayın" 
   50 
   51msgid "Data Type" 
   52msgstr "" 
   53 
   54msgid "Output Format" 
   55msgstr "" 
   56 
   57msgid "Filter" 
   58msgstr "" 
   59 
   60msgid "PyKota Reports" 
   61msgstr "PyKota Raporları" 
   62 
   63msgid "Report" 
   64msgstr "Rapor" 
   65 
   66msgid "Printer" 
   67msgstr "Yazıcı" 
   68 
   69msgid "User / Group names mask" 
   70msgstr "Kullanıcı / Grup isimleri maskesi" 
   71 
   72msgid "Groups report" 
   73msgstr "Grup raporu" 
   74 
   75msgid "History" 
   76msgstr "Geçmiş" 
   77 
   78msgid "Empty" 
   79msgstr "Boş" 
   80 
   81msgid "Date" 
   82msgstr "Tarih" 
   83 
   84msgid "Action" 
   85msgstr "Eylem" 
   86 
   87msgid "User" 
   88msgstr "Kullanıcı" 
   89 
   90msgid "Hostname" 
   91msgstr "MakineAdı" 
   92 
   93msgid "JobId" 
   94msgstr "İşBelirteci" 
   95 
   96msgid "JobSize" 
   97msgstr "İşBoyutu" 
   98 
   99msgid "JobPrice" 
   100msgstr "İşÜcreti" 
   101 
   102msgid "Copies" 
   103msgstr "Nüshalar" 
   104 
   105msgid "JobBytes" 
   106msgstr "İşBaytı" 
   107 
   108msgid "PageCounter" 
   109msgstr "SayfaSayacı" 
   110 
   111msgid "Title" 
   112msgstr "Başlık" 
   113 
   114msgid "Filename" 
   115msgstr "DosyaAdı" 
   116 
   117msgid "Options" 
   118msgstr "Seçenekler" 
   119 
   120msgid "MD5Sum" 
   121msgstr "" 
   122 
   123msgid "BillingCode" 
   124msgstr "" 
   125 
   126msgid "Pages" 
   127msgstr "" 
   128 
   129msgid "Previous page" 
   130msgstr "Önceki sayfa" 
   131 
   132#, python-format 
   133msgid "Unsupported accounter backend %s" 
   134msgstr "Desteklenmeyen muhasebeci arkaucu %s" 
   135 
   136#, python-format 
   137msgid "Configuration file %s not found." 
   138msgstr "Yapılandırma dosyası %s bulunamadı." 
   139 
   140#, python-format 
   141msgid "Option %s not found in section global of %s" 
   142msgstr "%s seçeneği %s içinde global bölümünde bulunamadı" 
   143 
   144#, python-format 
   145msgid "Option %s not found in section %s of %s" 
   146msgstr "%1s seçeneği %3s içinde %2s bölümünde bulunamadı" 
   147 
   148#, python-format 
   149msgid "Option ldaptls is set, but certificate %s is not readable." 
   150msgstr "" 
   151 
   152#, python-format 
   153msgid "Option logger only supports values in %s" 
   154msgstr "logger seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul ediyor" 
   155 
   156#, python-format 
   157msgid "Invalid accounter %s for printer %s" 
   158msgstr "%2s yazıcısı için geçersiz muhasebeci %1s" 
   159 
   160#, python-format 
   161msgid "Option accounter in section %s only supports values in %s" 
   162msgstr "" 
   163"%s bölümündeki accounter seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul ediyor" 
   164 
   165#, python-format 
   166msgid "Option enforcement in section %s only supports values in %s" 
   167msgstr "" 
   168"%s bölümündeki enforcement seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul ediyor" 
   169 
   170#, python-format 
   171msgid "Option onaccountererror in section %s only supports values in %s" 
   172msgstr "" 
   173"%s bölümündeki onaccountererror seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul " 
   174"ediyor" 
   175 
   176#, python-format 
   177msgid "Invalid policy %s for printer %s" 
   178msgstr "%2s yazıcısı için geçersiz kural %1s" 
   179 
   180#, python-format 
   181msgid "Option policy in section %s only supports values in %s" 
   182msgstr "" 
   183"%s bölümündeki policy seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul ediyor" 
   184 
   185#, python-format 
   186msgid "Invalid option mailto %s for printer %s" 
   187msgstr "%2s yazıcısı için geçersiz seçenek mailto %1s" 
   188 
   189#, python-format 
   190msgid "Option mailto in section %s only supports values in %s" 
   191msgstr "" 
   192"%s bölümündeki mailto seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul ediyor" 
   193 
   194#, python-format 
   195msgid "Invalid maximal deny banners counter %s" 
   196msgstr "" 
   197 
   198#, python-format 
   199msgid "Invalid grace delay %s" 
   200msgstr "Geçersiz kota esneklik süresi %s" 
   201 
   202#, python-format 
   203msgid "Invalid poor man's threshold %s" 
   204msgstr "Geçersiz hesap blançosu eşiği %s" 
   205 
   206msgid "" 
   207"Your Print Quota account balance is Low.\n" 
   208"Soon you'll not be allowed to print anymore.\n" 
   209"Please contact the Print Quota Administrator to solve the problem." 
   210msgstr "" 
   211"Yazma Kotası hesap bilançonuz Düşük.\n" 
   212"Yakında yazamayacaksınız.\n" 
   213"Lütfen Yazma Kotası Yöneticisine sorunu çözmesi için ulaşın." 
   214 
   215#, python-format 
   216msgid "" 
   217"You are not allowed to print anymore because\n" 
   218"your Print Quota is exceeded on printer %s." 
   219msgstr "" 
   220"%s yazıcısında Yazma Kotanız dolduğu için\n" 
   221"artık yazmanıza izin verilmiyor." 
   222 
   223#, python-format 
   224msgid "" 
   225"You will soon be forbidden to print anymore because\n" 
   226"your Print Quota is almost reached on printer %s." 
   227msgstr "" 
   228"%s yazıcısında Yazma Kotanız çok az kaldığı için\n" 
   229"yakında yazamayacaksınız." 
   230 
   231#, python-format 
   232msgid "Option accountbanner in section %s only supports values in %s" 
   233msgstr "" 
   234 
   235#, python-format 
   236msgid "Option trustjobsize for printer %s is incorrect" 
   237msgstr "" 
   238 
   239msgid "Users" 
   240msgstr "" 
   241 
   242msgid "Groups" 
   243msgstr "" 
   244 
   245msgid "Printers" 
   246msgstr "" 
   247 
   248msgid "Users Print Quotas" 
   249msgstr "" 
   250 
   251msgid "Users Groups Print Quotas" 
   252msgstr "" 
   253 
   254msgid "History of Payments" 
   255msgstr "" 
   256 
   257msgid "Printers Groups Membership" 
   258msgstr "" 
   259 
   260msgid "Users Groups Membership" 
   261msgstr "" 
   262 
   263msgid "Comma Separated Values" 
   264msgstr "" 
   265 
   266msgid "Semicolon Separated Values" 
   267msgstr "" 
   268 
   269msgid "Tabulation Separated Values" 
   270msgstr "" 
   271 
   272msgid "eXtensible Markup Language" 
   273msgstr "" 
   274 
   275msgid "CUPS' page_log" 
   276msgstr "" 
   277 
   278msgid "You're not allowed to use this command." 
   279msgstr "Bu komutu kullanmaya yetkili değilsiniz." 
   280 
   281#, python-format 
   282msgid "Invalid value [%s] for --filter command line option, see help." 
   283msgstr "" 
   284 
   285#, python-format 
   286msgid "Invalid modifier [%s] for --data command line option, see help." 
   287msgstr "" 
   288"--data komut satırı seçeneği için geçersiz düzenleyici [%s], yardıma bakın." 
   289 
   290#, python-format 
   291msgid "Invalid modifier [%s] for --format command line option, see help." 
   292msgstr "" 
   293"--format komut satırı seçeneği için geçersiz düzenleyici [%s], yardıma bakın." 
   294 
   295msgid "XML output is disabled because the jaxml module is not available." 
   296msgstr "jaxml modülü bulunmadığı için XML çıktısı kapalı." 
   297 
   298msgid "PyKota data dumper failed : I/O error" 
   299msgstr "PyKota veri yazıcısı başarısız : G/Ç hatası" 
   300 
   301#, python-format 
   302msgid "Unsupported logging subsystem %s" 
   303msgstr "Desteklenmeyen günlükleme alt sistemi %s" 
   304 
   305#, python-format 
   306msgid "Report for %s quota on printer %s" 
   307msgstr "%2s yazıcısı üzerineki %1s kotası için rapor" 
   308 
   309#, python-format 
   310msgid "Pages grace time: %i days" 
   311msgstr "Sayfa kota esneklik süresi: %i gün" 
   312 
   313#, python-format 
   314msgid "Price per job: %.3f" 
   315msgstr "İş başına ücret: %.3f" 
   316 
   317#, python-format 
   318msgid "Price per page: %.3f" 
   319msgstr "Sayfa başına ücret : %.3f" 
   320 
   321msgid "" 
   322"Group          overcharge   used    soft    hard    balance grace         " 
   323"total       paid warn" 
   324msgstr "" 
   325 
   326msgid "" 
   327"User           overcharge   used    soft    hard    balance grace         " 
   328"total       paid warn" 
   329msgstr "" 
   330 
   331msgid "unknown" 
   332msgstr "bilinmeyen" 
   333 
   334#, python-format 
   335msgid "Real : %s" 
   336msgstr "Gerçek : %s" 
   337 
   338#, python-format 
   339msgid "Total : %9i" 
   340msgstr "Toplam : %9i" 
   341 
   342msgid "N/A" 
   343msgstr "" 
   344 
   345#, python-format 
   346msgid "Unsupported reporter backend %s" 
   347msgstr "Desteklenmeyen raporcu arkaucu %s" 
   348 
   349#, python-format 
   350msgid "Unsupported quota storage backend %s" 
   351msgstr "Desteklenmeyen kota depo arkaucu %s" 
   352 
   353#, python-format 
   354msgid "Strange problem with uid(%s) : %s" 
   355msgstr "" 
   356 
   357#, python-format 
   358msgid "Running as user '%s'." 
   359msgstr "" 
   360 
   361msgid "No user named 'pykota'. Not dropping priviledges." 
   362msgstr "" 
   363 
   364#, python-format 
   365msgid "Impossible to drop priviledges : %s" 
   366msgstr "" 
   367 
   368msgid "Priviledges dropped. Now running as user 'pykota'." 
   369msgstr "" 
   370 
   371#, python-format 
   372msgid "Impossible to regain priviledges : %s" 
   373msgstr "" 
   374 
   375msgid "Regained priviledges. Now running as root." 
   376msgstr "" 
   377 
   378#, python-format 
   379msgid "Impossible to connect to SMTP server : %s" 
   380msgstr "SMTP sunucusuna bağlantı mümkün değil : %s" 
   381 
   382#, python-format 
   383msgid "Impossible to send mail to %s, error %s : %s" 
   384msgstr "%s adresine mektup gönderilmesi mümkün değil, hata %s : %s" 
   385 
   386#, python-format 
   387msgid "" 
   388"\n" 
   389"\n" 
   390"Please contact your system administrator :\n" 
   391"\n" 
   392"\t%s - <%s>\n" 
   393msgstr "" 
   394"\n" 
   395"\n" 
   396"Lütfen sistem yöneticinizle görüşün :\n" 
   397"\n" 
   398"\t%s - <%s>\n" 
   399 
   400#, python-format 
   401msgid "Unable to match user %s on printer %s, applying default policy (%s)" 
   402msgstr "" 
   403"%2s yazıcısı üzerindeki %1s kullanıcısı eşlenemedi, öntanımlı kural " 
   404"uygulanıyor (%3s)" 
   405 
   406#, python-format 
   407msgid "" 
   408"Unable to find user %s's account balance, applying default policy (%s) for " 
   409"printer %s" 
   410msgstr "" 
   411"%s kullanıcısının hesap bilançosu bulunamadı, öntanımlı kural (%s) %s " 
   412"yazıcısı için uygulanıyor" 
   413 
   414#, python-format 
   415msgid "User %s will not be charged for printing." 
   416msgstr "" 
   417 
   418#, python-format 
   419msgid "Print Quota exceeded for group %s on printer %s" 
   420msgstr "%2s yazıcısı üzerindeki %1s grubu Yazma Kotasını aştı" 
   421 
   422msgid "Print Quota" 
   423msgstr "Yazma Kotası" 
   424 
   425msgid "Print Quota Exceeded" 
   426msgstr "Yazma Kotası Aşıldı" 
   427 
   428#, python-format 
   429msgid "Print Quota low for group %s on printer %s" 
   430msgstr "%2s yazıcısı üzerindeki %1s grubu için Yazma Kotası düşük" 
   431 
   432#, python-format 
   433msgid "Print Quota exceeded for user %s on printer %s" 
   434msgstr "%2s yazıcısı üzerindeki %1s kullanıcısı Yazma Kotasını aştı" 
   435 
   436#, python-format 
   437msgid "Print Quota low for user %s on printer %s" 
   438msgstr "%2s yazıcısı üzerindeki %1s kullanıcısı için Yazma Kotası düşük" 
   439 
   440msgid "Print Quota Low" 
   441msgstr "Yazma Kotası Düşük" 
   442 
   443#, python-format 
   444msgid "Printing system %s, args=%s" 
   445msgstr "Yazma sistemi %s, args=%s" 
   446 
   447#, python-format 
   448msgid "Unable to precompute the job's size with the generic PDL analyzer : %s" 
   449msgstr "Genel PDL inceleyicisi ile işin boyutu hesaplanamadı : %s" 
   450 
   451#, python-format 
   452msgid "SIGTERM received, job %s cancelled." 
   453msgstr "SIGTERM alındı, %s işi iptal edildi." 
   454 
   455msgid "Printer hostname undefined, set to 'localhost'" 
   456msgstr "Yazıcı makine adı tanımsız, 'localhost' olarak atandı" 
   457 
   458#, python-format 
   459msgid "Printing system unknown, args=%s" 
   460msgstr "Yazma altsistemi bilinmiyor, args=%s" 
   461 
   462#, python-format 
   463msgid "" 
   464"Printer %s not registered in the PyKota system, applying external policy (%" 
   465"s) for printer %s" 
   466msgstr "" 
   467"%s yazıcısı PyKota sistemine kayıtlı değil, harici kurallar (%s) %s yazıcısı " 
   468"için uygulanıyor" 
   469 
   470#, python-format 
   471msgid "" 
   472"User %s not registered in the PyKota system, applying external policy (%s) " 
   473"for printer %s" 
   474msgstr "" 
   475"%s kullanıcısı PyKota sistemine kayıtlı değil, harici kurallar (%s) %s " 
   476"yazıcısı için uygulanıyor" 
   477 
   478#, python-format 
   479msgid "" 
   480"User %s doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, applying " 
   481"external policy (%s) for printer %s" 
   482msgstr "" 
   483"%2s yazıcısı üzerindeki %1s kullanıcısı  PyKota sisteminde kota sahibi " 
   484"değil, harici kurallar (%3s) %4s yazıcısı için uygulanıyor" 
   485 
   486#, python-format 
   487msgid "" 
   488"External policy %s for printer %s produced an error. Job rejected. Please " 
   489"check PyKota's configuration files." 
   490msgstr "" 
   491"%2s yazıcısı için %1s harici kuralı bir hata oluşturdu. İş reddedildi. " 
   492"Lütfen PyKota yapılandırma dosyalarını kontrol edin." 
   493 
   494#, python-format 
   495msgid "" 
   496"Printer %s not registered in the PyKota system, applying default policy (%s)" 
   497msgstr "" 
   498"%s yazıcısı PyKota sistemine kayıtlı değil, öntanımlı kurallar (%s) " 
   499"uygulanıyor" 
   500 
   501#, python-format 
   502msgid "" 
   503"User %s not registered in the PyKota system, applying default policy (%s) " 
   504"for printer %s" 
   505msgstr "" 
   506"%s kullanıcısı PyKota sistemine kayıtlı değil, öntanımlı kurallar (%s) %s " 
   507"yazıcısı için uygulanıyor" 
   508 
   509#, python-format 
   510msgid "" 
   511"User %s doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, applying " 
   512"default policy (%s)" 
   513msgstr "" 
   514"%2s yazıcısı üzerindeki %1s kullanıcısı  PyKota sisteminde kota sahibi " 
   515"değil, öntanımlı kurallar (%3s) uygulanıyor" 
   516 
   517#, python-format 
   518msgid "" 
   519"Printer %s still not registered in the PyKota system, job will be rejected" 
   520msgstr "%s yazıcısı PyKota sisteminde kayıtlı değil, iş reddedilecek" 
   521 
   522#, python-format 
   523msgid "" 
   524"User %s still not registered in the PyKota system, job will be rejected on " 
   525"printer %s" 
   526msgstr "" 
   527"%s kullanıcısı PyKota sisteminde kayıtlı değil, %s yazıcısındaki iş " 
   528"reddedilecek" 
   529 
   530#, python-format 
   531msgid "" 
   532"User %s still doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, job " 
   533"will be rejected" 
   534msgstr "" 
   535"%s kullanıcısı %s yazıcısında PyKota sistemi içindek kotaya sahip değil, iş " 
   536"reddedilecek" 
   537 
   538#, python-format 
   539msgid "Network error while doing SNMP queries on printer %s : %s" 
   540msgstr "%s yazıcısı üzerinde SNMP sorguları yapılırken ağ hatası: %s" 
   541 
   542#, python-format 
   543msgid "SNMP message decoding error for printer %s : %s" 
   544msgstr "" 
   545 
   546#, python-format 
   547msgid "Problem encountered while doing SNMP queries on printer %s : %s" 
   548msgstr "" 
   549"%s yazıcısı üzerinde SNMP sorguları yapılırken sorunlarla karşılaşıldı: %s" 
   550 
   551#, python-format 
   552msgid "Waiting for printer %s to be printing..." 
   553msgstr "" 
   554 
   555#, python-format 
   556msgid "Waiting for printer %s's idle status to stabilize..." 
   557msgstr "%s yazıcısının bekleme durumu ya da sabit olması olması bekleniyor..." 
   558 
   559#, python-format 
   560msgid "Problem during connection to %s:%s : %s" 
   561msgstr "%s:%s bağlantısı yapılırken sorun : %s" 
   562 
   563#, python-format 
   564msgid "Problem while sending PJL query to %s:%s : %s" 
   565msgstr "%s:%s PJL sorguları gönderilirken sorun : %s" 
   566 
   567#, python-format 
   568msgid "A problem occured while reading printer %s's internal page counter." 
   569msgstr "%s yazıcısının dahili sayfa sayacı okunurken hata oluştu." 
   570 
   571#, python-format 
   572msgid "Retrieving printer %s's page counter from database instead." 
   573msgstr "%s yazıcısının sayfa sayacı onun yerine veritabanından alınıyor." 
   574 
   575#, python-format 
   576msgid "" 
   577"Couldn't retrieve printer %s's internal page counter either before or after " 
   578"printing." 
   579msgstr "" 
   580"%s yazıcısının dahili sayfa sayacı yazmadan önce ya da sonra alınamadı." 
   581 
   582#, python-format 
   583msgid "Job's size forced to 1 page for printer %s." 
   584msgstr "%s yazıcısı için iş boyutu 1 sayfa olmak zorunda." 
   585 
   586#, python-format 
   587msgid "No previous job in database for printer %s." 
   588msgstr "%s yazıcısı için veritabanında daha öncesinde hiç iş yok." 
   589 
   590#, python-format 
   591msgid "Inconsistent values for printer %s's internal page counter." 
   592msgstr "%s yazıcısının dahili sayfa sayacında tutarsız değerler." 
   593 
   594msgid "" 
   595"Internal SNMP accounting asked, but Python-SNMP is not available. Please " 
   596"download it from http://pysnmp.sourceforge.net" 
   597msgstr "" 
   598"Dahili SNMP hesaplaması soruldu, ancak Python-SNMP mevcut değil. Lütfen onu " 
   599"http://pysnmp.sourceforge.net adresinden indirin" 
   600 
   601#, python-format 
   602msgid "Unknown printer address in HARDWARE(%s) for printer %s" 
   603msgstr "%2s yazıcısı için HARDWARE(%1s) içinde bilinmeyen yazıcı adresi" 
   604 
   605#, python-format 
   606msgid "Launching HARDWARE(%s)..." 
   607msgstr "HARDWARE(%s) başlatılıyor..." 
   608 
   609#, python-format 
   610msgid "SIGTERM was sent to hardware accounter %s (pid: %s)" 
   611msgstr "%s donanım hesaplayıcısına (pid: %s) SIGTERM gönderildi" 
   612 
   613#, python-format 
   614msgid "Line [%s] skipped in accounter's output. Trying again..." 
   615msgstr "Hesaplayıcının çıktısında satır [%s] geçildi. Tekrar deneniyor..." 
   616 
   617#, python-format 
   618msgid "Hardware accounter %s exit code is %s" 
   619msgstr "Donanım hesaplayıcısı %s çıkış kodu %s" 
   620 
   621#, python-format 
   622msgid "Unable to query printer %s via HARDWARE(%s)" 
   623msgstr "%s yazıcısı HARDWARE(%s) ile sorgulanamıyor" 
   624 
   625#, python-format 
   626msgid "" 
   627"SNMP querying stage interrupted. Using latest value seen for internal page " 
   628"counter (%s) on printer %s." 
   629msgstr "" 
   630"SNMP sorgulama aşaması kesildi. %2s yazıcısındaki dahili sayfa sayacı (%1s) " 
   631"için görülen en son değer kullanılıyor." 
   632 
   633#, python-format 
   634msgid "" 
   635"PJL querying stage interrupted. Using latest value seen for internal page " 
   636"counter (%s) on printer %s." 
   637msgstr "" 
   638"PJL sorgulama aşaması kesildi. %2s yazıcısındaki dahili sayfa sayacı (%1s) " 
   639"için görülen en son değer kullanılıyor." 
   640 
   641#, python-format 
   642msgid "Launching SOFTWARE(%s)..." 
   643msgstr "SOFTWARE(%s) başlatılıyor..." 
   644 
   645#, python-format 
   646msgid "Unable to compute job size with accounter %s" 
   647msgstr "%s hesaplayıcısı ile iş boytu hesaplanamıyor" 
   648 
   649#, python-format 
   650msgid "Problem while waiting for software accounter pid %s to exit : %s" 
   651msgstr "Yazılım hesaplayıcısı pid %s çıkışı içlin beklenirken sorun : %s" 
   652 
   653#, python-format 
   654msgid "Software accounter %s exit code is %s" 
   655msgstr "Yazılım hesalayıcısı %s çıkış kodu %s" 
   656 
   657msgid "Totals may be inaccurate if some users are members of several groups." 
   658msgstr "" 
   659"Eğer kimi kullanıcılar birden fazla grup üyesiyseler toplamlar doğru " 
   660"olmayabilir." 
   661 
   662#, python-format 
   663msgid "" 
   664"Search base %s doesn't seem to exist. Probable misconfiguration. Please " 
   665"double check /etc/pykota/pykota.conf : %s" 
   666msgstr "" 
   667"%s arama tabanı bulunmuyor. Olası bir hatalı yapılandırma. Lütfen /etc/" 
   668"pykota/pykota.conf dosyasını kontrol edin : %s" 
   669 
   670#, python-format 
   671msgid "Search for %s(%s) from %s(scope=%s) returned no answer." 
   672msgstr "%s (%s) için yapılan arama %s (kapsam=%s) konumundan cevap alamadı." 
   673 
   674#, python-format 
   675msgid "Problem adding LDAP entry (%s, %s)" 
   676msgstr "LDAP girişi (%s, %s) ekleme sorunu" 
   677 
   678#, python-format 
   679msgid "Problem deleting LDAP entry (%s)" 
   680msgstr "LDAP girişi (%s) silme sorunu" 
   681 
   682#, python-format 
   683msgid "Problem modifying LDAP entry (%s, %s)" 
   684msgstr "LDAP girişi (%s, %s) düzenleme sorunu" 
   685 
   686#, python-format 
   687msgid "" 
   688"No pykotaAccountBalance object found for user %s. Did you create LDAP " 
   689"entries manually ?" 
   690msgstr "" 
   691"%s kullanıcısı için pykotaAccountBalance nesnesi bulunamadı. LDAP " 
   692"girişlerini kendiniz mi yaptınız?" 
   693 
   694#, python-format 
   695msgid "" 
   696"Unable to find an existing objectClass %s entry with %s=%s to attach " 
   697"pykotaAccount objectClass" 
   698msgstr "" 
   699"pykotaAccount objectClass'ına eklemek için %2s=%3s ile mevcut olan " 
   700"objectClass %s girişi bulunamadı" 
   701 
   702#, python-format 
   703msgid "Unable to find an existing entry to attach pykotaGroup objectclass %s" 
   704msgstr "" 
   705"pykotaGroup %s objectclass'ına eklenekcek mevcut olan bir giriş bulunamadı" 
   706 
  42707#, python-format 
  43708msgid "" 
   
  122787"Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
  123788 
   789#, python-format 
   790msgid "Banner generator %s exit code is %s" 
   791msgstr "" 
   792 
  124793msgid "Job contains no data. Printing is denied." 
  125794msgstr "İş hiçbir veri içermiyor. Yazma engellendi." 
  126795 
   796msgid "Job is a duplicate. Printing is denied." 
   797msgstr "" 
   798 
  127799msgid "Banner won't be printed : maximum number of deny banners reached." 
  128800msgstr "" 
   
  139811#, python-format 
  140812msgid "Beware : computed job size (%s) != precomputed job size (%s)" 
   813msgstr "" 
   814 
   815msgid "" 
   816"The job size will be trusted anyway according to the 'trustjobsize' directive" 
   817msgstr "" 
   818 
   819#, python-format 
   820msgid "" 
   821"The job size will be trusted because it is inferior to the 'trustjobsize' " 
   822"directive's limit %s" 
   823msgstr "" 
   824 
   825#, python-format 
   826msgid "" 
   827"The job size will be modified according to the 'trustjobsize' directive : %s" 
  141828msgstr "" 
  142829 
   
  4831170msgstr "" 
  4841171 
  485 msgid "You're not allowed to use this command." 
  486 msgstr "Bu komutu kullanmaya yetkili değilsiniz." 
  487  
  4881172#, python-format 
  4891173msgid "Invalid used value %s." 
   
  5361220 
  5371221#, python-format 
   1222msgid "Prototype object %s not found in Quota Storage." 
   1223msgstr "Prototip nesnesi %s Kota Deposu içinde bulunamadı." 
   1224 
   1225#, python-format 
  5381226msgid "Prototype %s not found in Quota Storage for printer %s." 
  5391227msgstr "Prototip %s, %s yazıcısı için Kota Deposu içinde bulunamadı." 
  540  
  541 #, python-format 
  542 msgid "Prototype object %s not found in Quota Storage." 
  543 msgstr "Prototip nesnesi %s Kota Deposu içinde bulunamadı." 
  5441228 
  5451229#, python-format 
   
  8541538"\n" 
  8551539"Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
  856  
  857 #, python-format 
  858 msgid "" 
  859 "pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
  860 "An OSD quota monitor for PyKota.\n" 
  861 "\n" 
  862 "command line usage :\n" 
  863 "\n" 
  864 "  pykosd [options]\n" 
  865 "\n" 
  866 "options :\n" 
  867 "\n" 
  868 "  -v | --version       Prints pykosd's version number then exits.\n" 
  869 "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
  870 "  \n" 
  871 "  -c | --color #rrggbb Sets the color to use for display as an hexadecimal\n" 
  872 "                       triplet, for example #FF0000 is 100%% red.\n" 
  873 "                       Defaults to 100%% green (#00FF00).\n" 
  874 "                       \n" 
  875 "  -d | --duration d    Sets the duration of the display in seconds. \n" 
  876 "                       Defaults to 3 seconds.\n" 
  877 "                       \n" 
  878 "  -f | --font f        Sets the font to use for " 
  879 "display.                      \n" 
  880 "                       Defaults to the Python OSD library's default.\n" 
  881 "  \n" 
  882 "  -l | --loop n        Sets the number of times the info will be displayed.\n" 
  883 "                       Defaults to 0, which means loop forever.\n" 
  884 "                       \n" 
  885 "  -s | --sleep s       Sets the sleeping duration between two displays \n" 
  886 "                       in seconds. Defaults to 180 seconds (3 minutes).\n" 
  887 "                       \n" 
  888 "  \n" 
  889 "examples :                              \n" 
  890 "\n" 
  891 "  $ pykosd -s 60 --loop 5\n" 
  892 "  \n" 
  893 "  Will launch pykosd. Display will be refreshed every 60 seconds,\n" 
  894 "  and will last for 3 seconds (the default) each time. After five\n" 
  895 "  iterations, the program will exit.\n" 
  896 "  \n" 
  897 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
  898 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
  899 "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
  900 "(at your option) any later version.\n" 
  901 "\n" 
  902 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
  903 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
  904 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
  905 "GNU General Public License for more details.\n" 
  906 "\n" 
  907 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
  908 "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
  909 "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
  910 "\n" 
  911 "Please e-mail bugs to: %s" 
  912 msgstr "" 
  913 "pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
  914 "PyKota için bir OSD kota izleyicisi.\n" 
  915 "\n" 
  916 "komut satırı kullanımı :\n" 
  917 "\n" 
  918 "  pykosd [seçenekler]\n" 
  919 "\n" 
  920 "seçenekler :\n" 
  921 "\n" 
  922 "  -v | --version       pykosd'nin sürüm numarasını yazar ve çıkar.\n" 
  923 "  -h | --help          Bu mesajı yazar ve çıkar.\n" 
  924 "  \n" 
  925 "  -c | --color #rrggbb onaltılı üçlü olarak arkaplan rengini ayarlar\n" 
  926 "                       örneğin #FF0000 değeri 100%% kırmızı yapar.\n" 
  927 "                       Öntanımlı 100%% yeşildir (#00FF00).\n" 
  928 "                       \n" 
  929 "  -d | --duration d    Saniye olarak gösterim süresini belirtir. \n" 
  930 "                       Öntanımlı 3 saniyedir.\n" 
  931 "                       \n" 
  932 "  -f | --font f        Gösterim için kullanılacak yazıtipini " 
  933 "ayarlar.                      \n" 
  934 "                       Öntanımlı Python OSD kütüphanesinin öntanımlısıdır.\n" 
  935 "  \n" 
  936 "  -l | --loop n        Bilginin kaç kere gösterileceğini ayarlar.\n" 
  937 "                       Öntanımlı 0'dır, sonsuza kadar döngü yapılacaıını " 
  938 "belirtir.\n" 
  939 "                       \n" 
  940 "  -s | --sleep s       Saniye cinsinden iki gösterim arasında beklenecek\n" 
  941 "                       süreyi ayarlar. Öntanımlı 180 saniyedir (3 dakika).\n" 
  942 "                       \n" 
  943 "  \n" 
  944 "örnekler :                              \n" 
  945 "\n" 
  946 "  $ pykosd -s 60 --loop 5\n" 
  947 "  \n" 
  948 "  pykosd'yi başlatır. Gösterim her 60 saniyede tazelenir,\n" 
  949 "  ve her defasında 3 saniye sonunda (ön tanımlı) sona erer. Beş\n" 
  950 "  tekrardan sonra çıkar.\n" 
  951 "  \n" 
  952 "Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
  953 "yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
  954 "tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
  955 "ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
  956 "\n" 
  957 "Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
  958 "GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
  959 "DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
  960 "Kamu Lisansını okuyun.\n" 
  961 "\n" 
  962 "GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
  963 "olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
  964 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
  965 "\n" 
  966 "Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
  967  
  968 #, python-format 
  969 msgid "Invalid duration option %s" 
  970 msgstr "Geçersiz süre seçeneği %s" 
  971  
  972 #, python-format 
  973 msgid "Invalid loop option %s" 
  974 msgstr "Geçersiz döngü seçeneği %s" 
  975  
  976 #, python-format 
  977 msgid "Invalid sleep option %s" 
  978 msgstr "Geçersiz bekleme seçeneği %s" 
  979  
  980 #, python-format 
  981 msgid "Invalid color option %s" 
  982 msgstr "Geçersiz renk seçeneği %s" 
  983  
  984 #, python-format 
  985 msgid "User %s doesn't exist in PyKota's database" 
  986 msgstr "%s kullanıcısı PyKota veritabanında bulunmuyor" 
  987  
  988 #, python-format 
  989 msgid "Pages used on %s : %s" 
  990 msgstr "%s üzerinde kullanılan sayfalar: %s" 
  991  
  992 #, python-format 
  993 msgid "PyKota Units left : %.2f" 
  994 msgstr "Kalan PyKota birimi : %.2f" 
  995  
  996 #, python-format 
  997 msgid "" 
  998 "pykotme v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
  999 "\n" 
  1000 "Gives print quotes to users.\n" 
  1001 "\n" 
  1002 "command line usage :\n" 
  1003 "\n" 
  1004 "  pykotme  [options]  [files]\n" 
  1005 "\n" 
  1006 "options :\n" 
  1007 "\n" 
  1008 "  -v | --version       Prints pykotme's version number then exits.\n" 
  1009 "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
  1010 "  \n" 
  1011 "  -P | --printer p     Gives a quote for this printer only. Actually p can\n" 
  1012 "                       use wildcards characters to select only\n" 
  1013 "                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
  1014 "                       all printers.\n" 
  1015 "                       You can specify several names or wildcards, \n" 
  1016 "                       by separating them with commas.\n" 
  1017 "  \n" 
  1018 "examples :                              \n" 
  1019 "\n" 
  1020 "  $ pykotme --printer apple file1.ps file2.ps\n" 
  1021 "  \n" 
  1022 "  This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" 
  1023 "  the price and size of a job consisting in file1.ps and file2.ps \n" 
  1024 "  which would be sent to the apple printer.\n" 
  1025 "  \n" 
  1026 "  $ pykotme --printer apple,hplaser <file1.ps\n" 
  1027 "  \n" 
  1028 "  This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" 
  1029 "  the price and size of a job consisting in file1.ps as read from\n" 
  1030 "  standard input, which would be sent to the apple or hplaser\n" 
  1031 "  printer.\n" 
  1032 "\n" 
  1033 "  $ pykotme \n" 
  1034 "  \n" 
  1035 "  This will give a quote for a job consisting of what is on standard \n" 
  1036 "  input. The quote will list the job size, and the price the job\n" 
  1037 "  would cost on each printer.\n" 
  1038 "\n" 
  1039 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
  1040 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
  1041 "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
  1042 "(at your option) any later version.\n" 
  1043 "\n" 
  1044 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
  1045 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
  1046 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
  1047 "GNU General Public License for more details.\n" 
  1048 "\n" 
  1049 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
  1050 "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
  1051 "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
  1052 "\n" 
  1053 "Please e-mail bugs to: %s" 
  1054 msgstr "" 
  1055 "pykotme v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
  1056 "\n" 
  1057 "Kullanıcılara kota verir.\n" 
  1058 "\n" 
  1059 "komut satırı kullanımı :\n" 
  1060 "\n" 
  1061 "  pykotme  [seçenekler]  [dosyalar]\n" 
  1062 "seçenekler :\n" 
  1063 "\n" 
  1064 "  -v | --version       pykotme'nin sürüm numarasını gösterir ve çıkar.\n" 
  1065 "  -h | --help          Bu mesaji gösterir ve çıkar.\n" 
  1066 "  \n" 
  1067 "  -P | --printer p     Sadece bu yazıcı için kota verir. p maske\n" 
  1068 "                       karakterlerini birden fazla yazıcı belirtmek için\n" 
  1069 "                       içerebilir. Öntanımlı değer *'dır, tüm yazıcılar\n" 
  1070 "                       anlamına gelir.\n" 
  1071 "                       Virgül ile ayırarak birden fazla yazıcı ve maske \n" 
  1072 "                       kullanabilirsiniz.\n" 
  1073 "  \n" 
  1074 "örnekler :                              \n" 
  1075 "\n" 
  1076 "  $ pykotme --printer apple file1.ps file2.ps\n" 
  1077 "  \n" 
  1078 "  Mevcut kullanıcıya kota verir. Kota ücreti ve isin boyutu\n" 
  1079 "  the price and size of a job consisting in file1.ps and file2.ps \n" 
  1080 "  which would be sent to the apple printer.\n" 
  1081 "\n" 
  1082 "  \n" 
  1083 "  $ pykotme --printer apple,hplaser <file1.ps\n" 
  1084 "  \n" 
  1085 "  Bu mevcut kullanıcının baskı bilgisini yazdırır. Bilgiler\n" 
  1086 "  apple ve hplaser yazıcılarına gönderilirse, standart girdiden\n" 
  1087 "  okunacak file1.ps için iş ücreti ve işin boyutunu gösterir.\n" 
  1088 "  \n" 
  1089 "\n" 
  1090 "  $ pykotme \n" 
  1091 "  \n" 
  1092 "  Standart girdideki işin hakkında bilgi gösterir. Bilgi işin boyutunu\n" 
  1093 "  ücretini ve her yazıcı için ne kadar tutacağını içerir.\n" 
  1094 "  \n" 
  1095 "\n" 
  1096 "Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
  1097 "yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
  1098 "tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
  1099 "ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
  1100 "\n" 
  1101 "Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
  1102 "GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
  1103 "DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
  1104 "Kamu Lisansını okuyun.\n" 
  1105 "\n" 
  1106 "GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
  1107 "olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
  1108 "Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
  1109 "\n" 
  1110 "Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
  1111  
  1112 #, python-format 
  1113 msgid "Your account balance : %.2f" 
  1114 msgstr "Hesap bilançonuz : %.2f" 
  1115  
  1116 #, python-format 
  1117 msgid "Job size : %i pages" 
  1118 msgstr "İş boyutu : %i sayfa" 
  1119  
  1120 #, python-format 
  1121 msgid "Cost on printer %s : %.2f" 
  1122 msgstr "%s yazıcısı için fiyat : %.2f" 
  11231540 
  11241541#, python-format 
   
  11961613msgstr "" 
  11971614 
  1198 msgid "Date" 
  1199 msgstr "Tarih" 
  1200  
  12011615msgid "Allowed" 
  12021616msgstr "" 
   
  12101624msgid "Result" 
  12111625msgstr "" 
  1212  
  1213 msgid "Title" 
  1214 msgstr "Başlık" 
  1215  
  1216 msgid "Filename" 
  1217 msgstr "DosyaAdı" 
  12181626 
  12191627#, python-format 
   
  15371945 
  15381946#, python-format 
  1539 msgid "Unsupported accounter backend %s" 
  1540 msgstr "Desteklenmeyen muhasebeci arkaucu %s" 
  1541  
  1542 #, python-format 
  1543 msgid "Configuration file %s not found." 
  1544 msgstr "Yapılandırma dosyası %s bulunamadı." 
  1545  
  1546 #, python-format 
  1547 msgid "Option %s not found in section global of %s" 
  1548 msgstr "%s seçeneği %s içinde global bölümünde bulunamadı" 
  1549  
  1550 #, python-format 
  1551 msgid "Option %s not found in section %s of %s" 
  1552 msgstr "%1s seçeneği %3s içinde %2s bölümünde bulunamadı" 
  1553  
  1554 #, python-format 
  1555 msgid "Option ldaptls is set, but certificate %s is not readable." 
  1556 msgstr "" 
  1557  
  1558 #, python-format 
  1559 msgid "Option logger only supports values in %s" 
  1560 msgstr "logger seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul ediyor" 
  1561  
  1562 #, python-format 
  1563 msgid "Invalid accounter %s for printer %s" 
  1564 msgstr "%2s yazıcısı için geçersiz muhasebeci %1s" 
  1565  
  1566 #, python-format 
  1567 msgid "Option accounter in section %s only supports values in %s" 
  1568 msgstr "" 
  1569 "%s bölümündeki accounter seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul ediyor" 
  1570  
  1571 #, python-format 
  1572 msgid "Option enforcement in section %s only supports values in %s" 
  1573 msgstr "" 
  1574 "%s bölümündeki enforcement seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul ediyor" 
  1575  
  1576 #, python-format 
  1577 msgid "Option onaccountererror in section %s only supports values in %s" 
  1578 msgstr "" 
  1579 "%s bölümündeki onaccountererror seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul " 
  1580 "ediyor" 
  1581  
  1582 #, python-format 
  1583 msgid "Invalid policy %s for printer %s" 
  1584 msgstr "%2s yazıcısı için geçersiz kural %1s" 
  1585  
  1586 #, python-format 
  1587 msgid "Option policy in section %s only supports values in %s" 
  1588 msgstr "" 
  1589 "%s bölümündeki policy seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul ediyor" 
  1590  
  1591 #, python-format 
  1592 msgid "Invalid option mailto %s for printer %s" 
  1593 msgstr "%2s yazıcısı için geçersiz seçenek mailto %1s" 
  1594  
  1595 #, python-format 
  1596 msgid "Option mailto in section %s only supports values in %s" 
  1597 msgstr "" 
  1598 "%s bölümündeki mailto seçeneği sadece %s içindeki değerleri kabul ediyor" 
  1599  
  1600 #, python-format 
  1601 msgid "Invalid maximal deny banners counter %s" 
  1602 msgstr "" 
  1603  
  1604 #, python-format 
  1605 msgid "Invalid grace delay %s" 
  1606 msgstr "Geçersiz kota esneklik süresi %s" 
  1607  
  1608 #, python-format 
  1609 msgid "Invalid poor man's threshold %s" 
  1610 msgstr "Geçersiz hesap blançosu eşiği %s" 
  1611  
  1612 msgid "" 
  1613 "Your Print Quota account balance is Low.\n" 
  1614 "Soon you'll not be allowed to print anymore.\n" 
  1615 "Please contact the Print Quota Administrator to solve the problem." 
  1616 msgstr "" 
  1617 "Yazma Kotası hesap bilançonuz Düşük.\n" 
  1618 "Yakında yazamayacaksınız.\n" 
  1619 "Lütfen Yazma Kotası Yöneticisine sorunu çözmesi için ulaşın." 
  1620  
  1621 #, python-format 
  1622 msgid "" 
  1623 "You are not allowed to print anymore because\n" 
  1624 "your Print Quota is exceeded on printer %s." 
  1625 msgstr "" 
  1626 "%s yazıcısında Yazma Kotanız dolduğu için\n" 
  1627 "artık yazmanıza izin verilmiyor." 
  1628  
  1629 #, python-format 
  1630 msgid "" 
  1631 "You will soon be forbidden to print anymore because\n" 
  1632 "your Print Quota is almost reached on printer %s." 
  1633 msgstr "" 
  1634 "%s yazıcısında Yazma Kotanız çok az kaldığı için\n" 
  1635 "yakında yazamayacaksınız." 
  1636  
  1637 #, python-format 
  1638 msgid "Option accountbanner in section %s only supports values in %s" 
  1639 msgstr "" 
  1640  
  1641 msgid "History" 
  1642 msgstr "Geçmiş" 
  1643  
  1644 msgid "Users" 
  1645 msgstr "" 
  1646  
  1647 msgid "Groups" 
  1648 msgstr "" 
  1649  
  1650 msgid "Printers" 
  1651 msgstr "" 
  1652  
  1653 msgid "Users Print Quotas" 
  1654 msgstr "" 
  1655  
  1656 msgid "Users Groups Print Quotas" 
  1657 msgstr "" 
  1658  
  1659 msgid "History of Payments" 
  1660 msgstr "" 
  1661  
  1662 msgid "Printers Groups Membership" 
  1663 msgstr "" 
  1664  
  1665 msgid "Users Groups Membership" 
  1666 msgstr "" 
  1667  
  1668 msgid "Comma Separated Values" 
  1669 msgstr "" 
  1670  
  1671 msgid "Semicolon Separated Values" 
  1672 msgstr "" 
  1673  
  1674 msgid "Tabulation Separated Values" 
  1675 msgstr "" 
  1676  
  1677 msgid "eXtensible Markup Language" 
  1678 msgstr "" 
  1679  
  1680 msgid "CUPS' page_log" 
  1681 msgstr "" 
  1682  
  1683 #, python-format 
  1684 msgid "Invalid value [%s] for --filter command line option, see help." 
  1685 msgstr "" 
  1686  
  1687 #, python-format 
  1688 msgid "Invalid modifier [%s] for --data command line option, see help." 
  1689 msgstr "" 
  1690 "--data komut satırı seçeneği için geçersiz düzenleyici [%s], yardıma bakın." 
  1691  
  1692 #, python-format 
  1693 msgid "Invalid modifier [%s] for --format command line option, see help." 
  1694 msgstr "" 
  1695 "--format komut satırı seçeneği için geçersiz düzenleyici [%s], yardıma bakın." 
  1696  
  1697 msgid "XML output is disabled because the jaxml module is not available." 
  1698 msgstr "jaxml modülü bulunmadığı için XML çıktısı kapalı." 
  1699  
  1700 msgid "PyKota data dumper failed : I/O error" 
  1701 msgstr "PyKota veri yazıcısı başarısız : G/Ç hatası" 
  1702  
  1703 #, python-format 
  1704 msgid "Unsupported logging subsystem %s" 
  1705 msgstr "Desteklenmeyen günlükleme alt sistemi %s" 
  1706  
  1707 #, python-format 
  1708 msgid "Report for %s quota on printer %s" 
  1709 msgstr "%2s yazıcısı üzerineki %1s kotası için rapor" 
  1710  
  1711 #, python-format 
  1712 msgid "Pages grace time: %i days" 
  1713 msgstr "Sayfa kota esneklik süresi: %i gün" 
  1714  
  1715 #, python-format 
  1716 msgid "Price per job: %.3f" 
  1717 msgstr "İş başına ücret: %.3f" 
  1718  
  1719 #, python-format 
  1720 msgid "Price per page: %.3f" 
  1721 msgstr "Sayfa başına ücret : %.3f" 
  1722  
  1723 msgid "" 
  1724 "Group          overcharge   used    soft    hard    balance grace         " 
  1725 "total       paid warn" 
  1726 msgstr "" 
  1727  
  1728 msgid "" 
  1729 "User           overcharge   used    soft    hard    balance grace         " 
  1730 "total       paid warn" 
  1731 msgstr "" 
  1732  
  1733 msgid "unknown" 
  1734 msgstr "bilinmeyen" 
  1735  
  1736 #, python-format 
  1737 msgid "Real : %s" 
  1738 msgstr "Gerçek : %s" 
  1739  
  1740 #, python-format 
  1741 msgid "Total : %9i" 
  1742 msgstr "Toplam : %9i" 
  1743  
  1744 msgid "N/A" 
  1745 msgstr "" 
  1746  
  1747 #, python-format 
  1748 msgid "Unsupported reporter backend %s" 
  1749 msgstr "Desteklenmeyen raporcu arkaucu %s" 
  1750  
  1751 #, python-format 
  1752 msgid "Unsupported quota storage backend %s" 
  1753 msgstr "Desteklenmeyen kota depo arkaucu %s" 
  1754  
  1755 #, python-format 
  1756 msgid "Strange problem with uid(%s) : %s" 
  1757 msgstr "" 
  1758  
  1759 #, python-format 
  1760 msgid "Running as user '%s'." 
  1761 msgstr "" 
  1762  
  1763 msgid "No user named 'pykota'. Not dropping priviledges." 
  1764 msgstr "" 
  1765  
  1766 #, python-format 
  1767 msgid "Impossible to drop priviledges : %s" 
  1768 msgstr "" 
  1769  
  1770 msgid "Priviledges dropped. Now running as user 'pykota'." 
  1771 msgstr "" 
  1772  
  1773 #, python-format 
  1774 msgid "Impossible to regain priviledges : %s" 
  1775 msgstr "" 
  1776  
  1777 msgid "Regained priviledges. Now running as root." 
  1778 msgstr "" 
  1779  
  1780 #, python-format 
  1781 msgid "Impossible to connect to SMTP server : %s" 
  1782 msgstr "SMTP sunucusuna bağlantı mümkün değil : %s" 
  1783  
  1784 #, python-format 
  1785 msgid "Impossible to send mail to %s, error %s : %s" 
  1786 msgstr "%s adresine mektup gönderilmesi mümkün değil, hata %s : %s" 
  1787  
  1788 #, python-format 
  1789 msgid "" 
  1790 "\n" 
  1791 "\n" 
  1792 "Please contact your system administrator :\n" 
  1793 "\n" 
  1794 "\t%s - <%s>\n" 
  1795 msgstr "" 
  1796 "\n" 
  1797 "\n" 
  1798 "Lütfen sistem yöneticinizle görüşün :\n" 
  1799 "\n" 
  1800 "\t%s - <%s>\n" 
  1801  
  1802 #, python-format 
  1803 msgid "Unable to match user %s on printer %s, applying default policy (%s)" 
  1804 msgstr "" 
  1805 "%2s yazıcısı üzerindeki %1s kullanıcısı eşlenemedi, öntanımlı kural " 
  1806 "uygulanıyor (%3s)" 
  1807  
  1808 #, python-format 
  1809 msgid "" 
  1810 "Unable to find user %s's account balance, applying default policy (%s) for " 
  1811 "printer %s" 
  1812 msgstr "" 
  1813 "%s kullanıcısının hesap bilançosu bulunamadı, öntanımlı kural (%s) %s " 
  1814 "yazıcısı için uygulanıyor" 
  1815  
  1816 #, python-format 
  1817 msgid "User %s will not be charged for printing." 
  1818 msgstr "" 
  1819  
  1820 #, python-format 
  1821 msgid "Print Quota exceeded for group %s on printer %s" 
  1822 msgstr "%2s yazıcısı üzerindeki %1s grubu Yazma Kotasını aştı" 
  1823  
  1824 msgid "Print Quota" 
  1825 msgstr "Yazma Kotası" 
  1826  
  1827 msgid "Print Quota Exceeded" 
  1828 msgstr "Yazma Kotası Aşıldı" 
  1829  
  1830 #, python-format 
  1831 msgid "Print Quota low for group %s on printer %s" 
  1832 msgstr "%2s yazıcısı üzerindeki %1s grubu için Yazma Kotası düşük" 
  1833  
  1834 #, python-format 
  1835 msgid "Print Quota exceeded for user %s on printer %s" 
  1836 msgstr "%2s yazıcısı üzerindeki %1s kullanıcısı Yazma Kotasını aştı" 
  1837  
  1838 #, python-format 
  1839 msgid "Print Quota low for user %s on printer %s" 
  1840 msgstr "%2s yazıcısı üzerindeki %1s kullanıcısı için Yazma Kotası düşük" 
  1841  
  1842 msgid "Print Quota Low" 
  1843 msgstr "Yazma Kotası Düşük" 
  1844  
  1845 #, python-format 
  1846 msgid "Printing system %s, args=%s" 
  1847 msgstr "Yazma sistemi %s, args=%s" 
  1848  
  1849 #, python-format 
  1850 msgid "Unable to precompute the job's size with the generic PDL analyzer : %s" 
  1851 msgstr "Genel PDL inceleyicisi ile işin boyutu hesaplanamadı : %s" 
  1852  
  1853 #, python-format 
  1854 msgid "SIGTERM received, job %s cancelled." 
  1855 msgstr "SIGTERM alındı, %s işi iptal edildi." 
  1856  
  1857 #, python-format 
  1858 msgid "Banner generator %s exit code is %s" 
  1859 msgstr "" 
  1860  
  1861 msgid "Printer hostname undefined, set to 'localhost'" 
  1862 msgstr "Yazıcı makine adı tanımsız, 'localhost' olarak atandı" 
  1863  
  1864 #, python-format 
  1865 msgid "Printing system unknown, args=%s" 
  1866 msgstr "Yazma altsistemi bilinmiyor, args=%s" 
  1867  
  1868 #, python-format 
  1869 msgid "" 
  1870 "Printer %s not registered in the PyKota system, applying external policy (%" 
  1871 "s) for printer %s" 
  1872 msgstr "" 
  1873 "%s yazıcısı PyKota sistemine kayıtlı değil, harici kurallar (%s) %s yazıcısı " 
  1874 "için uygulanıyor" 
  1875  
  1876 #, python-format 
  1877 msgid "" 
  1878 "User %s not registered in the PyKota system, applying external policy (%s) " 
  1879 "for printer %s" 
  1880 msgstr "" 
  1881 "%s kullanıcısı PyKota sistemine kayıtlı değil, harici kurallar (%s) %s " 
  1882 "yazıcısı için uygulanıyor" 
  1883  
  1884 #, python-format 
  1885 msgid "" 
  1886 "User %s doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, applying " 
  1887 "external policy (%s) for printer %s" 
  1888 msgstr "" 
  1889 "%2s yazıcısı üzerindeki %1s kullanıcısı  PyKota sisteminde kota sahibi " 
  1890 "değil, harici kurallar (%3s) %4s yazıcısı için uygulanıyor" 
  1891  
  1892 #, python-format 
  1893 msgid "" 
  1894 "External policy %s for printer %s produced an error. Job rejected. Please " 
  1895 "check PyKota's configuration files." 
  1896 msgstr "" 
  1897 "%2s yazıcısı için %1s harici kuralı bir hata oluşturdu. İş reddedildi. " 
  1898 "Lütfen PyKota yapılandırma dosyalarını kontrol edin." 
  1899  
  1900 #, python-format 
  1901 msgid "" 
  1902 "Printer %s not registered in the PyKota system, applying default policy (%s)" 
  1903 msgstr "" 
  1904 "%s yazıcısı PyKota sistemine kayıtlı değil, öntanımlı kurallar (%s) " 
  1905 "uygulanıyor" 
  1906  
  1907 #, python-format 
  1908 msgid "" 
  1909 "User %s not registered in the PyKota system, applying default policy (%s) " 
  1910 "for printer %s" 
  1911 msgstr "" 
  1912 "%s kullanıcısı PyKota sistemine kayıtlı değil, öntanımlı kurallar (%s) %s " 
  1913 "yazıcısı için uygulanıyor" 
  1914  
  1915 #, python-format 
  1916 msgid "" 
  1917 "User %s doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, applying " 
  1918 "default policy (%s)" 
  1919 msgstr "" 
  1920 "%2s yazıcısı üzerindeki %1s kullanıcısı  PyKota sisteminde kota sahibi " 
  1921 "değil, öntanımlı kurallar (%3s) uygulanıyor" 
  1922  
  1923 #, python-format 
  1924 msgid "" 
  1925 "Printer %s still not registered in the PyKota system, job will be rejected" 
  1926 msgstr "%s yazıcısı PyKota sisteminde kayıtlı değil, iş reddedilecek" 
  1927  
  1928 #, python-format 
  1929 msgid "" 
  1930 "User %s still not registered in the PyKota system, job will be rejected on " 
  1931 "printer %s" 
  1932 msgstr "" 
  1933 "%s kullanıcısı PyKota sisteminde kayıtlı değil, %s yazıcısındaki iş " 
  1934 "reddedilecek" 
  1935  
  1936 #, python-format 
  1937 msgid "" 
  1938 "User %s still doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, job " 
  1939 "will be rejected" 
  1940 msgstr "" 
  1941 "%s kullanıcısı %s yazıcısında PyKota sistemi içindek kotaya sahip değil, iş " 
  1942 "reddedilecek" 
  1943  
  1944 #, python-format 
  1945 msgid "Network error while doing SNMP queries on printer %s : %s" 
  1946 msgstr "%s yazıcısı üzerinde SNMP sorguları yapılırken ağ hatası: %s" 
  1947  
  1948 #, python-format 
  1949 msgid "SNMP message decoding error for printer %s : %s" 
  1950 msgstr "" 
  1951  
  1952 #, python-format 
  1953 msgid "Problem encountered while doing SNMP queries on printer %s : %s" 
  1954 msgstr "" 
  1955 "%s yazıcısı üzerinde SNMP sorguları yapılırken sorunlarla karşılaşıldı: %s" 
  1956  
  1957 #, python-format 
  1958 msgid "Waiting for printer %s to be printing..." 
  1959 msgstr "" 
  1960  
  1961 #, python-format 
  1962 msgid "Waiting for printer %s's idle status to stabilize..." 
  1963 msgstr "%s yazıcısının bekleme durumu ya da sabit olması olması bekleniyor..." 
  1964  
  1965 #, python-format 
  1966 msgid "Problem during connection to %s:%s : %s" 
  1967 msgstr "%s:%s bağlantısı yapılırken sorun : %s" 
  1968  
  1969 #, python-format 
  1970 msgid "Problem while sending PJL query to %s:%s : %s" 
  1971 msgstr "%s:%s PJL sorguları gönderilirken sorun : %s" 
  1972  
  1973 #, python-format 
  1974 msgid "A problem occured while reading printer %s's internal page counter." 
  1975 msgstr "%s yazıcısının dahili sayfa sayacı okunurken hata oluştu." 
  1976  
  1977 #, python-format 
  1978 msgid "Retrieving printer %s's page counter from database instead." 
  1979 msgstr "%s yazıcısının sayfa sayacı onun yerine veritabanından alınıyor." 
  1980  
  1981 #, python-format 
  1982 msgid "" 
  1983 "Couldn't retrieve printer %s's internal page counter either before or after " 
  1984 "printing." 
  1985 msgstr "" 
  1986 "%s yazıcısının dahili sayfa sayacı yazmadan önce ya da sonra alınamadı." 
  1987  
  1988 #, python-format 
  1989 msgid "Job's size forced to 1 page for printer %s." 
  1990 msgstr "%s yazıcısı için iş boyutu 1 sayfa olmak zorunda." 
  1991  
  1992 #, python-format 
  1993 msgid "No previous job in database for printer %s." 
  1994 msgstr "%s yazıcısı için veritabanında daha öncesinde hiç iş yok." 
  1995  
  1996 #, python-format 
  1997 msgid "Inconsistent values for printer %s's internal page counter." 
  1998 msgstr "%s yazıcısının dahili sayfa sayacında tutarsız değerler." 
  1999  
  2000 msgid "" 
  2001 "Internal SNMP accounting asked, but Python-SNMP is not available. Please " 
  2002 "download it from http://pysnmp.sourceforge.net" 
  2003 msgstr "" 
  2004 "Dahili SNMP hesaplaması soruldu, ancak Python-SNMP mevcut değil. Lütfen onu " 
  2005 "http://pysnmp.sourceforge.net adresinden indirin" 
  2006  
  2007 #, python-format 
  2008 msgid "Unknown printer address in HARDWARE(%s) for printer %s" 
  2009 msgstr "%2s yazıcısı için HARDWARE(%1s) içinde bilinmeyen yazıcı adresi" 
  2010  
  2011 #, python-format 
  2012 msgid "Launching HARDWARE(%s)..." 
  2013 msgstr "HARDWARE(%s) başlatılıyor..." 
  2014  
  2015 #, python-format 
  2016 msgid "SIGTERM was sent to hardware accounter %s (pid: %s)" 
  2017 msgstr "%s donanım hesaplayıcısına (pid: %s) SIGTERM gönderildi" 
  2018  
  2019 #, python-format 
  2020 msgid "Line [%s] skipped in accounter's output. Trying again..." 
  2021 msgstr "Hesaplayıcının çıktısında satır [%s] geçildi. Tekrar deneniyor..." 
  2022  
  2023 #, python-format 
  2024 msgid "Hardware accounter %s exit code is %s" 
  2025 msgstr "Donanım hesaplayıcısı %s çıkış kodu %s" 
  2026  
  2027 #, python-format 
  2028 msgid "Unable to query printer %s via HARDWARE(%s)" 
  2029 msgstr "%s yazıcısı HARDWARE(%s) ile sorgulanamıyor" 
  2030  
  2031 #, python-format 
  2032 msgid "" 
  2033 "SNMP querying stage interrupted. Using latest value seen for internal page " 
  2034 "counter (%s) on printer %s." 
  2035 msgstr "" 
  2036 "SNMP sorgulama aşaması kesildi. %2s yazıcısındaki dahili sayfa sayacı (%1s) " 
  2037 "için görülen en son değer kullanılıyor." 
  2038  
  2039 #, python-format 
  2040 msgid "" 
  2041 "PJL querying stage interrupted. Using latest value seen for internal page " 
  2042 "counter (%s) on printer %s." 
  2043 msgstr "" 
  2044 "PJL sorgulama aşaması kesildi. %2s yazıcısındaki dahili sayfa sayacı (%1s) " 
  2045 "için görülen en son değer kullanılıyor." 
  2046  
  2047 #, python-format 
  2048 msgid "Launching SOFTWARE(%s)..." 
  2049 msgstr "SOFTWARE(%s) başlatılıyor..." 
  2050  
  2051 #, python-format 
  2052 msgid "Unable to compute job size with accounter %s" 
  2053 msgstr "%s hesaplayıcısı ile iş boytu hesaplanamıyor" 
  2054  
  2055 #, python-format 
  2056 msgid "Problem while waiting for software accounter pid %s to exit : %s" 
  2057 msgstr "Yazılım hesaplayıcısı pid %s çıkışı içlin beklenirken sorun : %s" 
  2058  
  2059 #, python-format 
  2060 msgid "Software accounter %s exit code is %s" 
  2061 msgstr "Yazılım hesalayıcısı %s çıkış kodu %s" 
  2062  
  2063 msgid "Totals may be inaccurate if some users are members of several groups." 
  2064 msgstr "" 
  2065 "Eğer kimi kullanıcılar birden fazla grup üyesiyseler toplamlar doğru " 
  2066 "olmayabilir." 
  2067  
  2068 #, python-format 
  2069 msgid "" 
  2070 "Search base %s doesn't seem to exist. Probable misconfiguration. Please " 
  2071 "double check /etc/pykota/pykota.conf : %s" 
  2072 msgstr "" 
  2073 "%s arama tabanı bulunmuyor. Olası bir hatalı yapılandırma. Lütfen /etc/" 
  2074 "pykota/pykota.conf dosyasını kontrol edin : %s" 
  2075  
  2076 #, python-format 
  2077 msgid "Search for %s(%s) from %s(scope=%s) returned no answer." 
  2078 msgstr "%s (%s) için yapılan arama %s (kapsam=%s) konumundan cevap alamadı." 
  2079  
  2080 #, python-format 
  2081 msgid "Problem adding LDAP entry (%s, %s)" 
  2082 msgstr "LDAP girişi (%s, %s) ekleme sorunu" 
  2083  
  2084 #, python-format 
  2085 msgid "Problem deleting LDAP entry (%s)" 
  2086 msgstr "LDAP girişi (%s) silme sorunu" 
  2087  
  2088 #, python-format 
  2089 msgid "Problem modifying LDAP entry (%s, %s)" 
  2090 msgstr "LDAP girişi (%s, %s) düzenleme sorunu" 
  2091  
  2092 #, python-format 
  2093 msgid "" 
  2094 "No pykotaAccountBalance object found for user %s. Did you create LDAP " 
  2095 "entries manually ?" 
  2096 msgstr "" 
  2097 "%s kullanıcısı için pykotaAccountBalance nesnesi bulunamadı. LDAP " 
  2098 "girişlerini kendiniz mi yaptınız?" 
  2099  
  2100 #, python-format 
  2101 msgid "" 
  2102 "Unable to find an existing objectClass %s entry with %s=%s to attach " 
  2103 "pykotaAccount objectClass" 
  2104 msgstr "" 
  2105 "pykotaAccount objectClass'ına eklemek için %2s=%3s ile mevcut olan " 
  2106 "objectClass %s girişi bulunamadı" 
  2107  
  2108 #, python-format 
  2109 msgid "Unable to find an existing entry to attach pykotaGroup objectclass %s" 
  2110 msgstr "" 
  2111 "pykotaGroup %s objectclass'ına eklenekcek mevcut olan bir giriş bulunamadı" 
  2112  
  2113 msgid "PyKota Reports" 
  2114 msgstr "PyKota Raporları" 
  2115  
  2116 msgid "Report" 
  2117 msgstr "Rapor" 
  2118  
  2119 msgid "Printer" 
  2120 msgstr "Yazıcı" 
  2121  
  2122 msgid "User / Group names mask" 
  2123 msgstr "Kullanıcı / Grup isimleri maskesi" 
  2124  
  2125 msgid "Groups report" 
  2126 msgstr "Grup raporu" 
  2127  
  2128 msgid "Please click on the above button" 
  2129 msgstr "Lütfen yukarıdaki düğmeye tıklayın" 
  2130  
  2131 msgid "Empty" 
  2132 msgstr "Boş" 
  2133  
  2134 msgid "Action" 
  2135 msgstr "Eylem" 
  2136  
  2137 msgid "User" 
  2138 msgstr "Kullanıcı" 
  2139  
  2140 msgid "Hostname" 
  2141 msgstr "MakineAdı" 
  2142  
  2143 msgid "JobId" 
  2144 msgstr "İşBelirteci" 
  2145  
  2146 msgid "JobSize" 
  2147 msgstr "İşBoyutu" 
  2148  
  2149 msgid "JobPrice" 
  2150 msgstr "İşÜcreti" 
  2151  
  2152 msgid "Copies" 
  2153 msgstr "Nüshalar" 
  2154  
  2155 msgid "JobBytes" 
  2156 msgstr "İşBaytı" 
  2157  
  2158 msgid "PageCounter" 
  2159 msgstr "SayfaSayacı" 
  2160  
  2161 msgid "Options" 
  2162 msgstr "Seçenekler" 
  2163  
  2164 msgid "MD5Sum" 
  2165 msgstr "" 
  2166  
  2167 msgid "BillingCode" 
  2168 msgstr "" 
  2169  
  2170 msgid "Pages" 
  2171 msgstr "" 
  2172  
  2173 msgid "Previous page" 
  2174 msgstr "Önceki sayfa" 
  2175  
  2176 msgid "PyKota Data Dumper" 
  2177 msgstr "" 
  2178  
  2179 msgid "Dump" 
  2180 msgstr "" 
  2181  
  2182 msgid "Data Type" 
  2183 msgstr "" 
  2184  
  2185 msgid "Output Format" 
  2186 msgstr "" 
  2187  
  2188 msgid "Filter" 
  2189 msgstr "" 
   1947msgid "" 
   1948"pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   1949"An OSD quota monitor for PyKota.\n" 
   1950"\n" 
   1951"command line usage :\n" 
   1952"\n" 
   1953"  pykosd [options]\n" 
   1954"\n" 
   1955"options :\n" 
   1956"\n" 
   1957"  -v | --version       Prints pykosd's version number then exits.\n" 
   1958"  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   1959"  \n" 
   1960"  -c | --color #rrggbb Sets the color to use for display as an hexadecimal\n" 
   1961"                       triplet, for example #FF0000 is 100%% red.\n" 
   1962"                       Defaults to 100%% green (#00FF00).\n" 
   1963"                       \n" 
   1964"  -d | --duration d    Sets the duration of the display in seconds. \n" 
   1965"                       Defaults to 3 seconds.\n" 
   1966"                       \n" 
   1967"  -f | --font f        Sets the font to use for " 
   1968"display.                      \n" 
   1969"                       Defaults to the Python OSD library's default.\n" 
   1970"  \n" 
   1971"  -l | --loop n        Sets the number of times the info will be displayed.\n" 
   1972"                       Defaults to 0, which means loop forever.\n" 
   1973"                       \n" 
   1974"  -s | --sleep s       Sets the sleeping duration between two displays \n" 
   1975"                       in seconds. Defaults to 180 seconds (3 minutes).\n" 
   1976"                       \n" 
   1977"  \n" 
   1978"examples :                              \n" 
   1979"\n" 
   1980"  $ pykosd -s 60 --loop 5\n" 
   1981"  \n" 
   1982"  Will launch pykosd. Display will be refreshed every 60 seconds,\n" 
   1983"  and will last for 3 seconds (the default) each time. After five\n" 
   1984"  iterations, the program will exit.\n" 
   1985"  \n" 
   1986"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   1987"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   1988"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   1989"(at your option) any later version.\n" 
   1990"\n" 
   1991"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   1992"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   1993"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   1994"GNU General Public License for more details.\n" 
   1995"\n" 
   1996"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   1997"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   1998"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   1999"\n" 
   2000"Please e-mail bugs to: %s" 
   2001msgstr "" 
   2002"pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   2003"PyKota için bir OSD kota izleyicisi.\n" 
   2004"\n" 
   2005"komut satırı kullanımı :\n" 
   2006"\n" 
   2007"  pykosd [seçenekler]\n" 
   2008"\n" 
   2009"seçenekler :\n" 
   2010"\n" 
   2011"  -v | --version       pykosd'nin sürüm numarasını yazar ve çıkar.\n" 
   2012"  -h | --help          Bu mesajı yazar ve çıkar.\n" 
   2013"  \n" 
   2014"  -c | --color #rrggbb onaltılı üçlü olarak arkaplan rengini ayarlar\n" 
   2015"                       örneğin #FF0000 değeri 100%% kırmızı yapar.\n" 
   2016"                       Öntanımlı 100%% yeşildir (#00FF00).\n" 
   2017"                       \n" 
   2018"  -d | --duration d    Saniye olarak gösterim süresini belirtir. \n" 
   2019"                       Öntanımlı 3 saniyedir.\n" 
   2020"                       \n" 
   2021"  -f | --font f        Gösterim için kullanılacak yazıtipini " 
   2022"ayarlar.                      \n" 
   2023"                       Öntanımlı Python OSD kütüphanesinin öntanımlısıdır.\n" 
   2024"  \n" 
   2025"  -l | --loop n        Bilginin kaç kere gösterileceğini ayarlar.\n" 
   2026"                       Öntanımlı 0'dır, sonsuza kadar döngü yapılacaıını " 
   2027"belirtir.\n" 
   2028"                       \n" 
   2029"  -s | --sleep s       Saniye cinsinden iki gösterim arasında beklenecek\n" 
   2030"                       süreyi ayarlar. Öntanımlı 180 saniyedir (3 dakika).\n" 
   2031"                       \n" 
   2032"  \n" 
   2033"örnekler :                              \n" 
   2034"\n" 
   2035"  $ pykosd -s 60 --loop 5\n" 
   2036"  \n" 
   2037"  pykosd'yi başlatır. Gösterim her 60 saniyede tazelenir,\n" 
   2038"  ve her defasında 3 saniye sonunda (ön tanımlı) sona erer. Beş\n" 
   2039"  tekrardan sonra çıkar.\n" 
   2040"  \n" 
   2041"Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
   2042"yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
   2043"tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
   2044"ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
   2045"\n" 
   2046"Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
   2047"GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
   2048"DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
   2049"Kamu Lisansını okuyun.\n" 
   2050"\n" 
   2051"GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
   2052"olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
   2053"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
   2054"\n" 
   2055"Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
   2056 
   2057#, python-format 
   2058msgid "Invalid duration option %s" 
   2059msgstr "Geçersiz süre seçeneği %s" 
   2060 
   2061#, python-format 
   2062msgid "Invalid loop option %s" 
   2063msgstr "Geçersiz döngü seçeneği %s" 
   2064 
   2065#, python-format 
   2066msgid "Invalid sleep option %s" 
   2067msgstr "Geçersiz bekleme seçeneği %s" 
   2068 
   2069#, python-format 
   2070msgid "Invalid color option %s" 
   2071msgstr "Geçersiz renk seçeneği %s" 
   2072 
   2073#, python-format 
   2074msgid "User %s doesn't exist in PyKota's database" 
   2075msgstr "%s kullanıcısı PyKota veritabanında bulunmuyor" 
   2076 
   2077#, python-format 
   2078msgid "Pages used on %s : %s" 
   2079msgstr "%s üzerinde kullanılan sayfalar: %s" 
   2080 
   2081#, python-format 
   2082msgid "PyKota Units left : %.2f" 
   2083msgstr "Kalan PyKota birimi : %.2f" 
   2084 
   2085#, python-format 
   2086msgid "" 
   2087"pykotme v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   2088"\n" 
   2089"Gives print quotes to users.\n" 
   2090"\n" 
   2091"command line usage :\n" 
   2092"\n" 
   2093"  pykotme  [options]  [files]\n" 
   2094"\n" 
   2095"options :\n" 
   2096"\n" 
   2097"  -v | --version       Prints pykotme's version number then exits.\n" 
   2098"  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   2099"  \n" 
   2100"  -P | --printer p     Gives a quote for this printer only. Actually p can\n" 
   2101"                       use wildcards characters to select only\n" 
   2102"                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
   2103"                       all printers.\n" 
   2104"                       You can specify several names or wildcards, \n" 
   2105"                       by separating them with commas.\n" 
   2106"  \n" 
   2107"examples :                              \n" 
   2108"\n" 
   2109"  $ pykotme --printer apple file1.ps file2.ps\n" 
   2110"  \n" 
   2111"  This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" 
   2112"  the price and size of a job consisting in file1.ps and file2.ps \n" 
   2113"  which would be sent to the apple printer.\n" 
   2114"  \n" 
   2115"  $ pykotme --printer apple,hplaser <file1.ps\n" 
   2116"  \n" 
   2117"  This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" 
   2118"  the price and size of a job consisting in file1.ps as read from\n" 
   2119"  standard input, which would be sent to the apple or hplaser\n" 
   2120"  printer.\n" 
   2121"\n" 
   2122"  $ pykotme \n" 
   2123"  \n" 
   2124"  This will give a quote for a job consisting of what is on standard \n" 
   2125"  input. The quote will list the job size, and the price the job\n" 
   2126"  would cost on each printer.\n" 
   2127"\n" 
   2128"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   2129"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   2130"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   2131"(at your option) any later version.\n" 
   2132"\n" 
   2133"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   2134"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   2135"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   2136"GNU General Public License for more details.\n" 
   2137"\n" 
   2138"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   2139"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   2140"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   2141"\n" 
   2142"Please e-mail bugs to: %s" 
   2143msgstr "" 
   2144"pykotme v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   2145"\n" 
   2146"Kullanıcılara kota verir.\n" 
   2147"\n" 
   2148"komut satırı kullanımı :\n" 
   2149"\n" 
   2150"  pykotme  [seçenekler]  [dosyalar]\n" 
   2151"seçenekler :\n" 
   2152"\n" 
   2153"  -v | --version       pykotme'nin sürüm numarasını gösterir ve çıkar.\n" 
   2154"  -h | --help          Bu mesaji gösterir ve çıkar.\n" 
   2155"  \n" 
   2156"  -P | --printer p     Sadece bu yazıcı için kota verir. p maske\n" 
   2157"                       karakterlerini birden fazla yazıcı belirtmek için\n" 
   2158"                       içerebilir. Öntanımlı değer *'dır, tüm yazıcılar\n" 
   2159"                       anlamına gelir.\n" 
   2160"                       Virgül ile ayırarak birden fazla yazıcı ve maske \n" 
   2161"                       kullanabilirsiniz.\n" 
   2162"  \n" 
   2163"örnekler :                              \n" 
   2164"\n" 
   2165"  $ pykotme --printer apple file1.ps file2.ps\n" 
   2166"  \n" 
   2167"  Mevcut kullanıcıya kota verir. Kota ücreti ve isin boyutu\n" 
   2168"  the price and size of a job consisting in file1.ps and file2.ps \n" 
   2169"  which would be sent to the apple printer.\n" 
   2170"\n" 
   2171"  \n" 
   2172"  $ pykotme --printer apple,hplaser <file1.ps\n" 
   2173"  \n" 
   2174"  Bu mevcut kullanıcının baskı bilgisini yazdırır. Bilgiler\n" 
   2175"  apple ve hplaser yazıcılarına gönderilirse, standart girdiden\n" 
   2176"  okunacak file1.ps için iş ücreti ve işin boyutunu gösterir.\n" 
   2177"  \n" 
   2178"\n" 
   2179"  $ pykotme \n" 
   2180"  \n" 
   2181"  Standart girdideki işin hakkında bilgi gösterir. Bilgi işin boyutunu\n" 
   2182"  ücretini ve her yazıcı için ne kadar tutacağını içerir.\n" 
   2183"  \n" 
   2184"\n" 
   2185"Bu program özgür yazılımdır; bu yazılımı Özgür Yazılım Vakfı tarafından\n" 
   2186"yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 2. sürümü ya da (kendi\n" 
   2187"tercihinize bağlı) sonraki sürümü şartları altında yeniden dağıtabilir \n" 
   2188"ve/ya da değiştirebilirsiniz.\n" 
   2189"\n" 
   2190"Bu program faydalı olacağı düşünülerek dağıtılmaktadır, fakat HİÇBİR\n" 
   2191"GARANTİSİ YOKTUR; BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK ya da MAL\n" 
   2192"DEĞERİ gibi garantileri de yoktur.  Daha fazla ayrıntı için GNU Genel\n" 
   2193"Kamu Lisansını okuyun.\n" 
   2194"\n" 
   2195"GNU Genel Kamu Lisansının bir nüshasını programla birlikte almış\n" 
   2196"olmalısınız, eğer almadıysanız Özgür Yazılım Vakfı'na 59 Temple Place, \n" 
   2197"Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA adresinden ulaşın.\n" 
   2198"\n" 
   2199"Lütfen hataları %s adresine mektupla bildirin" 
   2200 
   2201#, python-format 
   2202msgid "Your account balance : %.2f" 
   2203msgstr "Hesap bilançonuz : %.2f" 
   2204 
   2205#, python-format 
   2206msgid "Job size : %i pages" 
   2207msgstr "İş boyutu : %i sayfa" 
   2208 
   2209#, python-format 
   2210msgid "Cost on printer %s : %.2f" 
   2211msgstr "%s yazıcısı için fiyat : %.2f" 
  21902212 
  21912213#~ msgid ""