Changeset 2076 for pykota/trunk/po/nb_NO

Show
Ignore:
Timestamp:
02/21/05 00:11:02 (19 years ago)
Author:
jalet
Message:

Updated translation files

Files:
1 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • pykota/trunk/po/nb_NO/pykota.po

  r2059 r2076  
  3838"X-Generator: KBabel 1.3.1\n" 
  3939 
   40msgid "PyKota Data Dumper" 
   41msgstr "" 
   42 
   43msgid "Dump" 
   44msgstr "" 
   45 
   46msgid "Please click on the above button" 
   47msgstr "Vennligst trykk p�nappen ovenfor" 
   48 
   49msgid "Data Type" 
   50msgstr "" 
   51 
   52msgid "Output Format" 
   53msgstr "" 
   54 
   55msgid "Filter" 
   56msgstr "" 
   57 
   58msgid "PyKota Reports" 
   59msgstr "Pykota rapporter" 
   60 
   61msgid "Report" 
   62msgstr "Rapport" 
   63 
   64msgid "Printer" 
   65msgstr "Skriver" 
   66 
   67#, fuzzy 
   68msgid "User / Group names mask" 
   69msgstr "Bruker / gruppe navn felt" 
   70 
   71msgid "Groups report" 
   72msgstr "Grupperapport" 
   73 
   74msgid "History" 
   75msgstr "Historie" 
   76 
   77msgid "Empty" 
   78msgstr "Tomt" 
   79 
   80msgid "Date" 
   81msgstr "Dato" 
   82 
   83msgid "Action" 
   84msgstr "Handling" 
   85 
   86msgid "User" 
   87msgstr "Bruker" 
   88 
   89msgid "Hostname" 
   90msgstr "Vertsnavn" 
   91 
   92msgid "JobId" 
   93msgstr "UtskriftsId" 
   94 
   95msgid "JobSize" 
   96msgstr "UtskriftsSt�se" 
   97 
   98msgid "JobPrice" 
   99msgstr "UtskriftsPris" 
   100 
   101msgid "Copies" 
   102msgstr "Kopier" 
   103 
   104msgid "JobBytes" 
   105msgstr "UtskriftsBytes" 
   106 
   107msgid "PageCounter" 
   108msgstr "SideTeller" 
   109 
   110msgid "Title" 
   111msgstr "Titel" 
   112 
   113msgid "Filename" 
   114msgstr "Filnavn" 
   115 
   116msgid "Options" 
   117msgstr "Opsjoner" 
   118 
   119msgid "MD5Sum" 
   120msgstr "" 
   121 
   122msgid "BillingCode" 
   123msgstr "" 
   124 
   125msgid "Pages" 
   126msgstr "" 
   127 
   128msgid "Previous page" 
   129msgstr "Forrige side" 
   130 
   131#, python-format 
   132msgid "Unsupported accounter backend %s" 
   133msgstr "Bokf�sbakgrunnen er ikke st� %s" 
   134 
   135#, python-format 
   136msgid "Configuration file %s not found." 
   137msgstr "Konfigurasjonsfil %s ble ikke funnet." 
   138 
   139#, fuzzy, python-format 
   140msgid "Option %s not found in section global of %s" 
   141msgstr "Opsjon %s ble ikke funnet i den globale delen av %s" 
   142 
   143#, fuzzy, python-format 
   144msgid "Option %s not found in section %s of %s" 
   145msgstr "Opsjonen %s ble ikke funnet i delen %s i %s" 
   146 
   147#, python-format 
   148msgid "Option ldaptls is set, but certificate %s is not readable." 
   149msgstr "" 
   150 
   151#, python-format 
   152msgid "Option logger only supports values in %s" 
   153msgstr "Opsjonen logger st� kun verdier i %s" 
   154 
   155#, python-format 
   156msgid "Invalid accounter %s for printer %s" 
   157msgstr "" 
   158 
   159#, python-format 
   160msgid "Option accounter in section %s only supports values in %s" 
   161msgstr "" 
   162 
   163#, python-format 
   164msgid "Option enforcement in section %s only supports values in %s" 
   165msgstr "" 
   166 
   167#, python-format 
   168msgid "Option onaccountererror in section %s only supports values in %s" 
   169msgstr "" 
   170 
   171#, python-format 
   172msgid "Invalid policy %s for printer %s" 
   173msgstr "Ugyldige regel %s for skriver %s" 
   174 
   175#, python-format 
   176msgid "Option policy in section %s only supports values in %s" 
   177msgstr "Regelopsjon i avsnitt %s st� kun verdier i %s" 
   178 
   179#, python-format 
   180msgid "Invalid option mailto %s for printer %s" 
   181msgstr "Ugyldige mailto opsjon %s for skriver %s" 
   182 
   183#, python-format 
   184msgid "Option mailto in section %s only supports values in %s" 
   185msgstr "Opsjonen mailto i avsnitt %s st� kun verdier i %s" 
   186 
   187#, python-format 
   188msgid "Invalid maximal deny banners counter %s" 
   189msgstr "" 
   190 
   191#, python-format 
   192msgid "Invalid grace delay %s" 
   193msgstr "" 
   194 
   195#, fuzzy, python-format 
   196msgid "Invalid poor man's threshold %s" 
   197msgstr "Ugyldig fattigmans terksel %s" 
   198 
   199msgid "" 
   200"Your Print Quota account balance is Low.\n" 
   201"Soon you'll not be allowed to print anymore.\n" 
   202"Please contact the Print Quota Administrator to solve the problem." 
   203msgstr "" 
   204"Din resterende utskriftskvote er lav.\n" 
   205"Du vil snart ikke kunne skrive ut mer.\n" 
   206"Ta kontakt med administratoren for utskriftskvotene for ��roblemet." 
   207 
   208#, python-format 
   209msgid "" 
   210"You are not allowed to print anymore because\n" 
   211"your Print Quota is exceeded on printer %s." 
   212msgstr "" 
   213"Du kan ikke lenger skrive ut fordi\n" 
   214"din utskriftkvote er overskredet p�kriver %s." 
   215 
   216#, python-format 
   217msgid "" 
   218"You will soon be forbidden to print anymore because\n" 
   219"your Print Quota is almost reached on printer %s." 
   220msgstr "" 
   221"Du vil snart ikke lenger kunne skrive ut fordi\n" 
   222"din utskriftskvote snart er overskredet p�kriver %s." 
   223 
   224#, python-format 
   225msgid "Option accountbanner in section %s only supports values in %s" 
   226msgstr "" 
   227 
   228#, python-format 
   229msgid "Option trustjobsize for printer %s is incorrect" 
   230msgstr "" 
   231 
   232msgid "Users" 
   233msgstr "" 
   234 
   235msgid "Groups" 
   236msgstr "" 
   237 
   238msgid "Printers" 
   239msgstr "" 
   240 
   241msgid "Users Print Quotas" 
   242msgstr "" 
   243 
   244msgid "Users Groups Print Quotas" 
   245msgstr "" 
   246 
   247msgid "History of Payments" 
   248msgstr "" 
   249 
   250msgid "Printers Groups Membership" 
   251msgstr "" 
   252 
   253msgid "Users Groups Membership" 
   254msgstr "" 
   255 
   256msgid "Comma Separated Values" 
   257msgstr "" 
   258 
   259msgid "Semicolon Separated Values" 
   260msgstr "" 
   261 
   262msgid "Tabulation Separated Values" 
   263msgstr "" 
   264 
   265msgid "eXtensible Markup Language" 
   266msgstr "" 
   267 
   268msgid "CUPS' page_log" 
   269msgstr "" 
   270 
   271msgid "You're not allowed to use this command." 
   272msgstr "Du har ikke tillatelse til �ruke denne kommandoen." 
   273 
   274#, python-format 
   275msgid "Invalid value [%s] for --filter command line option, see help." 
   276msgstr "" 
   277 
   278#, python-format 
   279msgid "Invalid modifier [%s] for --data command line option, see help." 
   280msgstr "Ugyldig modifikator [%s] for kommandolinje opsjonen --data, se Hjelp." 
   281 
   282#, python-format 
   283msgid "Invalid modifier [%s] for --format command line option, see help." 
   284msgstr "" 
   285"Ugyldig modifikator [%s] for kommandolinje opsjonen --format, se Hjelp." 
   286 
   287msgid "XML output is disabled because the jaxml module is not available." 
   288msgstr "Bruk av XML er ikke mulig fordi jaxml modulen ikke er tilgjengelig." 
   289 
   290msgid "PyKota data dumper failed : I/O error" 
   291msgstr "PyKotasystemets datadumper feilet: I/O-feil" 
   292 
   293#, fuzzy, python-format 
   294msgid "Unsupported logging subsystem %s" 
   295msgstr "Det underliggende systemet %s for bokf� er ikke st�" 
   296 
   297#, python-format 
   298msgid "Report for %s quota on printer %s" 
   299msgstr "Rapport for %s kvote p�kriver %s" 
   300 
   301#, python-format 
   302msgid "Pages grace time: %i days" 
   303msgstr "" 
   304 
   305#, python-format 
   306msgid "Price per job: %.3f" 
   307msgstr "Pris per utskriftsjobb: %.3f" 
   308 
   309#, python-format 
   310msgid "Price per page: %.3f" 
   311msgstr "Pris per side: %.3f" 
   312 
   313msgid "" 
   314"Group          overcharge   used    soft    hard    balance grace         " 
   315"total       paid warn" 
   316msgstr "" 
   317 
   318msgid "" 
   319"User           overcharge   used    soft    hard    balance grace         " 
   320"total       paid warn" 
   321msgstr "" 
   322 
   323msgid "unknown" 
   324msgstr "ukjent" 
   325 
   326#, python-format 
   327msgid "Real : %s" 
   328msgstr "Virkelig : %s" 
   329 
   330#, python-format 
   331msgid "Total : %9i" 
   332msgstr "Totalt : %9i" 
   333 
   334msgid "N/A" 
   335msgstr "" 
   336 
   337#, python-format 
   338msgid "Unsupported reporter backend %s" 
   339msgstr "Det bakenforliggende rapportprogrammet %s er ikke st�" 
   340 
   341#, python-format 
   342msgid "Unsupported quota storage backend %s" 
   343msgstr "Det bakenforliggende kvotesystemet %s er ikke st�" 
   344 
   345#, python-format 
   346msgid "Strange problem with uid(%s) : %s" 
   347msgstr "" 
   348 
   349#, python-format 
   350msgid "Running as user '%s'." 
   351msgstr "" 
   352 
   353msgid "No user named 'pykota'. Not dropping priviledges." 
   354msgstr "" 
   355 
   356#, python-format 
   357msgid "Impossible to drop priviledges : %s" 
   358msgstr "" 
   359 
   360msgid "Priviledges dropped. Now running as user 'pykota'." 
   361msgstr "" 
   362 
   363#, python-format 
   364msgid "Impossible to regain priviledges : %s" 
   365msgstr "" 
   366 
   367msgid "Regained priviledges. Now running as root." 
   368msgstr "" 
   369 
   370#, python-format 
   371msgid "Impossible to connect to SMTP server : %s" 
   372msgstr "Ikke mulig �oble seg til SMTP serveren . %s" 
   373 
   374#, python-format 
   375msgid "Impossible to send mail to %s, error %s : %s" 
   376msgstr "Ikke mulig �ende e-post til %s, feil %s : %s" 
   377 
   378#, python-format 
   379msgid "" 
   380"\n" 
   381"\n" 
   382"Please contact your system administrator :\n" 
   383"\n" 
   384"\t%s - <%s>\n" 
   385msgstr "" 
   386"\n" 
   387"\n" 
   388"Vennligst kontakt din systemadministrator :\n" 
   389"\n" 
   390"\t%s - <%s>\n" 
   391 
   392#, python-format 
   393msgid "Unable to match user %s on printer %s, applying default policy (%s)" 
   394msgstr "" 
   395 
   396#, python-format 
   397msgid "" 
   398"Unable to find user %s's account balance, applying default policy (%s) for " 
   399"printer %s" 
   400msgstr "" 
   401 
   402#, python-format 
   403msgid "User %s will not be charged for printing." 
   404msgstr "" 
   405 
   406#, python-format 
   407msgid "Print Quota exceeded for group %s on printer %s" 
   408msgstr "Utskriftskvoten er oversteget for gruppe %s p�kriver %s" 
   409 
   410msgid "Print Quota" 
   411msgstr "Utskriftskvote" 
   412 
   413msgid "Print Quota Exceeded" 
   414msgstr "Utskriftskvoten er oversteget" 
   415 
   416#, python-format 
   417msgid "Print Quota low for group %s on printer %s" 
   418msgstr "Utskriftskvoten er lav for gruppe %s p�kriver %s" 
   419 
   420#, python-format 
   421msgid "Print Quota exceeded for user %s on printer %s" 
   422msgstr "Utskriftskvoten er oversteget for bruker %s p�kriver %s" 
   423 
   424#, python-format 
   425msgid "Print Quota low for user %s on printer %s" 
   426msgstr "Utskriftskvoten er lav for bruker %s p�kriver %s" 
   427 
   428msgid "Print Quota Low" 
   429msgstr "Utskriftskvoten er lav" 
   430 
   431#, python-format 
   432msgid "Printing system %s, args=%s" 
   433msgstr "Utskriftssystem %s, args=%s" 
   434 
   435#, python-format 
   436msgid "Unable to precompute the job's size with the generic PDL analyzer : %s" 
   437msgstr "" 
   438"Klarer ikke �eregne st�sen p�tskriftsjobben ved hjelp av den " 
   439"generiske PDL analyseren : %s" 
   440 
   441#, python-format 
   442msgid "SIGTERM received, job %s cancelled." 
   443msgstr "Signalet SIGTERM ble sendt, utskriftsjobb %s avbrutt." 
   444 
   445msgid "Printer hostname undefined, set to 'localhost'" 
   446msgstr "Vertsnavnet til skriveren er udefinert, setter det lik 'localhost'" 
   447 
   448#, python-format 
   449msgid "Printing system unknown, args=%s" 
   450msgstr "Utskriftssystemet er ukjent, args=%s" 
   451 
   452#, python-format 
   453msgid "" 
   454"Printer %s not registered in the PyKota system, applying external policy (%" 
   455"s) for printer %s" 
   456msgstr "" 
   457 
   458#, python-format 
   459msgid "" 
   460"User %s not registered in the PyKota system, applying external policy (%s) " 
   461"for printer %s" 
   462msgstr "" 
   463 
   464#, python-format 
   465msgid "" 
   466"User %s doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, applying " 
   467"external policy (%s) for printer %s" 
   468msgstr "" 
   469 
   470#, python-format 
   471msgid "" 
   472"External policy %s for printer %s produced an error. Job rejected. Please " 
   473"check PyKota's configuration files." 
   474msgstr "" 
   475 
   476#, python-format 
   477msgid "" 
   478"Printer %s not registered in the PyKota system, applying default policy (%s)" 
   479msgstr "" 
   480 
   481#, python-format 
   482msgid "" 
   483"User %s not registered in the PyKota system, applying default policy (%s) " 
   484"for printer %s" 
   485msgstr "" 
   486 
   487#, python-format 
   488msgid "" 
   489"User %s doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, applying " 
   490"default policy (%s)" 
   491msgstr "" 
   492 
   493#, python-format 
   494msgid "" 
   495"Printer %s still not registered in the PyKota system, job will be rejected" 
   496msgstr "" 
   497 
   498#, python-format 
   499msgid "" 
   500"User %s still not registered in the PyKota system, job will be rejected on " 
   501"printer %s" 
   502msgstr "" 
   503 
   504#, python-format 
   505msgid "" 
   506"User %s still doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, job " 
   507"will be rejected" 
   508msgstr "" 
   509 
   510#, python-format 
   511msgid "Network error while doing SNMP queries on printer %s : %s" 
   512msgstr "" 
   513 
   514#, python-format 
   515msgid "SNMP message decoding error for printer %s : %s" 
   516msgstr "" 
   517 
   518#, python-format 
   519msgid "Problem encountered while doing SNMP queries on printer %s : %s" 
   520msgstr "" 
   521 
   522#, python-format 
   523msgid "Waiting for printer %s to be printing..." 
   524msgstr "" 
   525 
   526#, python-format 
   527msgid "Waiting for printer %s's idle status to stabilize..." 
   528msgstr "" 
   529 
   530#, python-format 
   531msgid "Problem during connection to %s:%s : %s" 
   532msgstr "Det oppstod et problem under oppkobling til %s:%s : %s" 
   533 
   534#, python-format 
   535msgid "Problem while sending PJL query to %s:%s : %s" 
   536msgstr "Det oppstod et problem under sending av PJL til %s:%s : %s" 
   537 
   538#, python-format 
   539msgid "A problem occured while reading printer %s's internal page counter." 
   540msgstr "Det oppstod et problem under avlesing av sidetelleren til skriver %s." 
   541 
   542#, python-format 
   543msgid "Retrieving printer %s's page counter from database instead." 
   544msgstr "" 
   545 
   546#, python-format 
   547msgid "" 
   548"Couldn't retrieve printer %s's internal page counter either before or after " 
   549"printing." 
   550msgstr "" 
   551 
   552#, python-format 
   553msgid "Job's size forced to 1 page for printer %s." 
   554msgstr "" 
   555 
   556#, python-format 
   557msgid "No previous job in database for printer %s." 
   558msgstr "" 
   559"Ingen tidligere utskriftsjobb er registrert i databasen for skriver %s." 
   560 
   561#, python-format 
   562msgid "Inconsistent values for printer %s's internal page counter." 
   563msgstr "" 
   564 
   565msgid "" 
   566"Internal SNMP accounting asked, but Python-SNMP is not available. Please " 
   567"download it from http://pysnmp.sourceforge.net" 
   568msgstr "" 
   569 
   570#, python-format 
   571msgid "Unknown printer address in HARDWARE(%s) for printer %s" 
   572msgstr "Ukjent skriveradresse i HARDWARE(%s) for skriver %s" 
   573 
   574#, python-format 
   575msgid "Launching HARDWARE(%s)..." 
   576msgstr "Starter HARDWARE(%s) ..." 
   577 
   578#, python-format 
   579msgid "SIGTERM was sent to hardware accounter %s (pid: %s)" 
   580msgstr "" 
   581 
   582#, python-format 
   583msgid "Line [%s] skipped in accounter's output. Trying again..." 
   584msgstr "" 
   585 
   586#, python-format 
   587msgid "Hardware accounter %s exit code is %s" 
   588msgstr "" 
   589 
   590#, python-format 
   591msgid "Unable to query printer %s via HARDWARE(%s)" 
   592msgstr "" 
   593 
   594#, python-format 
   595msgid "" 
   596"SNMP querying stage interrupted. Using latest value seen for internal page " 
   597"counter (%s) on printer %s." 
   598msgstr "" 
   599 
   600#, python-format 
   601msgid "" 
   602"PJL querying stage interrupted. Using latest value seen for internal page " 
   603"counter (%s) on printer %s." 
   604msgstr "" 
   605 
   606#, python-format 
   607msgid "Launching SOFTWARE(%s)..." 
   608msgstr "Starter SOFTWARE(%s) ..." 
   609 
   610#, python-format 
   611msgid "Unable to compute job size with accounter %s" 
   612msgstr "" 
   613 
   614#, python-format 
   615msgid "Problem while waiting for software accounter pid %s to exit : %s" 
   616msgstr "" 
   617 
   618#, python-format 
   619msgid "Software accounter %s exit code is %s" 
   620msgstr "" 
   621 
   622msgid "Totals may be inaccurate if some users are members of several groups." 
   623msgstr "" 
   624 
   625#, python-format 
   626msgid "" 
   627"Search base %s doesn't seem to exist. Probable misconfiguration. Please " 
   628"double check /etc/pykota/pykota.conf : %s" 
   629msgstr "" 
   630 
   631#, python-format 
   632msgid "Search for %s(%s) from %s(scope=%s) returned no answer." 
   633msgstr "" 
   634 
   635#, python-format 
   636msgid "Problem adding LDAP entry (%s, %s)" 
   637msgstr "Det oppstod et problem med �egge til i LDAP (%s, %s)" 
   638 
   639#, python-format 
   640msgid "Problem deleting LDAP entry (%s)" 
   641msgstr "Det oppstod et problem med �lette i LDAP (%s)" 
   642 
   643#, python-format 
   644msgid "Problem modifying LDAP entry (%s, %s)" 
   645msgstr "Det oppstod et problem med �ndre i LDAP (%s, %s)" 
   646 
   647#, python-format 
   648msgid "" 
   649"No pykotaAccountBalance object found for user %s. Did you create LDAP " 
   650"entries manually ?" 
   651msgstr "" 
   652 
   653#, python-format 
   654msgid "" 
   655"Unable to find an existing objectClass %s entry with %s=%s to attach " 
   656"pykotaAccount objectClass" 
   657msgstr "" 
   658 
   659#, python-format 
   660msgid "Unable to find an existing entry to attach pykotaGroup objectclass %s" 
   661msgstr "" 
   662 
  40663#, python-format 
  41664msgid "" 
   
  120743"Please e-mail bugs to: %s" 
  121744 
   745#, python-format 
   746msgid "Banner generator %s exit code is %s" 
   747msgstr "" 
   748 
  122749msgid "Job contains no data. Printing is denied." 
  123750msgstr "Utskriftsjobben inneholdt ingen data. Ingen utskrift utf� 
  124751 
   752msgid "Job is a duplicate. Printing is denied." 
   753msgstr "" 
   754 
  125755msgid "Banner won't be printed : maximum number of deny banners reached." 
  126756msgstr "" 
   
  139769#, python-format 
  140770msgid "Beware : computed job size (%s) != precomputed job size (%s)" 
   771msgstr "" 
   772 
   773msgid "" 
   774"The job size will be trusted anyway according to the 'trustjobsize' directive" 
   775msgstr "" 
   776 
   777#, python-format 
   778msgid "" 
   779"The job size will be trusted because it is inferior to the 'trustjobsize' " 
   780"directive's limit %s" 
   781msgstr "" 
   782 
   783#, python-format 
   784msgid "" 
   785"The job size will be modified according to the 'trustjobsize' directive : %s" 
  141786msgstr "" 
  142787 
   
  4831128msgstr "" 
  4841129 
  485 msgid "You're not allowed to use this command." 
  486 msgstr "Du har ikke tillatelse til �ruke denne kommandoen." 
  487  
  4881130#, python-format 
  4891131msgid "Invalid used value %s." 
   
  5331175msgstr "Du m�ppgi en bruker eller gruppenavn p�ommandolinja" 
  5341176 
   1177#, python-format 
   1178msgid "Prototype object %s not found in Quota Storage." 
   1179msgstr "Prototype objekt %s ikke funnet i PyKotasystemet." 
   1180 
  5351181#, fuzzy, python-format 
  5361182msgid "Prototype %s not found in Quota Storage for printer %s." 
  5371183msgstr "Prototypen %s for skriver %s ikke funnet i PyKotasystemet." 
  538  
  539 #, python-format 
  540 msgid "Prototype object %s not found in Quota Storage." 
  541 msgstr "Prototype objekt %s ikke funnet i PyKotasystemet." 
  5421184 
  5431185#, python-format 
   
  7871429"\n" 
  7881430"Please e-mail bugs to: %s" 
  789  
  790 #, python-format 
  791 msgid "" 
  792 "pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
  793 "An OSD quota monitor for PyKota.\n" 
  794 "\n" 
  795 "command line usage :\n" 
  796 "\n" 
  797 "  pykosd [options]\n" 
  798 "\n" 
  799 "options :\n" 
  800 "\n" 
  801 "  -v | --version       Prints pykosd's version number then exits.\n" 
  802 "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
  803 "  \n" 
  804 "  -c | --color #rrggbb Sets the color to use for display as an hexadecimal\n" 
  805 "                       triplet, for example #FF0000 is 100%% red.\n" 
  806 "                       Defaults to 100%% green (#00FF00).\n" 
  807 "                       \n" 
  808 "  -d | --duration d    Sets the duration of the display in seconds. \n" 
  809 "                       Defaults to 3 seconds.\n" 
  810 "                       \n" 
  811 "  -f | --font f        Sets the font to use for " 
  812 "display.                      \n" 
  813 "                       Defaults to the Python OSD library's default.\n" 
  814 "  \n" 
  815 "  -l | --loop n        Sets the number of times the info will be displayed.\n" 
  816 "                       Defaults to 0, which means loop forever.\n" 
  817 "                       \n" 
  818 "  -s | --sleep s       Sets the sleeping duration between two displays \n" 
  819 "                       in seconds. Defaults to 180 seconds (3 minutes).\n" 
  820 "                       \n" 
  821 "  \n" 
  822 "examples :                              \n" 
  823 "\n" 
  824 "  $ pykosd -s 60 --loop 5\n" 
  825 "  \n" 
  826 "  Will launch pykosd. Display will be refreshed every 60 seconds,\n" 
  827 "  and will last for 3 seconds (the default) each time. After five\n" 
  828 "  iterations, the program will exit.\n" 
  829 "  \n" 
  830 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
  831 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
  832 "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
  833 "(at your option) any later version.\n" 
  834 "\n" 
  835 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
  836 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
  837 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
  838 "GNU General Public License for more details.\n" 
  839 "\n" 
  840 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
  841 "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
  842 "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
  843 "\n" 
  844 "Please e-mail bugs to: %s" 
  845 msgstr "" 
  846 "pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
  847 "En OSD kvote overv�r for PyKota.\n" 
  848 "\n" 
  849 "kommandolinje bruk :\n" 
  850 "\n" 
  851 "  pykosd [opsjoner]\n" 
  852 "\n" 
  853 "opsjoner :\n" 
  854 "\n" 
  855 "  -v | --version       Viser pykosd versjons nummer.\n" 
  856 "  -h | --help          Viser denne meldingen.\n" 
  857 "  \n" 
  858 "  -c | --color #rrggbb Setter fargen som skal brukes p�kjermen i " 
  859 "hexadesimal\n" 
  860 "                       formatet, f.eks er #FF0000 100%% r�n" 
  861 "                       Standard er 100%% gr�#00FF00).\n" 
  862 "                       \n" 
  863 "  -d | --duration d    Setter visningsvarigheten til et antall sekunder.\n" 
  864 "                       Standard er 3 sekunder.\n" 
  865 "                       \n" 
  866 "  -f | --font f        Setter skrifttypen som skal brukes " 
  867 "p�jermen.                      \n" 
  868 "                       Bruker bibliotekete til Python OSD som standard.\n" 
  869 "  \n" 
  870 "  -l | --loop n        Setter antall ganger informasjonen vil bli vist.\n" 
  871 "                       Standard er 0, som betyr at den g�i en evig l�\n" 
  872 "                       \n" 
  873 "  -s | --sleep s       Setter dvaleperioden i sekunder mellom to visninger \n" 
  874 "                       Standard er 180 sekunder (3 minutter).\n" 
  875 "                       \n" 
  876 "  \n" 
  877 "eksempler :                              \n" 
  878 "\n" 
  879 "  $ pykosd -s 60 --loop 5\n" 
  880 "  \n" 
  881 "  Vil starte pykosd med oppdatert visning hvert 60 sekund,\n" 
  882 "  som varer i 3 sekunder (standard) hver gang. Etter 5 visninger\n" 
  883 "  s�topper det.\n" 
  884 "  \n" 
  885 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
  886 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
  887 "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
  888 "(at your option) any later version.\n" 
  889 "\n" 
  890 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
  891 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
  892 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
  893 "GNU General Public License for more details.\n" 
  894 "\n" 
  895 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
  896 "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
  897 "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
  898 "\n" 
  899 "Please e-mail bugs to: %s" 
  900  
  901 #, python-format 
  902 msgid "Invalid duration option %s" 
  903 msgstr "Ugyldig verdi for varighet %s" 
  904  
  905 #, python-format 
  906 msgid "Invalid loop option %s" 
  907 msgstr "Ugyldig repetisjons valg %s" 
  908  
  909 #, python-format 
  910 msgid "Invalid sleep option %s" 
  911 msgstr "Ugyldig dvale valg %s" 
  912  
  913 #, python-format 
  914 msgid "Invalid color option %s" 
  915 msgstr "Ugyldig fargevalg %s" 
  916  
  917 #, python-format 
  918 msgid "User %s doesn't exist in PyKota's database" 
  919 msgstr "Brukeren %s finnes ikke i databasen til PyKota" 
  920  
  921 #, python-format 
  922 msgid "Pages used on %s : %s" 
  923 msgstr "Antall sider brukt p�s : %s" 
  924  
  925 #, python-format 
  926 msgid "PyKota Units left : %.2f" 
  927 msgstr "Pykota enheter igjen : %.2f" 
  928  
  929 #, python-format 
  930 msgid "" 
  931 "pykotme v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
  932 "\n" 
  933 "Gives print quotes to users.\n" 
  934 "\n" 
  935 "command line usage :\n" 
  936 "\n" 
  937 "  pykotme  [options]  [files]\n" 
  938 "\n" 
  939 "options :\n" 
  940 "\n" 
  941 "  -v | --version       Prints pykotme's version number then exits.\n" 
  942 "  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
  943 "  \n" 
  944 "  -P | --printer p     Gives a quote for this printer only. Actually p can\n" 
  945 "                       use wildcards characters to select only\n" 
  946 "                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
  947 "                       all printers.\n" 
  948 "                       You can specify several names or wildcards, \n" 
  949 "                       by separating them with commas.\n" 
  950 "  \n" 
  951 "examples :                              \n" 
  952 "\n" 
  953 "  $ pykotme --printer apple file1.ps file2.ps\n" 
  954 "  \n" 
  955 "  This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" 
  956 "  the price and size of a job consisting in file1.ps and file2.ps \n" 
  957 "  which would be sent to the apple printer.\n" 
  958 "  \n" 
  959 "  $ pykotme --printer apple,hplaser <file1.ps\n" 
  960 "  \n" 
  961 "  This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" 
  962 "  the price and size of a job consisting in file1.ps as read from\n" 
  963 "  standard input, which would be sent to the apple or hplaser\n" 
  964 "  printer.\n" 
  965 "\n" 
  966 "  $ pykotme \n" 
  967 "  \n" 
  968 "  This will give a quote for a job consisting of what is on standard \n" 
  969 "  input. The quote will list the job size, and the price the job\n" 
  970 "  would cost on each printer.\n" 
  971 "\n" 
  972 "This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
  973 "it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
  974 "the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
  975 "(at your option) any later version.\n" 
  976 "\n" 
  977 "This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
  978 "but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
  979 "MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
  980 "GNU General Public License for more details.\n" 
  981 "\n" 
  982 "You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
  983 "along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
  984 "Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
  985 "\n" 
  986 "Please e-mail bugs to: %s" 
  987 msgstr "" 
  988  
  989 #, python-format 
  990 msgid "Your account balance : %.2f" 
  991 msgstr "Din utskriftskvote balanse : %.2f" 
  992  
  993 #, python-format 
  994 msgid "Job size : %i pages" 
  995 msgstr "St�se p�tskriftsjobben : %i sider" 
  996  
  997 #, python-format 
  998 msgid "Cost on printer %s : %.2f" 
  999 msgstr "Prisen p�kriver %s : %.2f" 
  10001431 
  10011432#, python-format 
   
  10731504msgstr "" 
  10741505 
  1075 msgid "Date" 
  1076 msgstr "Dato" 
  1077  
  10781506msgid "Allowed" 
  10791507msgstr "" 
   
  10871515msgid "Result" 
  10881516msgstr "" 
  1089  
  1090 msgid "Title" 
  1091 msgstr "Titel" 
  1092  
  1093 msgid "Filename" 
  1094 msgstr "Filnavn" 
  10951517 
  10961518#, python-format 
   
  15251947 
  15261948#, python-format 
  1527 msgid "Unsupported accounter backend %s" 
  1528 msgstr "Bokf�sbakgrunnen er ikke st� %s" 
  1529  
  1530 #, python-format 
  1531 msgid "Configuration file %s not found." 
  1532 msgstr "Konfigurasjonsfil %s ble ikke funnet." 
  1533  
  1534 #, fuzzy, python-format 
  1535 msgid "Option %s not found in section global of %s" 
  1536 msgstr "Opsjon %s ble ikke funnet i den globale delen av %s" 
  1537  
  1538 #, fuzzy, python-format 
  1539 msgid "Option %s not found in section %s of %s" 
  1540 msgstr "Opsjonen %s ble ikke funnet i delen %s i %s" 
  1541  
  1542 #, python-format 
  1543 msgid "Option ldaptls is set, but certificate %s is not readable." 
  1544 msgstr "" 
  1545  
  1546 #, python-format 
  1547 msgid "Option logger only supports values in %s" 
  1548 msgstr "Opsjonen logger st� kun verdier i %s" 
  1549  
  1550 #, python-format 
  1551 msgid "Invalid accounter %s for printer %s" 
  1552 msgstr "" 
  1553  
  1554 #, python-format 
  1555 msgid "Option accounter in section %s only supports values in %s" 
  1556 msgstr "" 
  1557  
  1558 #, python-format 
  1559 msgid "Option enforcement in section %s only supports values in %s" 
  1560 msgstr "" 
  1561  
  1562 #, python-format 
  1563 msgid "Option onaccountererror in section %s only supports values in %s" 
  1564 msgstr "" 
  1565  
  1566 #, python-format 
  1567 msgid "Invalid policy %s for printer %s" 
  1568 msgstr "Ugyldige regel %s for skriver %s" 
  1569  
  1570 #, python-format 
  1571 msgid "Option policy in section %s only supports values in %s" 
  1572 msgstr "Regelopsjon i avsnitt %s st� kun verdier i %s" 
  1573  
  1574 #, python-format 
  1575 msgid "Invalid option mailto %s for printer %s" 
  1576 msgstr "Ugyldige mailto opsjon %s for skriver %s" 
  1577  
  1578 #, python-format 
  1579 msgid "Option mailto in section %s only supports values in %s" 
  1580 msgstr "Opsjonen mailto i avsnitt %s st� kun verdier i %s" 
  1581  
  1582 #, python-format 
  1583 msgid "Invalid maximal deny banners counter %s" 
  1584 msgstr "" 
  1585  
  1586 #, python-format 
  1587 msgid "Invalid grace delay %s" 
  1588 msgstr "" 
  1589  
  1590 #, fuzzy, python-format 
  1591 msgid "Invalid poor man's threshold %s" 
  1592 msgstr "Ugyldig fattigmans terksel %s" 
  1593  
  1594 msgid "" 
  1595 "Your Print Quota account balance is Low.\n" 
  1596 "Soon you'll not be allowed to print anymore.\n" 
  1597 "Please contact the Print Quota Administrator to solve the problem." 
  1598 msgstr "" 
  1599 "Din resterende utskriftskvote er lav.\n" 
  1600 "Du vil snart ikke kunne skrive ut mer.\n" 
  1601 "Ta kontakt med administratoren for utskriftskvotene for ��roblemet." 
  1602  
  1603 #, python-format 
  1604 msgid "" 
  1605 "You are not allowed to print anymore because\n" 
  1606 "your Print Quota is exceeded on printer %s." 
  1607 msgstr "" 
  1608 "Du kan ikke lenger skrive ut fordi\n" 
  1609 "din utskriftkvote er overskredet p�kriver %s." 
  1610  
  1611 #, python-format 
  1612 msgid "" 
  1613 "You will soon be forbidden to print anymore because\n" 
  1614 "your Print Quota is almost reached on printer %s." 
  1615 msgstr "" 
  1616 "Du vil snart ikke lenger kunne skrive ut fordi\n" 
  1617 "din utskriftskvote snart er overskredet p�kriver %s." 
  1618  
  1619 #, python-format 
  1620 msgid "Option accountbanner in section %s only supports values in %s" 
  1621 msgstr "" 
  1622  
  1623 msgid "History" 
  1624 msgstr "Historie" 
  1625  
  1626 msgid "Users" 
  1627 msgstr "" 
  1628  
  1629 msgid "Groups" 
  1630 msgstr "" 
  1631  
  1632 msgid "Printers" 
  1633 msgstr "" 
  1634  
  1635 msgid "Users Print Quotas" 
  1636 msgstr "" 
  1637  
  1638 msgid "Users Groups Print Quotas" 
  1639 msgstr "" 
  1640  
  1641 msgid "History of Payments" 
  1642 msgstr "" 
  1643  
  1644 msgid "Printers Groups Membership" 
  1645 msgstr "" 
  1646  
  1647 msgid "Users Groups Membership" 
  1648 msgstr "" 
  1649  
  1650 msgid "Comma Separated Values" 
  1651 msgstr "" 
  1652  
  1653 msgid "Semicolon Separated Values" 
  1654 msgstr "" 
  1655  
  1656 msgid "Tabulation Separated Values" 
  1657 msgstr "" 
  1658  
  1659 msgid "eXtensible Markup Language" 
  1660 msgstr "" 
  1661  
  1662 msgid "CUPS' page_log" 
  1663 msgstr "" 
  1664  
  1665 #, python-format 
  1666 msgid "Invalid value [%s] for --filter command line option, see help." 
  1667 msgstr "" 
  1668  
  1669 #, python-format 
  1670 msgid "Invalid modifier [%s] for --data command line option, see help." 
  1671 msgstr "Ugyldig modifikator [%s] for kommandolinje opsjonen --data, se Hjelp." 
  1672  
  1673 #, python-format 
  1674 msgid "Invalid modifier [%s] for --format command line option, see help." 
  1675 msgstr "" 
  1676 "Ugyldig modifikator [%s] for kommandolinje opsjonen --format, se Hjelp." 
  1677  
  1678 msgid "XML output is disabled because the jaxml module is not available." 
  1679 msgstr "Bruk av XML er ikke mulig fordi jaxml modulen ikke er tilgjengelig." 
  1680  
  1681 msgid "PyKota data dumper failed : I/O error" 
  1682 msgstr "PyKotasystemets datadumper feilet: I/O-feil" 
  1683  
  1684 #, fuzzy, python-format 
  1685 msgid "Unsupported logging subsystem %s" 
  1686 msgstr "Det underliggende systemet %s for bokf� er ikke st�" 
  1687  
  1688 #, python-format 
  1689 msgid "Report for %s quota on printer %s" 
  1690 msgstr "Rapport for %s kvote p�kriver %s" 
  1691  
  1692 #, python-format 
  1693 msgid "Pages grace time: %i days" 
  1694 msgstr "" 
  1695  
  1696 #, python-format 
  1697 msgid "Price per job: %.3f" 
  1698 msgstr "Pris per utskriftsjobb: %.3f" 
  1699  
  1700 #, python-format 
  1701 msgid "Price per page: %.3f" 
  1702 msgstr "Pris per side: %.3f" 
  1703  
  1704 msgid "" 
  1705 "Group          overcharge   used    soft    hard    balance grace         " 
  1706 "total       paid warn" 
  1707 msgstr "" 
  1708  
  1709 msgid "" 
  1710 "User           overcharge   used    soft    hard    balance grace         " 
  1711 "total       paid warn" 
  1712 msgstr "" 
  1713  
  1714 msgid "unknown" 
  1715 msgstr "ukjent" 
  1716  
  1717 #, python-format 
  1718 msgid "Real : %s" 
  1719 msgstr "Virkelig : %s" 
  1720  
  1721 #, python-format 
  1722 msgid "Total : %9i" 
  1723 msgstr "Totalt : %9i" 
  1724  
  1725 msgid "N/A" 
  1726 msgstr "" 
  1727  
  1728 #, python-format 
  1729 msgid "Unsupported reporter backend %s" 
  1730 msgstr "Det bakenforliggende rapportprogrammet %s er ikke st�" 
  1731  
  1732 #, python-format 
  1733 msgid "Unsupported quota storage backend %s" 
  1734 msgstr "Det bakenforliggende kvotesystemet %s er ikke st�" 
  1735  
  1736 #, python-format 
  1737 msgid "Strange problem with uid(%s) : %s" 
  1738 msgstr "" 
  1739  
  1740 #, python-format 
  1741 msgid "Running as user '%s'." 
  1742 msgstr "" 
  1743  
  1744 msgid "No user named 'pykota'. Not dropping priviledges." 
  1745 msgstr "" 
  1746  
  1747 #, python-format 
  1748 msgid "Impossible to drop priviledges : %s" 
  1749 msgstr "" 
  1750  
  1751 msgid "Priviledges dropped. Now running as user 'pykota'." 
  1752 msgstr "" 
  1753  
  1754 #, python-format 
  1755 msgid "Impossible to regain priviledges : %s" 
  1756 msgstr "" 
  1757  
  1758 msgid "Regained priviledges. Now running as root." 
  1759 msgstr "" 
  1760  
  1761 #, python-format 
  1762 msgid "Impossible to connect to SMTP server : %s" 
  1763 msgstr "Ikke mulig �oble seg til SMTP serveren . %s" 
  1764  
  1765 #, python-format 
  1766 msgid "Impossible to send mail to %s, error %s : %s" 
  1767 msgstr "Ikke mulig �ende e-post til %s, feil %s : %s" 
  1768  
  1769 #, python-format 
  1770 msgid "" 
  1771 "\n" 
  1772 "\n" 
  1773 "Please contact your system administrator :\n" 
  1774 "\n" 
  1775 "\t%s - <%s>\n" 
  1776 msgstr "" 
  1777 "\n" 
  1778 "\n" 
  1779 "Vennligst kontakt din systemadministrator :\n" 
  1780 "\n" 
  1781 "\t%s - <%s>\n" 
  1782  
  1783 #, python-format 
  1784 msgid "Unable to match user %s on printer %s, applying default policy (%s)" 
  1785 msgstr "" 
  1786  
  1787 #, python-format 
  1788 msgid "" 
  1789 "Unable to find user %s's account balance, applying default policy (%s) for " 
  1790 "printer %s" 
  1791 msgstr "" 
  1792  
  1793 #, python-format 
  1794 msgid "User %s will not be charged for printing." 
  1795 msgstr "" 
  1796  
  1797 #, python-format 
  1798 msgid "Print Quota exceeded for group %s on printer %s" 
  1799 msgstr "Utskriftskvoten er oversteget for gruppe %s p�kriver %s" 
  1800  
  1801 msgid "Print Quota" 
  1802 msgstr "Utskriftskvote" 
  1803  
  1804 msgid "Print Quota Exceeded" 
  1805 msgstr "Utskriftskvoten er oversteget" 
  1806  
  1807 #, python-format 
  1808 msgid "Print Quota low for group %s on printer %s" 
  1809 msgstr "Utskriftskvoten er lav for gruppe %s p�kriver %s" 
  1810  
  1811 #, python-format 
  1812 msgid "Print Quota exceeded for user %s on printer %s" 
  1813 msgstr "Utskriftskvoten er oversteget for bruker %s p�kriver %s" 
  1814  
  1815 #, python-format 
  1816 msgid "Print Quota low for user %s on printer %s" 
  1817 msgstr "Utskriftskvoten er lav for bruker %s p�kriver %s" 
  1818  
  1819 msgid "Print Quota Low" 
  1820 msgstr "Utskriftskvoten er lav" 
  1821  
  1822 #, python-format 
  1823 msgid "Printing system %s, args=%s" 
  1824 msgstr "Utskriftssystem %s, args=%s" 
  1825  
  1826 #, python-format 
  1827 msgid "Unable to precompute the job's size with the generic PDL analyzer : %s" 
  1828 msgstr "" 
  1829 "Klarer ikke �eregne st�sen p�tskriftsjobben ved hjelp av den " 
  1830 "generiske PDL analyseren : %s" 
  1831  
  1832 #, python-format 
  1833 msgid "SIGTERM received, job %s cancelled." 
  1834 msgstr "Signalet SIGTERM ble sendt, utskriftsjobb %s avbrutt." 
  1835  
  1836 #, python-format 
  1837 msgid "Banner generator %s exit code is %s" 
  1838 msgstr "" 
  1839  
  1840 msgid "Printer hostname undefined, set to 'localhost'" 
  1841 msgstr "Vertsnavnet til skriveren er udefinert, setter det lik 'localhost'" 
  1842  
  1843 #, python-format 
  1844 msgid "Printing system unknown, args=%s" 
  1845 msgstr "Utskriftssystemet er ukjent, args=%s" 
  1846  
  1847 #, python-format 
  1848 msgid "" 
  1849 "Printer %s not registered in the PyKota system, applying external policy (%" 
  1850 "s) for printer %s" 
  1851 msgstr "" 
  1852  
  1853 #, python-format 
  1854 msgid "" 
  1855 "User %s not registered in the PyKota system, applying external policy (%s) " 
  1856 "for printer %s" 
  1857 msgstr "" 
  1858  
  1859 #, python-format 
  1860 msgid "" 
  1861 "User %s doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, applying " 
  1862 "external policy (%s) for printer %s" 
  1863 msgstr "" 
  1864  
  1865 #, python-format 
  1866 msgid "" 
  1867 "External policy %s for printer %s produced an error. Job rejected. Please " 
  1868 "check PyKota's configuration files." 
  1869 msgstr "" 
  1870  
  1871 #, python-format 
  1872 msgid "" 
  1873 "Printer %s not registered in the PyKota system, applying default policy (%s)" 
  1874 msgstr "" 
  1875  
  1876 #, python-format 
  1877 msgid "" 
  1878 "User %s not registered in the PyKota system, applying default policy (%s) " 
  1879 "for printer %s" 
  1880 msgstr "" 
  1881  
  1882 #, python-format 
  1883 msgid "" 
  1884 "User %s doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, applying " 
  1885 "default policy (%s)" 
  1886 msgstr "" 
  1887  
  1888 #, python-format 
  1889 msgid "" 
  1890 "Printer %s still not registered in the PyKota system, job will be rejected" 
  1891 msgstr "" 
  1892  
  1893 #, python-format 
  1894 msgid "" 
  1895 "User %s still not registered in the PyKota system, job will be rejected on " 
  1896 "printer %s" 
  1897 msgstr "" 
  1898  
  1899 #, python-format 
  1900 msgid "" 
  1901 "User %s still doesn't have quota on printer %s in the PyKota system, job " 
  1902 "will be rejected" 
  1903 msgstr "" 
  1904  
  1905 #, python-format 
  1906 msgid "Network error while doing SNMP queries on printer %s : %s" 
  1907 msgstr "" 
  1908  
  1909 #, python-format 
  1910 msgid "SNMP message decoding error for printer %s : %s" 
  1911 msgstr "" 
  1912  
  1913 #, python-format 
  1914 msgid "Problem encountered while doing SNMP queries on printer %s : %s" 
  1915 msgstr "" 
  1916  
  1917 #, python-format 
  1918 msgid "Waiting for printer %s to be printing..." 
  1919 msgstr "" 
  1920  
  1921 #, python-format 
  1922 msgid "Waiting for printer %s's idle status to stabilize..." 
  1923 msgstr "" 
  1924  
  1925 #, python-format 
  1926 msgid "Problem during connection to %s:%s : %s" 
  1927 msgstr "Det oppstod et problem under oppkobling til %s:%s : %s" 
  1928  
  1929 #, python-format 
  1930 msgid "Problem while sending PJL query to %s:%s : %s" 
  1931 msgstr "Det oppstod et problem under sending av PJL til %s:%s : %s" 
  1932  
  1933 #, python-format 
  1934 msgid "A problem occured while reading printer %s's internal page counter." 
  1935 msgstr "Det oppstod et problem under avlesing av sidetelleren til skriver %s." 
  1936  
  1937 #, python-format 
  1938 msgid "Retrieving printer %s's page counter from database instead." 
  1939 msgstr "" 
  1940  
  1941 #, python-format 
  1942 msgid "" 
  1943 "Couldn't retrieve printer %s's internal page counter either before or after " 
  1944 "printing." 
  1945 msgstr "" 
  1946  
  1947 #, python-format 
  1948 msgid "Job's size forced to 1 page for printer %s." 
  1949 msgstr "" 
  1950  
  1951 #, python-format 
  1952 msgid "No previous job in database for printer %s." 
  1953 msgstr "" 
  1954 "Ingen tidligere utskriftsjobb er registrert i databasen for skriver %s." 
  1955  
  1956 #, python-format 
  1957 msgid "Inconsistent values for printer %s's internal page counter." 
  1958 msgstr "" 
  1959  
  1960 msgid "" 
  1961 "Internal SNMP accounting asked, but Python-SNMP is not available. Please " 
  1962 "download it from http://pysnmp.sourceforge.net" 
  1963 msgstr "" 
  1964  
  1965 #, python-format 
  1966 msgid "Unknown printer address in HARDWARE(%s) for printer %s" 
  1967 msgstr "Ukjent skriveradresse i HARDWARE(%s) for skriver %s" 
  1968  
  1969 #, python-format 
  1970 msgid "Launching HARDWARE(%s)..." 
  1971 msgstr "Starter HARDWARE(%s) ..." 
  1972  
  1973 #, python-format 
  1974 msgid "SIGTERM was sent to hardware accounter %s (pid: %s)" 
  1975 msgstr "" 
  1976  
  1977 #, python-format 
  1978 msgid "Line [%s] skipped in accounter's output. Trying again..." 
  1979 msgstr "" 
  1980  
  1981 #, python-format 
  1982 msgid "Hardware accounter %s exit code is %s" 
  1983 msgstr "" 
  1984  
  1985 #, python-format 
  1986 msgid "Unable to query printer %s via HARDWARE(%s)" 
  1987 msgstr "" 
  1988  
  1989 #, python-format 
  1990 msgid "" 
  1991 "SNMP querying stage interrupted. Using latest value seen for internal page " 
  1992 "counter (%s) on printer %s." 
  1993 msgstr "" 
  1994  
  1995 #, python-format 
  1996 msgid "" 
  1997 "PJL querying stage interrupted. Using latest value seen for internal page " 
  1998 "counter (%s) on printer %s." 
  1999 msgstr "" 
  2000  
  2001 #, python-format 
  2002 msgid "Launching SOFTWARE(%s)..." 
  2003 msgstr "Starter SOFTWARE(%s) ..." 
  2004  
  2005 #, python-format 
  2006 msgid "Unable to compute job size with accounter %s" 
  2007 msgstr "" 
  2008  
  2009 #, python-format 
  2010 msgid "Problem while waiting for software accounter pid %s to exit : %s" 
  2011 msgstr "" 
  2012  
  2013 #, python-format 
  2014 msgid "Software accounter %s exit code is %s" 
  2015 msgstr "" 
  2016  
  2017 msgid "Totals may be inaccurate if some users are members of several groups." 
  2018 msgstr "" 
  2019  
  2020 #, python-format 
  2021 msgid "" 
  2022 "Search base %s doesn't seem to exist. Probable misconfiguration. Please " 
  2023 "double check /etc/pykota/pykota.conf : %s" 
  2024 msgstr "" 
  2025  
  2026 #, python-format 
  2027 msgid "Search for %s(%s) from %s(scope=%s) returned no answer." 
  2028 msgstr "" 
  2029  
  2030 #, python-format 
  2031 msgid "Problem adding LDAP entry (%s, %s)" 
  2032 msgstr "Det oppstod et problem med �egge til i LDAP (%s, %s)" 
  2033  
  2034 #, python-format 
  2035 msgid "Problem deleting LDAP entry (%s)" 
  2036 msgstr "Det oppstod et problem med �lette i LDAP (%s)" 
  2037  
  2038 #, python-format 
  2039 msgid "Problem modifying LDAP entry (%s, %s)" 
  2040 msgstr "Det oppstod et problem med �ndre i LDAP (%s, %s)" 
  2041  
  2042 #, python-format 
  2043 msgid "" 
  2044 "No pykotaAccountBalance object found for user %s. Did you create LDAP " 
  2045 "entries manually ?" 
  2046 msgstr "" 
  2047  
  2048 #, python-format 
  2049 msgid "" 
  2050 "Unable to find an existing objectClass %s entry with %s=%s to attach " 
  2051 "pykotaAccount objectClass" 
  2052 msgstr "" 
  2053  
  2054 #, python-format 
  2055 msgid "Unable to find an existing entry to attach pykotaGroup objectclass %s" 
  2056 msgstr "" 
  2057  
  2058 msgid "PyKota Reports" 
  2059 msgstr "Pykota rapporter" 
  2060  
  2061 msgid "Report" 
  2062 msgstr "Rapport" 
  2063  
  2064 msgid "Printer" 
  2065 msgstr "Skriver" 
  2066  
  2067 #, fuzzy 
  2068 msgid "User / Group names mask" 
  2069 msgstr "Bruker / gruppe navn felt" 
  2070  
  2071 msgid "Groups report" 
  2072 msgstr "Grupperapport" 
  2073  
  2074 msgid "Please click on the above button" 
  2075 msgstr "Vennligst trykk p�nappen ovenfor" 
  2076  
  2077 msgid "Empty" 
  2078 msgstr "Tomt" 
  2079  
  2080 msgid "Action" 
  2081 msgstr "Handling" 
  2082  
  2083 msgid "User" 
  2084 msgstr "Bruker" 
  2085  
  2086 msgid "Hostname" 
  2087 msgstr "Vertsnavn" 
  2088  
  2089 msgid "JobId" 
  2090 msgstr "UtskriftsId" 
  2091  
  2092 msgid "JobSize" 
  2093 msgstr "UtskriftsSt�se" 
  2094  
  2095 msgid "JobPrice" 
  2096 msgstr "UtskriftsPris" 
  2097  
  2098 msgid "Copies" 
  2099 msgstr "Kopier" 
  2100  
  2101 msgid "JobBytes" 
  2102 msgstr "UtskriftsBytes" 
  2103  
  2104 msgid "PageCounter" 
  2105 msgstr "SideTeller" 
  2106  
  2107 msgid "Options" 
  2108 msgstr "Opsjoner" 
  2109  
  2110 msgid "MD5Sum" 
  2111 msgstr "" 
  2112  
  2113 msgid "BillingCode" 
  2114 msgstr "" 
  2115  
  2116 msgid "Pages" 
  2117 msgstr "" 
  2118  
  2119 msgid "Previous page" 
  2120 msgstr "Forrige side" 
  2121  
  2122 msgid "PyKota Data Dumper" 
  2123 msgstr "" 
  2124  
  2125 msgid "Dump" 
  2126 msgstr "" 
  2127  
  2128 msgid "Data Type" 
  2129 msgstr "" 
  2130  
  2131 msgid "Output Format" 
  2132 msgstr "" 
  2133  
  2134 msgid "Filter" 
  2135 msgstr "" 
   1949msgid "" 
   1950"pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   1951"An OSD quota monitor for PyKota.\n" 
   1952"\n" 
   1953"command line usage :\n" 
   1954"\n" 
   1955"  pykosd [options]\n" 
   1956"\n" 
   1957"options :\n" 
   1958"\n" 
   1959"  -v | --version       Prints pykosd's version number then exits.\n" 
   1960"  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   1961"  \n" 
   1962"  -c | --color #rrggbb Sets the color to use for display as an hexadecimal\n" 
   1963"                       triplet, for example #FF0000 is 100%% red.\n" 
   1964"                       Defaults to 100%% green (#00FF00).\n" 
   1965"                       \n" 
   1966"  -d | --duration d    Sets the duration of the display in seconds. \n" 
   1967"                       Defaults to 3 seconds.\n" 
   1968"                       \n" 
   1969"  -f | --font f        Sets the font to use for " 
   1970"display.                      \n" 
   1971"                       Defaults to the Python OSD library's default.\n" 
   1972"  \n" 
   1973"  -l | --loop n        Sets the number of times the info will be displayed.\n" 
   1974"                       Defaults to 0, which means loop forever.\n" 
   1975"                       \n" 
   1976"  -s | --sleep s       Sets the sleeping duration between two displays \n" 
   1977"                       in seconds. Defaults to 180 seconds (3 minutes).\n" 
   1978"                       \n" 
   1979"  \n" 
   1980"examples :                              \n" 
   1981"\n" 
   1982"  $ pykosd -s 60 --loop 5\n" 
   1983"  \n" 
   1984"  Will launch pykosd. Display will be refreshed every 60 seconds,\n" 
   1985"  and will last for 3 seconds (the default) each time. After five\n" 
   1986"  iterations, the program will exit.\n" 
   1987"  \n" 
   1988"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   1989"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   1990"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   1991"(at your option) any later version.\n" 
   1992"\n" 
   1993"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   1994"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   1995"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   1996"GNU General Public License for more details.\n" 
   1997"\n" 
   1998"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   1999"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   2000"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   2001"\n" 
   2002"Please e-mail bugs to: %s" 
   2003msgstr "" 
   2004"pykosd v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   2005"En OSD kvote overv�r for PyKota.\n" 
   2006"\n" 
   2007"kommandolinje bruk :\n" 
   2008"\n" 
   2009"  pykosd [opsjoner]\n" 
   2010"\n" 
   2011"opsjoner :\n" 
   2012"\n" 
   2013"  -v | --version       Viser pykosd versjons nummer.\n" 
   2014"  -h | --help          Viser denne meldingen.\n" 
   2015"  \n" 
   2016"  -c | --color #rrggbb Setter fargen som skal brukes p�kjermen i " 
   2017"hexadesimal\n" 
   2018"                       formatet, f.eks er #FF0000 100%% r�n" 
   2019"                       Standard er 100%% gr�#00FF00).\n" 
   2020"                       \n" 
   2021"  -d | --duration d    Setter visningsvarigheten til et antall sekunder.\n" 
   2022"                       Standard er 3 sekunder.\n" 
   2023"                       \n" 
   2024"  -f | --font f        Setter skrifttypen som skal brukes " 
   2025"p�jermen.                      \n" 
   2026"                       Bruker bibliotekete til Python OSD som standard.\n" 
   2027"  \n" 
   2028"  -l | --loop n        Setter antall ganger informasjonen vil bli vist.\n" 
   2029"                       Standard er 0, som betyr at den g�i en evig l�\n" 
   2030"                       \n" 
   2031"  -s | --sleep s       Setter dvaleperioden i sekunder mellom to visninger \n" 
   2032"                       Standard er 180 sekunder (3 minutter).\n" 
   2033"                       \n" 
   2034"  \n" 
   2035"eksempler :                              \n" 
   2036"\n" 
   2037"  $ pykosd -s 60 --loop 5\n" 
   2038"  \n" 
   2039"  Vil starte pykosd med oppdatert visning hvert 60 sekund,\n" 
   2040"  som varer i 3 sekunder (standard) hver gang. Etter 5 visninger\n" 
   2041"  s�topper det.\n" 
   2042"  \n" 
   2043"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   2044"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   2045"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   2046"(at your option) any later version.\n" 
   2047"\n" 
   2048"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   2049"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   2050"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   2051"GNU General Public License for more details.\n" 
   2052"\n" 
   2053"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   2054"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   2055"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   2056"\n" 
   2057"Please e-mail bugs to: %s" 
   2058 
   2059#, python-format 
   2060msgid "Invalid duration option %s" 
   2061msgstr "Ugyldig verdi for varighet %s" 
   2062 
   2063#, python-format 
   2064msgid "Invalid loop option %s" 
   2065msgstr "Ugyldig repetisjons valg %s" 
   2066 
   2067#, python-format 
   2068msgid "Invalid sleep option %s" 
   2069msgstr "Ugyldig dvale valg %s" 
   2070 
   2071#, python-format 
   2072msgid "Invalid color option %s" 
   2073msgstr "Ugyldig fargevalg %s" 
   2074 
   2075#, python-format 
   2076msgid "User %s doesn't exist in PyKota's database" 
   2077msgstr "Brukeren %s finnes ikke i databasen til PyKota" 
   2078 
   2079#, python-format 
   2080msgid "Pages used on %s : %s" 
   2081msgstr "Antall sider brukt p�s : %s" 
   2082 
   2083#, python-format 
   2084msgid "PyKota Units left : %.2f" 
   2085msgstr "Pykota enheter igjen : %.2f" 
   2086 
   2087#, python-format 
   2088msgid "" 
   2089"pykotme v%s (c) 2003, 2004, 2005 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   2090"\n" 
   2091"Gives print quotes to users.\n" 
   2092"\n" 
   2093"command line usage :\n" 
   2094"\n" 
   2095"  pykotme  [options]  [files]\n" 
   2096"\n" 
   2097"options :\n" 
   2098"\n" 
   2099"  -v | --version       Prints pykotme's version number then exits.\n" 
   2100"  -h | --help          Prints this message then exits.\n" 
   2101"  \n" 
   2102"  -P | --printer p     Gives a quote for this printer only. Actually p can\n" 
   2103"                       use wildcards characters to select only\n" 
   2104"                       some printers. The default value is *, meaning\n" 
   2105"                       all printers.\n" 
   2106"                       You can specify several names or wildcards, \n" 
   2107"                       by separating them with commas.\n" 
   2108"  \n" 
   2109"examples :                              \n" 
   2110"\n" 
   2111"  $ pykotme --printer apple file1.ps file2.ps\n" 
   2112"  \n" 
   2113"  This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" 
   2114"  the price and size of a job consisting in file1.ps and file2.ps \n" 
   2115"  which would be sent to the apple printer.\n" 
   2116"  \n" 
   2117"  $ pykotme --printer apple,hplaser <file1.ps\n" 
   2118"  \n" 
   2119"  This will give a print quote to the current user. The quote will show\n" 
   2120"  the price and size of a job consisting in file1.ps as read from\n" 
   2121"  standard input, which would be sent to the apple or hplaser\n" 
   2122"  printer.\n" 
   2123"\n" 
   2124"  $ pykotme \n" 
   2125"  \n" 
   2126"  This will give a quote for a job consisting of what is on standard \n" 
   2127"  input. The quote will list the job size, and the price the job\n" 
   2128"  would cost on each printer.\n" 
   2129"\n" 
   2130"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   2131"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   2132"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   2133"(at your option) any later version.\n" 
   2134"\n" 
   2135"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   2136"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   2137"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   2138"GNU General Public License for more details.\n" 
   2139"\n" 
   2140"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   2141"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   2142"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   2143"\n" 
   2144"Please e-mail bugs to: %s" 
   2145msgstr "" 
   2146 
   2147#, python-format 
   2148msgid "Your account balance : %.2f" 
   2149msgstr "Din utskriftskvote balanse : %.2f" 
   2150 
   2151#, python-format 
   2152msgid "Job size : %i pages" 
   2153msgstr "St�se p�tskriftsjobben : %i sider" 
   2154 
   2155#, python-format 
   2156msgid "Cost on printer %s : %.2f" 
   2157msgstr "Prisen p�kriver %s : %.2f" 
  21362158 
  21372159#~ msgid ""