Changeset 1893 for pykota/trunk/po/nb_NO

Show
Ignore:
Timestamp:
11/01/04 08:28:41 (20 years ago)
Author:
jalet
Message:

Update to Norwegian translation

Location:
pykota/trunk/po/nb_NO
Files:
2 modified

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • pykota/trunk/po/nb_NO/pykota.po

  r1889 r1893  
  3030"Report-Msgid-Bugs-To: alet@librelogiciel.com\n" 
  3131"POT-Creation-Date: 2004-10-11 14:49+0200\n" 
  32 "PO-Revision-Date: 2004-10-31 13:16+0100\n" 
   32"PO-Revision-Date: 2004-10-31 23:08+0100\n" 
  3333"Last-Translator: Klaus Ade Johnstad <klaus@skolelinux.no>\n" 
  3434"Language-Team: Norwegian <i18n-nb>\n" 
   
  10641064"Please e-mail bugs to: %s" 
  10651065msgstr "" 
   1066"pkhint v%s (c) 2003-2004 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   1067"Et verkt�r �est avgj�va slags bokf�ssystem som best egner seg for hver skriver.\n" 
   1068"\n" 
   1069"kommandolinje bruk :\n" 
   1070"\n" 
   1071"  pkhint [opsjoner] [skriver1 skriver2 skriver3 ... skriverN] <file.conf\n" 
   1072"\n" 
   1073"opsjoner :\n" 
   1074"\n" 
   1075"  -v | --version       Viser pkhint's versjon nummer.\n" 
   1076"  -h | --help          Viser denne meldingen.\n" 
   1077"  \n" 
   1078"eksempler :                              \n" 
   1079"\n" 
   1080"  $ pkhint \"hp*\" printer103 </etc/cups/printers.conf\n" 
   1081"  \n" 
   1082"  Ditt utskriftssysetm vil bli analysert for �vgj�va som er beste bokf�smetode\n" 
   1083"  for de oppgitte skriverene som passer med\n" 
   1084"  de skrivernavn som er oppgitt som parametere.\n" 
   1085"  \n" 
   1086"  Hvis du ikke oppgir noen opsjoner p�ommandolinja, s�il alle\n" 
   1087"  skriverene bli analysert.\n" 
   1088"  \n" 
   1089"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   1090"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   1091"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   1092"(at your option) any later version.\n" 
   1093"\n" 
   1094"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   1095"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   1096"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   1097"GNU General Public License for more details.\n" 
   1098"\n" 
   1099"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   1100"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   1101"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   1102"\n" 
   1103"Please e-mail bugs to: %s" 
  10661104 
  10671105#, python-format 
   
  11971235"Please e-mail bugs to: %s" 
  11981236msgstr "" 
   1237"pkprinters v%s (c) 2003-2004 C@LL - Conseil Internet & Logiciels Libres\n" 
   1238"En skriverbehandler for PyKota.\n" 
   1239"\n" 
   1240"kommandolinje bruk :\n" 
   1241"\n" 
   1242"  pkprinters [opsjoner] skriver1 skriver2 skriver3 ... skriverN\n" 
   1243"\n" 
   1244"opsjoner :\n" 
   1245"\n" 
   1246"  -v | --version       Viser pkprinters's versjon nummer.\n" 
   1247"  -h | --help          Viser denne meldingen.\n" 
   1248"  \n" 
   1249"  -a | --add           Legger til skrivere hvis de ikke allerede finnes p�n" 
   1250"                       PyKota systemet.Hvis de allerede finnes, s�il de bli endret\n" 
   1251"                       med mindre -s|--skipexisting brukes samtidig.\n" 
   1252"                       \n" 
   1253"  -d | --delete        Sletter skrivere fra kvotesystemet.\n" 
   1254"  \n" 
   1255"  -D | --description d Legger til en beskrivelse av skriverene.\n" 
   1256"                       \n" 
   1257"  -c | --charge p[,j]  Setter prisen for side og utskriftsjobb til charge.\n" 
   1258"                       Pris p�tskriftsjobb er frivillig.\n" 
   1259"                       Hvis begge brukes, s�eparer dem med et komma.\n" 
   1260"                       Desimaltall og negative verdider er tillat.\n" 
   1261"  \n" 
   1262"  -g | --groups pg1[,pg2...] Legger til eller fjerner skiver(e) til skrivergruppene \n" 
   1263"                       pg1, pg2, etc... som allerede m�innes.\n" 
   1264"                       En skrivergruppe er akkurat som en vanlig skriver,\n" 
   1265"                       bortsett fra at de vanligvis er ukjente for skriversystemet.\n" 
   1266"                       Opprett skrivergrupper p�amme m� som du legger til\n" 
   1267"                       skrivere, s�egger du til skrivere \n" 
   1268"                       til dem med denne opsjonen.\n" 
   1269"                       Bokf� utf�p�kriveren og p�lle skrivergrupper\n" 
   1270"                       skriveren tilh� kontroll av kvoter utf�n" 
   1271"                       p�kriveren og p�lle skrivergrupper den" 
   1272"                       tilh�\n" 
   1273"                       Hvis --remove opsjonen ikke brukes, s�r standard \n" 
   1274"                       handling �egge den oppgitte skriveren til oppgitt\n" 
   1275"                       skrivergruppe.\n" 
   1276"                       \n" 
   1277"  -l | --list          Viser informasjon om skriveren(e) og skrivergruppene\n" 
   1278"                       den er medlem av.\n" 
   1279"                       \n" 
   1280"  -r | --remove        I kombinasjon med opsjonen --groups " 
   1281"ovenfor,                       \n" 
   1282"                       s�il skriverene bli slettet fra de oppgitte skrivergruppene.\n" 
   1283"                       \n" 
   1284"  -s | --skipexisting  I kombinasjon med opsjonen --add ovenfor, s�il \n" 
   1285"                       pkprinters ikke endre allerede eksisterende skrivere.\n" 
   1286"  \n" 
   1287"  skriver1 tilogmed skriverN kan inneholde jokertegn hvis opsjonen --add \n" 
   1288"  ikke brukes.\n" 
   1289"  \n" 
   1290"eksempler :                              \n" 
   1291"\n" 
   1292"  $ pkprinters --add -D \"HP Printer\" --charge 0.05,0.1 hp2100 hp2200 " 
   1293"hp8000\n" 
   1294"  \n" 
   1295"  Dette vil opprette tre skrivere med navn hp2100, hp2200 og hp8000.\n" 
   1296"  Prisen per side vilo bli satt lik 0.05 enheter, og prisen per\n" 
   1297"  utskriftsjobb vil bli satt lik 0.1 enhet. Enheter kan v� kroner og �n" 
   1298"  eller noe helt annet hvis du �r det.\n" 
   1299"  Alle deres beskrivelser settes lik med strengen \"HP Printer\".\n" 
   1300"  Hvis noen av disse allerede finnes s�il de bli endret,\n" 
   1301"  med mindre du ogs�ar brukt -s|--skipexisting kommandolinje opsjonen.\n" 
   1302"            \n" 
   1303"  $ pkprinters --delete \"*\"\n" 
   1304"  \n" 
   1305"  Dette vil fullsetendig slette alle skrivere og tilh�e kvote " 
   1306"informasjon,\n" 
   1307"  dessuten ogs�eres utskriftshistorie. BRUKES MED FORSIKTIGHET!\n" 
   1308"  \n" 
   1309"  $ pkprinters --groups Laser,HP \"hp*\"\n" 
   1310"  \n" 
   1311"  Dette vil legge til alle skrivere med navn som passer med \"hp*\" inn i " 
   1312"skrivergruppene \n" 
   1313"  Laser og HP, som p�orh� M�finnes.\n" 
   1314"  \n" 
   1315"  $ pkprinters --groups LexMark --remove hp2200\n" 
   1316"  \n" 
   1317"  Dette vil fjerne skriveren med navn hp2200 printer fra skrivergruppen LexMark.\n" 
   1318"  \n" 
   1319"This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n" 
   1320"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n" 
   1321"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n" 
   1322"(at your option) any later version.\n" 
   1323"\n" 
   1324"This program is distributed in the hope that it will be useful,\n" 
   1325"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n" 
   1326"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n" 
   1327"GNU General Public License for more details.\n" 
   1328"\n" 
   1329"You should have received a copy of the GNU General Public License\n" 
   1330"along with this program; if not, write to the Free Software\n" 
   1331"Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.\n" 
   1332"\n" 
   1333"Please e-mail bugs to: %s" 
  11991334 
  12001335#, python-format